Rødfisk

Dybhavsrødfisk

Rødfisk, Sebastes spp., er vidt udbredt i det nordlige Atlanterhav, hvor de både forekommer i de frie vandmasser over meget store dybder og nær bunden på skråningerne af bankerne. Rødfisk findes fra Skagerak og Skotland til Svalbard og Barentshavet, i et bælte over Atlanterhavet omkring Island og Grønland til Nordamerikas østkyst. I Grønland forekommer de både ved øst- og vestkysten og både i fjordene og i Davis- og Danmarksstrædet. De er ikke udbredt nordligere end Uummannaq.

Der findes tre arter af rødfisk i grønlandske farvande: Stor rødfisk (Sebastes marinus), dybhavsrødfisk (Sebastes mentella) og lille rødfisk (Sebastes viviparus). Dybhavsrødfisk adskilles af praktiske hensyn i to typer: bundlevende dybhavsrødfisk og oceanisk dybhavsrødfisk. Lille rødfisk forekommer kun i små mængder ved østkysten, og da der ikke er nogen kommerciel interesse for arten, bliver den ikke nærmere omtalt her.

Stor rødfisk har sit hovedudbredelsesområde på kontinentalsoklen omkring Island, Færøerne og Sydgrønland. Den optræder på dybder ned til 500 meter. Bundlevende dybhavsrødfisk optræder også på kontinentalsoklen om end på større dybder. I Irmingerhavet forekommer oceanisk dybhavsrødfisk frit i vandmasserne fra 50 meter og ned til 1.000 meters dybde. På dybder under 500 meter forekommer oceanisk dybhavsrødfisk, blandet med en bestand af bundlevende dybhavsrødfisk.

Vigtige gydeområder for rødfisk findes ud for Nordnorges vestkyst og i Irmingerhavet sydvest for Island. Stor rødfisk og dybhavsrødfisk gyder i april - maj måned over Reykjanes-ryggen sydvest for Island. Efter gydningen føres størstedelen af ynglen med havstrømmen til opvækstområder ved Øst- og Vestgrønland. Rødfisk vokser meget langsomt, og det tager i gennemsnit 14-15 år fra en rødfisk fødes, til den når den mindste indhandlingsstørrelse på 35 cm. Ligeledes tager det ca. 18 år for en rødfisk at nå en længde på 40 cm, hvor den bliver kønsmoden. Til sammenligning når en torsk 40 cm på kun 3-4 år.

Figuren herunder viser fordelingen af bundlevende og oceanisk rødfisk i farvandet mellem Grønland og Island og på kontinentalsoklen, herunder også fordelingen af stor rødfisk.

Opdateret 22.03.2016