Laks

Et par af de internationale lakseindsamlere ifærd med at indsamle skæl og DNA prøver.
Et par af de internationale Lakseindsamlere ifærd med at indsamle skæl og DNA prøver. Foto: Grønlands Naturinstitut.

Laksen, Salmo salar, kommer om efteråret til de grønlandske kyster fra USA, Canada, Island og de europæiske kyststater. Ud over disse gæster har Grønland selv en lille beskeden laksebestand, der gyder i elven Kapisillit i Nuuk fjord. Denne bestand har hverken tidligere eller nuværende fiskerimæssig betydning og vil derfor ikke blive nævnt yderligere.

Laks gyder i ferskvand, og her tilbringer ynglen de første år. 1-5 år gamle søger laksene ud i havet, og under de lange fødevandringer kommer de til grønlandsk farvand. Hovedparten af disse laks har tilbragt en vinter i havet (1. havvinterlaks). De fleste laks er tilbage i floderne 6-10 måneder efter de har forladt Grønland.

Læs om Laksemærker og indsamliger her.

Opdateret 09.01.2014