Anden skriftlig formidling

Anden skriftlig formidling - Fisk og Skaldyr

2017

Boje J (2017) Sæler og fisk som naturlige måleplatforme. Tidsskriftet Grønland 3/2017: p 270-276

2016

-

2015

Jørgensbye H, Hammeken Arboe N (2015) Field identification guide to marine benthic invertebrates in Westgreenland. Poster ICES N2715. ICES Annual Science Conference 2015: Theme Session N: “Seafloor habitat mapping: From observation to management”, 21-25 September, Copenhagen, Denmark

Lund H, Hammeken Arboe N, Blicher M (2015) Benthos poster til kulturnat

2014

Burmeister A (2014) Opdatering bestandsstatus af krabber og rådgivning for 2015. Resume af rådgivningen, 18 pp

Clausen L W, Gislason H, Kokkalis A, Jørgensen OA, Andersen KH, Fisher KS, Mosegaard H (2014) Bæredygtig Bifangst i Dansk Fiskeri - fornuftig forvaltning under discardforbud. Rapport til NaturErhvervstyrelsen under ordningen Til-skud til fælles initiativ inden for fiskeri- og akvakultursektoren

GU elever fra Nuuk besøger Grønlands Naturinstitut. Sermitsiaq og AG

Jørgensbye H, Hammeken NH (2014) Coral by-catch in shrimp bottom trawl surveys in West Greenland waters. Poster

Jørgensen LL, Blicher ME, Hammeken N et al. (2014) Coordinating Arctic benthic megafauna monitoring. The Circumpolar Biodiversity Monitoring Program’s Benthos Expert Network. Po-ster, Arctic Biodiversity Congress, 2-4 December, Trondheim, Norway

2012

Burmeister AD (2012) Den biologiske rådgivning for 2013 og 2014 for krabber. Netpublikation på GN’s hjemmeside:http://www.natur.gl/biologisk-raadgivning/skaldyr/

Lund H (2012) Pâmiut – Togtblog 2012.

Siegstad H (2012) Den biologiske rådgivning for 2013 for fiskebestande ved Vest- og Østgrønland. Netpublikation på GN’s hjemmeside: www.natur.gl/biologisk-raadgivning/fisk/

Siegstad H (2012) Den biologiske rådgivning for 2013 for rejer ved Vest- og Østgrønland. Netpublikation på GN’s hjemmeside: www.natur.gl/biologisk-raadgivning/skaldyr/

Vinter-Jensen K “Alle ville se Sanna/Sannaalutorineqaqaaq“, AG 15. august

Vinter-Jensen K “Grønlands nye forskningsskib“, Polarfronten 2, 2012

Vinter-Jensen K “Grønlands unikke laksebestand/Nunatta kapisilia immikkuullarissoq“, AG 7. november

Vinter-Jensen K “I dialog om de levende ressourcer/ Pisuussutit uumassusillit pillugit oqallinneq“, AG 29. august

Vinter-Jensen K “Måleprøver fra torskefiskeriet/Saarullittanik uuttortaanerit“, AG 15.februar

Vinter-Jensen K “Nyt havforskningsskib/Umiarsuaq imaani ilisimatusaat nutaaq“, AG 25. april

2011

Boje J, Siegstad H, Vinter-Jensen K (2011) Torsken ved Grønland – hvornår kan den fiskes?/ Kalaallit Nunaata imartaani saarulliit – qaqugukkut aalisarneqarsinnaappat? Kronik i Atuagagdliutit/Grønlandsposten, 30. november 2011

Burmeister AD (2011) Biologisk rådgivning for krabber 2012 www.natur.gl/biologisk-raadgivning/skaldyr/

Henriksen K, Delaney A, Jacobsen RB (2011) Forvaltningen af det kystnære fiskeri af hellefisk og de svære spørgsmål, Kronik i Sermitsiaq, 30. september

Lund, H. Blog fra Grønlands Naturinstituts fiske- og rejesurvey ved Østgrønland, 30. juli – 17. august gn-surveys.blogspot.com

Nygaard R. Hellefisken indenskærs. Artikel i Sermitsiaq nr. 47, 25. november 2011

Siegstad H (2011) Den biologiske rådgivning for 2012 for fiskebestande ved Vest- og Østgrønland. Netpublikation på GN’s hjemmeside www.natur.gl/biologisk-raadgivning/skaldyr/

Siegstad H (2011) Den biologiske rådgivning for 2012 for rejer ved Vestog Østgrønland. Netpublikation på GN’s hjemmeside www.natur.gl/biologisk-raadgivning/fisk/

Vinter-Jensen K (2011) Verdens nordligste ål/Nunarsuarmi nimerissat avannarlersaat, Atuagagdliutit/Grønlandsposten, 30. november

Wisz M S, Olsen J, Bjerum M, Nielsen EE, Hedeholm R, Sünksen K, Therkildsen NO and Grønkjær P (2011) Modelling spatial distributions of cod: past, present and future. Poster at the European ecolocigal Federeation conference, Ávila, Spain

2010

Boje J og Siegstad H (2010) Pisaassat qummut ammulluuniit? – Kvote op – kvote ned? Artikel i Sermitsiaq nr 36, 10. september

Burmeister AD, Siegstad H, Vinter-Jensen K: Saattuat takkuteqqissinnaapput – takkunnissaannulli piffissaq sivisussaaq/krabberne kan komme tilbage – men det tager tid Sermitsiaq nr. 40, 13. september

Jørgensen OA og Vinter-Jensen k: Qaleraleqarluarpoq qaleralikillisimallunilu/ Hellefiskebeatsndene har det godt – og skidt, Kronik i Sermitsiaq 33, 20. august

Siegstad H (2010) Den biologiske rådgivning for 2011 for fiskebestande ved Vest- og Østgrønland. Netpublikation på GN’s hjemmeside: www.natur.gl/index.php

Siegstad, H (2010) Den biologiske rådgivning for 2011 for rejer ved Vest- og Østgrønland. Netpublikation på GN’s hjemmeside: www.natur.gl/index.php

Sünksen K og Lund H. Blog fra R/V Pâmiuts Østgrønlandstogter 2010 (http://gnsurvey.blogspot.com/)

Vinter-Jensen K (2010) Qaleqalinniarnermi saniatigut pisaat atorluarnissaat/Udnyttelse af bifangst i hellefiskfiskeriet,Sermitsiaq 44, 5 november og KNAPK Sinneriarsortoq 4

2009

Burmeister A & H Siegstad (2009) Krabberådgivning for 2010. Notat til landsstyret, forvaltningen, industrien og interesseorganisationer

Wieland K, K Sünksen, N Ziemer & H Siegstad (2009) Ocean climate and interaction between Atlantic cod, Northern shrimp and Greenland halibut at West Greenland. ESSAS ASM 2009 (extended abstract)

2005

Burmeister, A., B. Sainte-Marie & J. Carl, 2005. Reproductive traits of mature female snow crab (Chionoecetes opilio) in West Greenland coastal waters. Poster til Crustacean Society, ICC6 Congress.

Carl, J., A. Burmeister & P. Biilmann, 2005. Bitter Crab Disease in Snow Crabs of West Greenland. Poster presentation at the Sixth International Crustacean Congress. 18.-22. juli.

Jarre, A., K.Wieland, R.P. Frandsen, B. Lyberth & M. Storr-Paulsen, 2005. Exploration of ecosystem indicators for use in management of a new fishery for capelin off West Greenland. PosterFBM7 at GLOBEC Symposium on Climate variability and sub-artic marine ecosystems 16.- 20. maj,Victoria, Canada.

Kristensen, E. & relevante forskere, 2005. Status for arter. Elektronisk udgivelse på hjemmesiden www.natur.gl, februar.

Nygaard, K. & E. Kristensen, 2005. Biologer lytter gerne. Indlæg i AG nr. 95, 8. december.

Nygaard, K. & E. Kristensen, 2005. Tager biologer fejl? Kronik i AG nr. 95, 8. december.

2004

Nyeland, J. & E. Kristensen, 2004. Lomvier lader sig ikke flytte uden videre. Indlæg i avisen AG samt på Pinngortitaleriffiks hjemmeside. 4. marts.

Nyeland, J., 2004. Apparent trends in the Greenland Kittiwake. Poster præsentation ved 8th International Conference, North Atlantic Seabird Populations. 2.-4. april, Aberdeen, Skotland.

2003

Hvingel, C., 2003. Biologisk rådgivning og overpakning i rejefiskeriet. Artikel i AG og Sermitsiaq. August.

Hvingel, C., 2003. Kvaliteten af Rejerådgivningen. Artikel i AG og Sermitsiaq. August.

Jørgensen,O.A., 2003. Udstilling på Pingortitaleriffik om hellefisk ved Vestgrønland. Januar,Nuuk.

2002

Burmeister, A., 2002. Preliminary Notes on the Reproductive Condition of Mature Female Snow Crabs (Chionoecetes opilio) from disko Bay and Sisimiut, West Greenland. In: Crabs in Cold water Regions: Biology, Management, and Economics, Alaskan Sea Grant College Program, AK-SG-02-01, 2002.

Jarre, A., 2002. Quantitative ecosystem indicators for fisheries management. Abstract, p. 47-48. In Jarre, A. (Ed.) 2002. Workshop „Ecosystem West-Greenland“: A stepping stone towards an integrate marine research programme. Inussuk, Arctic Research Journal No. 2002-1. 99 pp.

Kingsley, M.C.S. (ed.), 2002. Ecogreen: an integrated programme of research into the structure and function of the West Greenland marine ecosystem. Greenland Institute of Natural Resources, Nuuk. 34 pp.

Munk, P. & C.S. Simonsen, 2002. Fiskelarver på menu’en – juvenile havkat som prædatorer på tobislarver i et opvækstområde ud for Vestgrønland. Poster præsenteret ved 12. Danske Havforskermøde, Århus Universitet, januar 2002.

Nyeland, J., 2002. Bestemmelsesnøgle til almindelig ederfugl og kongeederfugl (upubliseret!)

Pedersen, S.A., L. Storm, N. Reuss, L. Poulsen & C.S. Simonsen, 2002. ”Fedtkondition og fedtsyresammensætning i rejelarver ved Vestgrønland”. Poster præsenteret ved 12. Danske Havforskermøde, Århus Universitet, januar 2002.

Storm, L. & S.A. Pedersen, 2002. ”Temperaturafhængig udvikling og drift af rejelarver ved Vestgrønland”. Poster præsenteret ved 12. Danske Havforskermøde, Århus Universitet, januar 2002.

Wieland, K., 2002. Possible effect of temperature on the biomass of northern shrimp off West Greenland. In: Jarre, A. (ed.). Workshop ‚Ecosystem West Greenland‚, Greenland Institute of Natural Resources, Nuuk 29 November - 3 December 2001. Inussuk - Arctic Research Journal 1, 2002: 32-33.

Woll, A. & A.D. Burmeister, 2002. Occurrence of Northern Stone Crab (Lithodes maja) at Southeast Greenland. In: Crabs in Cold water Regions: Biology, Management, and Economics, Alaskan Sea Grant College Program, AK-SG-02-01, 2002.

2001

Burmeister, A.D., 2001 Poster vedrørende Biological information on Snow crab (Chionoecetes opilio) from a virgin stock in Fjord Eqaluit Paarliit, Nuuk, Greenland præsenteret under symposiet ”Crab 2001”.

Fossen I., O.A. Jørgensen & A.C. Gundersen, 2001 Poster vedrørende Roughhead grenadier (Macrourus berglax) in the waters off East Greenland: Distribution and biology præsenteret på symposium vedrørende dybhavsfisk.

Gundersen A.C., J. Boje, O.A. Jørgensen, E. Hjørleifsson, C.S. Simonsen, I. Fossen, L.H. Ofstad, H.J. Rätz, 2001. Poster vedrørende Variability in fecundity and total egg production for West-Nordic Greenland halibut præsenteret på symposium om dybhavsfisk.

Kingsley, M.C.S., 2001 Beluga surveys in the St Lawrence: a reply to Michaud and Béland. Marine Mammal Science 17: 213-218.

McAlpine, D.F., P.-Y. Daoust, P.F. Brodie & M.C.S. Kingsley, 2001. Additional evidence for recent reproductive activity in an aged St Lawrence beluga (Delphinapterus leucas): a reply to Martineau. Marine Mammal Science 17: 222-226.

Pedersen, S.A. & F. Riget 2001. Modern Fishery – and Research, p. 347-364. In: E.W.  Born & J. Bøcher (Eds.): The Ecology of Greenland. Ministry of Environment and Natural Resources, Ilinniusiorfik, Nuuk 2001. 429 pp.

Pedersen, S.A. 2001. Fish, p. 155-169. In: E.W. Born & J. Bøcher (Eds.): The Ecology of Greenland. Ministry of Environment and Natural Resources, Ilinniusiorfik, Nuuk 2001. 429 pp.

Pedersen, S.A. 2001. The biology of northern shrimp, p. 153-154. In: E.W. Born & J. Bøcher (Eds.): The Ecology of Greenland. Ministry of Environment and Natural Resources, Ilinniusiorfik, Nuuk 2001. 429 pp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jørgensen LL, Blicher ME, Hammeken N et al. (2014) Coordinating Arctic benthic megafauna monitoring. The Circumpolar Biodiversity Monitoring Program’s Benthos Expert Network. Po-ster, Arctic Biodiversity Congress, 2-4 December, Trondheim, Norway

GU elever fra Nuuk besøger Grønlands Naturinstitut. Sermitsiaq og AG

Boertmann D, Wright AJ, Boye T, Simon M, Blicher M, Geertz-Hansen O (2013) TGS-NOPEC’s EMA vedr. seismiske undersøgelser (SWG13) på havet ud for Sydvestgrønland, sommeren 2013. Notat til selvstyret

Boertmann D, Wright AJ, Boye T, Simon M, Blicher M, Geertz-Hansen O (2013) TGS-NOPEC’s EMA vedr. seismiske undersøgelser i Grønlands-havet (NEG13), sommeren 2013. Notat til selv-styret

Boertmann D, Wright AJ, Boye T, Simon M, Blicher M, Geertz-Hansen O (2013) TGS-NOPEC’s VVM (EIA) vedr. seismiske undersøgelser i havet ud for Sydøstgrønland, sommeren 2013. Notat til selvstyret

Boertmann D, Wright AJ, Boye T, Simon M, Blicher M, Geertz-Hansen O, Burmeister A (2013) GXT’s miljøvurdering af 2013-planer for deres seismiske undersøgelser i havet ud for Vestgrøn-land. Notat til selvstyret

Vinter-Jensen K “Alle ville se Sanna/Sannaalutorineqaqaaq“, AG 15. august

Vinter-Jensen K “Grønlands nye forskningsskib“, Polarfronten 2, 2012

Vinter-Jensen K “I dialog om de levende ressourcer/ Pisuussutit uumassusillit pillugit oqallinneq“, AG 29. august

Vinter-Jensen K “Nyt havforskningsskib/Umiarsuaq imaani ilisimatusaat nutaaq“, AG 25. april

Kristensen, E. & relevante forskere, 2005. Status for arter. Elektronisk udgivelse på hjemmesiden www.natur.gl, februar.

Nygaard, K. & E. Kristensen, 2005. Biologer lytter gerne. Indlæg i AG nr. 95, 8. december.

Nygaard, K. & E. Kristensen, 2005. Tager biologer fejl? Kronik i AG nr. 95, 8. december.

Arendt KE, Christensen E (2014) Det kribler og krabler i Fjorden. Polarfronten 1:januar.

Arendt KE, Christensen, E (2014) Smeltevand giver særegent liv i Nuup Kangerlua. Aktuel Na-turvidenskab februar 1:8-10

Havis i Arktis bidrager til at fjerne CO2 fra atmo-sfæren (2014). SDUs hjemmeside

Søgaard DS (2012) Inorganic carbon dynamic in Arctic Ocean. Ph.d.-opgave

Sørensen HL (2012) ”Specialestuderende Heidi Louise Sørensens eventyr på Grønland”, formidling omkring specialeprojekter i arktisk biologi på Biologisk instituts hjemmeside (http://www.sdu.dk/Om_SDU/Institutter_centre/I_Biologi/Forskning/Forskningsomraader/Arktisk+Biologi/Heidi+Greenlan)

Lauridsen TL, Raundrup K, Nymand J, Jeppesen E (2011) Sø-monitering for vurdering af klimaændringer i lavarktis – ved Nuuk. Vand & Jord 18(4): 116-120

Mortensen J, Lennert K, Rysgaard S (2011) EOS, Volume 92. Number 23. 7th June 2011. Mohi Kumar: Fjords helps to melt calving fronts on tidal glaciers.

Vinter-Jensen K (2011) Vandlopper og methanregnskabet/Illeqqat methaneqassuserlu Sermitsiaq 42, 23. oktober

Juul-Pedersen T. Poster: ”Klimaforandringer i havet”, Forum: ”In the Eye of Climate Change”, 12 - 20 december, København

Juul-Pedersen T. Poster: ”Mikroskopisk liv driver havets fødekæde”, Forum: ”In the Eye of Climate Change”, 12 - 20 december, København

Martinsen, W. Laboranten: ”Klimaforskningscenteret i Grønland”, December

Meltofte H, MC Forchhammer, TR Christensen, S Rysgaard, Rasch M (2009) Fremtidens højarktiske økosystemer. I ”Naturen og klimaændringerne i Nordøstgrønland” redigeret af Forchhammer MC, Meltofte H og Rasch M. side 115 - 123, Aarhus Universitetsforlag.

Mikkelsen PS og T Juul-Pedersen. Pamflet: ”Greenland Climate Research Centre”, Forum: ”In the Eye of Climate Change”, 12 - 20 december, København

Mikkelsen PS og T Juul-Pedersen. Poster: ”Greenland Climate Research Centre”, Forum: ”In the Eye of Climate Change”, 12 - 20. December, København

Rysgaard S, CE Bøggild (2009) Udbrud fra en isdæmmet sø. Artikel til Sermitsiaq, 2. oktober

Rysgaard S, MK Sejr, PB Christensen, EW Born, Glud RN (2009) Det marine miljø. I ”Naturen og klimaændringerne i Nordøstgrønland” redigeret af Forchhammer MC, Meltofte H og Rasch M. side 103-112, Aarhus Universitetsforlag

Sejr MK, PB Christensen, S Rysgaard, RN Glud, ME Blicher (2009) Livet på den arktiske havbund. Aktuel Naturvidenskab 1:13-17

Sejr MK, PB Christensen, S Rysgaard, RN Glud, ME Blicher (2009) Livet på den arktiske havbund. Aktuel Naturvidenskab 1:13-17

Christensen, P. B., Glud, R. N. og Rysgaard, S. (2008). Havisen i Arktisk spiller en vigtig rolle for det globale klima. Naturens verden 5:2-9.

Mikkelsen, D.M. 2008. MarineBasic - marine monitoring in SW and NE Greenland. Informationsplakat på Grønlands Naturinstitut, Zackenberg Forskningsstation og Daneborg Forskningsstation.

Rysgaard, S. (2008) Kommentar til ”Den klimatiske udfordring”. Artikel til Sermitsiaq 2. februar.

Rysgaard, S. (2008) Pause i opvarmningen – en kommentar. Artikel til Sermitsiaq 25. januar.

Tönneson, K. Nielsen T. G. and Arendt, K., 2008, Feeding of carnivorous zooplankton in West Greenland waters. Poster ASLO.

From, L., 2007. Smeltet is truer klimaet. Forsideartikel om S. Rysgaard ”Galatheaforsker opdager koblingen mellem havis og global opvarmning”. 16. januar Jyllandsposten.

Jastrup, M., 2007. Det kolde Nord ind i varmen. Søren Rysgaard udtaler sig om den danske indsats i det Internationale Polarår. Politiken 1. marts.

Mikkelsen, D.M., 2007, Havisens alger, Urt, 2.

Rasmussen, I. S., 2007. Klimaovervågning styrkes. Artikel i Sermitsiak om opstart af Nuuk Basis programmet ved Nuuk i  Grønland.

Rysgaard, S., 2007. Viaje historica llega de Dianamarca Chilenos se suman al viaje. Article to La Estrella, Chile. February 9, 2007.

Rysgaard, S., N. Mikkelsen, A. Kuipers, J. B. Jensen & N. Risgaard-Petersen, 2007. Forskere på jagt I havbunden efter fortidens klima. Artikel til Atuagadliutit (AG) torsdag 19. juli.

Rysgaard, S., N. Mikkelsen, A. Kuipers, J. B. Jensen & N. Risgaard-Petersen, 2007. Fortidens klima hentes op fra havet. Ingeniøren 17. august.

Struck, D., 2007. Climate change in Greenland; positive and negative effects. Interview with Søren Rysgaard on this matter. The Washington Post. May 2007.

Mikkelsen,D.M., 2005. Liv i havisens hulrum. Artikel i Kaskelot, 154:8-12.

Pedersen, S.A., 2003. Forskning på to fronter. I ”Strømninger i Nordatlanten – en præsentation af Det Nordatlantiske Forskningsprogram”. www.dpc.dk/naf

Pedersen, S.A., M.H. Ribergaard & C. Simonsen, 2003. Distribution, current transport and life cycles of micro- and mesozooplankton in Southwest Greenland waters. Poster.

Raundrup K (2014) Station Example: Marketing In: Topp-Jørgensen E (ed.) INTERACT Management planning for arctic and northern alpine research stations - Examples of good practice, p 187-190. DCE - Danish Centre for Environment and Energy, Aarhus University, Denmark

Wegberg S, Blicher M, Asmund G, Larsen P, Sejr M, Mosbech A (2012) DCE and GINR comments to environmental baseline surveys for Block Sallit (Area B, C) and Uummannarsuaq (Area D), South Greenland. Notat fra DCE og Pinngortitaleriffik til Råstofdirektoratet

Wegberg S, Blicher M, Sejr M, Hansen J (2012) Høringssvar fra DCE og GN vedr. Capricorn Greenland seabed sampling programme og baggrundsundersøgelser i licensblokken Pitu, nordlige Baffin Bugt, 2012. Notat fra DCE og Pinngortitaleriffik til Råstofdirektoratet

Aastrup P, Raundrup K, Nymand, J (2012) Overvågning af klimaeffekter i Kobbefjord, Vestgrønland. Vand og Jord, 19(1): 23-26

Raundrup K, Aastrup P, Nymand J (2011) BioBasis Nuuk – monitoring in low arctic Greenland. Poster presented at the AMAP conference The Arctic as a Messenger for Global Processes - Climate Change and Pollution, May 4. – 6. 2011, Copenhagen, Denmark

Raundrup K, Aastrup P, Nymand J (2010) Effekter af klimaændringer – Biologiske undersøgelser I Kobbefjord. Brochure på dansk, engelsk og grønlandsk

Buchardt M, Gonzales-Bergonzoni I, Geertz-Hansen O, Lauridsen T (2014) Poster: “Snapshot of foodwebs in Arctic lakes”. Forum: Arktisk Forskning & Tekniologi Konference - 2014, De-cember 4. GEUS, Copenhagen, Denmark

Raundrup K, Nabe-Nielsen J, Nymand J, Aastrup P (2014) Poster: “Challenges facing caribou in West Greenland when extensive changes in land use occur”, Forum: “NJF Seminar "Reindeer her-ding and land use management - Nordic perspectives", October 19-22. Rovaniemi, Fin-land

DCE/GINR (2013) Vedr. EIA version 7.2 vedrørende licens 2006/04. Notat til selvstyret

DCE/GINR (2013) Vedrørende arbejdsprogram for 2013, efterforskningstilladelse nr. 2010/17 i Vestgrønland. Notat til selvstyret

Geertz-Hansen O (2013) Vedr. høringsskrivelse vedr. efterforskningstilladelse 2013/01, modta-get 7. september 2012. Notat til selvstyret

Nymand J (2013) Vedr.: Ansøgning om efter-forskningstilladelse fra CGRG ved Kap Parry, li-cens 2013/12. Notat til selvstyret

Nymand J (2013) Vedr.: Uunga tunngasoq: §37 malillugu Tuttulissuup avannaani Koorornarsu-armi tuttoqassuseq pillugu apeqqut / §37-spørgsmål ang. forekomst af rensdyr i Koorornarsuaq nord for Tuttulissuaq. Notat til selvstyret

Raundrup K, Nymand J, Nabe-Nielsen J, Aastrup P (2013) Poster and Paper for Proceedings: "Caribou, individual based modeling and mega-industry in central West Greenland", Forum: Artek Conference "Sustainability in mining in the Arctic", 9 - 11 April, Sisimiut

Aastrup P, Nymand J & Søndergaard J (2013) Vedr. EIA fra True North Gems, revision 8. Notat til selvstyret

Diverse reviews og høringssvar ifm. med olie- og mineaktiviteter i Grønland

Nymand J (2012) Vedr.: Ansøgning om efterforskningstilladelse fra CGRG ved Kap Parry, licens 2013/12. Notat til Råstofdirektoratet PaFu afdeling (2012) Notat angående indrapporteringsskema for småhvaler. Notat til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug

Frederiksen M, Boertmann D, Wegeberg S, Fritt-Rasmussen J, Merkel F, Mosbech A, Boye T (2012) Angående kommentarer til høringssvar ang. Strategisk Miljøvurdering (SMV) for Sydgrønland. Notat til Råstofdirektoratet, 8 pp

Raundrup K, Nymand J, Cuyler C (2012) Vedr.: Bemærkninger om tamrendriften i Sydgrønland. Notat til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug

Born EW (2014) “Kalallit Nunaat “ajortuliortutut?” (Grønland i “skurkerollen?”). Sermitsiaq Nr. 11: 46-47 14. marts

Cuyler C (2014) Svar til anmodning om biologisk rådgivning for rensdyr- og moskusoksefangst 2014/2015. Advisory document for the Green-land Government. Pinngortitaleriffik - Greenland Institute of Natural Resources, 24. april. Nuuk

Merkel FR & Labansen A (2014) Vedr. spørgsmål til Naalakkersuisut om ændring af jagttiden for rider. Notat til Selvstyret

Merkel, FR (2014) Høringssvar vedrørende for-slag til ny fuglebekendtgørelse, Notat til forvalt-ningen (APNN)

Nielsen N, Hansen R, Teilmann J, Heide-Jørgensen MP (2014) Poster: ”Harbour porpoi-ses from West Greenland: Ocean-farers and deep divers”, Forum: “The 5th International Bio-Logging Science Symposium”, 22-26 September. Strasbourg

Tiedemann R, Pampoulie C, Schneider ARR, Kie-mel K, Witting L, Simon MJ, Olsen ME, Skaug HJ, Oien N, Víkingsson GA (2014) Conference paper: Genetic structure of the North Atlantic common minke whale (Balaenoptera acutorostrata) at feeding grounds: a combined microsatellite and mtDNA analysis IWC 2014-SC65b-RMP09; 05/2014

Ugarte F, Boertmann D, Geertz-Hansen O (2014) Poster: “Whales and Oil Exploration in Green-land”, Forum: “IWC Workshop on Impacts of Increased Marine Activities on Cetaceans in the Arctic”, March 6-7. Anchorage, Alaska

”Nannut kisinneqarput”/”Isbjørne skrives i mandtal”, 17. april, AG Atuagagdliutit/Grønlandsposten Nr. 16: 28-29

”Så skal bamserne skrives i mandtal”, 4. april 2013, Artikel i Sermitsiaq/AG

Appunn KJ (2012) Rite of passage. The Times Eureka September 2012. p. 24-29. Artikel om grønlandshval I Nordvestpassagen.

Biennial Conference on the Society of Marine Mammals”, December, New Zealand

Born EW, Kristensen E, Ugarte F, ”Tælling af isbjørne i Nordvest Grønland”, 3. april, Presse-meddelelse fra Pinngortitaleriffik/Grønlands Naturinstitut

Born EW, Nygaard K, Silis-Høegh B, Fabricius I, Company 10Tons (2013) Paasisaqarusuppunga. Science & Society. Exhibition catalogue for an Exhibition at the Greenland Institute of Natural Resources: 1-33

Boye TB, Nyd pukkelhvalerne med omtanke, indlæg til sejlerhåndbogen 2013

Carpenter M (2012) Breaking the Ice. National Geographic April 2012. p. 26. Artikel om satellit-sporing af grønlandshval.

Citta JJ, Quakenbush LT, Okkonen SR, Drucken-miller L, George JC, Brower H, Small R Jr, Harwood L, Heide-Jørgensen MP (2013) Poster: ” Identifying hotspots for bowhead whales of the western Arctic stock”, forum ”20th Biennial Con-ference on the Society of Marine Mammals”, December, New Zealand

Cuyler C (2013) Høring vedr. Kommuneplantil-læg nr. 7 til kommuneplanen for Qeqqata Kom-munia 2012 – 2024. Høringssvar

Cuyler C (2013) Høring vedr. moskusokser ved Nuuk, Kommuneqarfik Sermersooq brev nr. 0057, 18.11.2013. Høringssvar

Cuyler C (2013) Uunga tunngasoq: 2013/2014-imi tuttunniarnissamut umimmanniarnissamullu biologinit siunnersuisoqarnissaanik qin-nuteqaat / Svar til anmodning om biologisk råd-givning for rensdyr- og moskusoksefangst 2013/2014. Rådgivning til selvstyret

Cuyler C (2013) Uunga tunngasoq: Kangerlus-suup avannaani tuttukillisaanissamik siunerta-qarnermi Aqutsinermik pilersaarut tulluuppa? / Vedr.: Harmonerer Forvaltningsplan med at udtynde antal rensdyr nord for Kangerlussuaq? Rådgivning til selvstyret

Cuyler C (2013) Vedr.: § 37-spørgsmål omkring mærkning af rensdyr med satellit-halsbånd i Qeqqata Kommunia. Notat til selvstyret

Cuyler C (2013) Vedr.: anmodning om biologisk rådgivning for rensdyr- og moskusoksefangst 2013/2014. Rådgivning til selvstyret

Cuyler C (2013) Vedr.: Anmodning om notat vedr. Isuungua, Kangerlussuaq. Advisory docu-ment for the Greenland GovernmentMarch 18. Pinngortitaleriffik – Greenland Institute of Natu-ral Resources, Nuuk

Cuyler C (2013) Vedr.: Anmodning om notat vedr. Isuungua, Kangerlussuaq. Notat til selvsty-ret

Cuyler C (2013) Vedr.: Anmodning om vurdering af forstyrrelser af turismes påvirkning på tam-rendrift på Tuttutoq, Narsaq. Notat til selvstyret

Cuyler C (2013) Vedr.: Høringssvar til "Forvaltningsplan for moskusoksebestanden på Nanortalik halvøen". Notat til selvstyret

Fossette S, Heide-Jørgensen MP, Jensen MV, Kiszka J, Bérubé M, Bertrand N, Vély M (2013) Poster: ” Humpback whale (Megaptera novae-angliae) post breeding dispersal and southward migration in the

Ganter B, Gaston AJ, Anker-Nilssen T, Blancher P, Boertmann D, Collins B, Ford V, Garðasson A, Gauthier G, Gavrilo MV, Gilchrist G, Gill RE, Irons, D, Lappo EG, Mallory M, Merkel FR, Morri-son G, Mustonen T, Petersen, A, Sitters HP, Smith P, Strøm H, Syroechkovskiy EE & Tomko-vich PS (2013). Birds. In Arctic Biodiversity Asses-sment: Status and trends in Arctic biodiversity. Meltofte, H. (red.). CAFF International Secretari-at, Chap. 4, p. 143-181

Heide-Jørgensen MP (2012) Following the wha-les. The Circle 4.2012; 16-17

Heide-Jørgensen MP (2012) Is seismic explorati-on an emerging threat to narwhals ? The Circle 4.2012; 18-19

Heide-Jørgensen, MP (2013) Mærkede hvaler møder slægtninge. Illustreret Videnskab 6; 12

Heide-Jørgensen, MP (2013) Satellitsporing af hvaler – en grønlandsk eksportvare. Tidsskriftet Grønland nr. 1, marts, 61 Årgang: 67-78

Merkel F & Labansen A (2013) Appat pillut siunnersuineq, september 2013 / Rådgivning om lomvier, september 2013. Rådgivning til selvsty-ret

Merkel F & Labansen A (2013) Vedr. forslag til Naalakkersuisut om ændring af jagttider for lom-vier. Notat til selvstyret

Merkel F & Labansen A (2013) Vedr. spørgsmål til Naalakkersuisut om ændring af jagttiden for rider. Notat til selvstyret

Merkel F (2013) Biologit mitit pillugit siunnersui-nerat, oktober 2013 / Biologisk rådgivning om ederfugl, oktober 2013. Rådgivning til selvstyret

Merkel FR (2013). Biologisk rådgivning om eder-fugl. Rådgivningsnotet til forvaltningen, 22. okt. 2013, 7 s.

Merkel FR (2013). Rådgivning om lomvier for-drejes i debatten. Sermitsiaq 51, 18. dec. 2013

Merkel FR, Christensen T (2013) Provisioning and cultural services: Recreational and sport hunting. In Arctic Biodiversity Assessment: Sta-tus and trends in Arctic biodiversity. Meltofte, H. (red.). CAFF International Secretariat, Chap. 18, p. 607-613

Merkel FR, Labansen A (2013). Rådgivning om lomvier. Rådgivningsnotet til forvaltningen, 27. sep. 2013, 7 s.

Merkel FR, Labansen A (2013). Uddybning af forhold omkring lomvien i Grønland i relation til klima og bestandsnedgange. Rådgivningsnotet til forvaltningen, 17. sep. 2013, 4 s.

Merkel FR, Labansen A (2013). Vedr. forslag til Naalakkersuisut om jagttider for snegæs. Rådgiv-ningsnotet til forvaltningen, 8. sep. 2013, 2 s.

Merkel FR, Labansen A (2013). Vedr. spørgsmål til Naalakkersuisut om ændring af jagttiden for rider. Rådgivningsnotet til forvaltningen, 3. sep. 2013, 3 s.

Mosbech A, Johansen KL, Boertmann D, Merkel FR (2013). Densities of seabirds-at-sea in the Disko West assessment area. In Disko West: A strategic environmental impact assessment of hydrocarbon activities. Boertmann, D., Mos-bech, A., Schiedek, D. & Dünweber, M. (red.). p. 111-114 (Scientific Report from DCE - Danish Centre for Environment and Energy, Vol. 71)

Nielsen NH (2012) Big Brother i Hvalernes Ver-den. Dansk Zoologisk Selskabs Habitat 5: 11-16

Nielsen NH (2013) Den ukendte hval. Polarfron-ten 4:21-21

Nielsen NH (2013) Marsvin i Vestgrønland – den ukendte hval. Artikel til Sermitsiaq

Nielsen NH (2013) Marsvin i Vestgrønland – den ukendte hval. Tidsskriftet Grønland

Nielsen NH, Heide-Jørgensen MP og Vinter-Jensen K (2012) Grønlands mindste hval spores fra satellite. Tidsskriftet Grønland 3:226-231

Nielsen NH, Laidre KL, Larsen RS, Heide-Jørgensen MP (2013) Poster: ”Identification of potential foraging areas for bowhead whales in Baffin Bay and adjacent waters”, forum ”20th

Nielsen, NH: Poster om mærkning af nar-, hvid-hval og hvalros i Qaanaaq. Blev ophængt i Pi-lersuisoq og beskrev hvordan vi mærkede hva-ler/hvalros fra iskanten sammen med lokale fangere

Rosing-Asvid A & Ugarte F (2013) Notat om spækhuggerfangst i Grønland. Notat til selvsty-ret

Sinding M, Tervo O, Fietz K, Mcleod BA, Christoffersen MF, Grønnow B, Gulløv HC, Toft PA, FrasierTR, Heide-Jørgensen MP, Bachmann L, WiiG Ø, Olsen M, Gilbert T, Thomas P, Foote AD (2013) Poster “Ancient DNA reveals a long-term highly skewed sex ratio in West Greenlandic bowhead whales” ”, forum ”20th Biennial Confe-rence on the Society of Marine Mammals”, De-cember, New Zealand

Ugarte F (2013) Høringssvar angående forhøjel-se af hvalros kvoten for 2013 for Qaannaaq for-valtningsområde. Notat til selvstyret

Ugarte F (2013) Kommentar til §37 spørgsmål om hvornår vil man forhøje fangst af hvalrosser i Qaannaaq området. Notat til selvstyret

Vinter-Jensen K, Nielsen NH, Heide-Jørgensen MP (2012) Artikel i AG om marsvine mærknin-gen i Maniitsoq

Wegeberg S, Boertmann D, Johansen K, Fritt-Rasmussen J, Ugarte F & Mosbech A (2013) DCE og GNs vurdering af ansøgninger om licensblok-ke i Grønlandshavet, NØ Grønland. Notat til selv-styret western Indian Ocean Whale Sanctuary”, forum ”20th Biennial Conference on the Society of Ma-rine Mammals”, December, New Zealand

Witting L (2013) Svar vedr. høringsbrev af 10-03-2013, vedr. metode for overførsel af hvid- og narhval kvoter. Notat til selvstyret

Boertman D, Rosing-Asvid A (2012) TGSNOPEC’s EMA om “Proposed airborne magnetic Survey” ud for SØ-Grønland i 2012. Notat fra DCE og Pinngortitaleriffik til Råstofdirektoratet

Boertmann D, Labansen A (2012) Regarding a possible CITES proposal of moving the gyrfalcon from Appendix I to Appendix II. Notat til Direktoratet for Fiskeri, Fangst og Landbrug

Born EW (2012) “Bjørne og præcision”. Debatindlæg i Weekend Avisen # 50, 14. december 2012 “Ideer” s.5

Cuyler C (2012) Caribou and muskoxen harvest advice for autumn 2012 / winter 2013. Advisory document to the Greenland Government, 9 pp

Cuyler C, Gamberg M (2012) Poster: Adjacent but different: Contaminants and diet in two West Greenland caribou populations – September 24-28, 14th North American Caribou Workshop, Fort St. John, BC, Canada

Forde T, Orsel K, De Buck J, Côté S, Cuyler C, Davison T, Elkin B, Kelly A, Kienzler M, Popko R, Taillon J, Veitch A, Kutz S (2012) Poster: Detection of Mycobacterium avium ssp. paratuberculosis in caribou – February 5 10, 11th International Colloquium on Paratuberculosis, Sydney, Australia

Heide-Jørgensen MP (2012) Following the whales. The Circle 4.2012; 16-17

Heide-Jørgensen MP (2012) Is seismic exploration an emerging threat to narwhals? The Circle 4.2012; 18-19

Heide-Jørgensen MP, Ugarte F, Boertmann D (2012) Re: Comment to document about narwhal summer migration. Notat fra Pinngortitaleriffik og DCE til Råstofdirektoratet

Heide-Jørgensen MP, Ugarte F, Tougaard (2012) Vedr. anmodning om vurdering: Seismic activity scheduling for Anu, Napu Blocks. Notat fra Pinngortitaleriffik og DCE til Råstofdirektoratet

Kyhn LA, Boertmann D, Blicher M, Simon M, Wegeberg S (2012) Regarding Shell Consortium project scope for activities in Baffin Bay summer 2012. Notat fra DCE og Pinngortitaleriffik til Råstofdirektoratet

Kyhn LA, Boertmann D, Simon M (2012) Regarding Cairn’s project scope for a seismic survey in southwest Greenland summer 2012. Notat fra DCE og Pinngortitaleriffik til Råstofdirektoratet

Kyhn LA, Boertmann D, Simon M (2012) Regarding ConocoPhilips’ project scope for a seismic survey in Baffin Bay Greenland summer 2012. Notat fra DCE og Pinngortitaleriffik til Råstofdirektoratet

Kyhn LA, Boertmann D, Simon M (2012) Regarding GX-T’s project scope for a gravity and magnetic aerial survey off NE Greenland summer 2012. Notat fra DCE og Pinngortitaleriffik til Råstofdirektoratet

Kyhn LA, Boertmann D, Simon M (2012) Regarding Husky’s project scope for seismic activities in two license blocks in the West Disko Area 2012. Notat fra DCE og Pinngortitaleriffik til Råstofdirektoratet

Kyhn LA, Boertmann D, Simon M (2012) Regarding Maersk’s project scope for a seismic survey in Tooq i Baffin Bay 2012. Notat fra DCE og Pinngortitaleriffik til Råstofdirektoratet

Kyhn LA, Boertmann D, Simon M (2012) Regarding PA Resources’ project scope for a seismic survey in Greenland summer 2012. Notat fra DCE og Pinngortitaleriffik til Råstofdirektoratet

Kyhn LA, Boertmann D, Simon M (2012) Regarding TGS’ project scope for three seismic surveys in Greenland summer 2012. Notat fra DCE og Pinngortitaleriffik til Råstofdirektoratet

Labansen A, Merkel F (2012) Innaq-kolonien i Diskobugten i fare for udryddelse. Kronik i Sermitsiaq 11 maj 2012. Henvisning til kronik i artikel fra samme avis, og DOF’s medlemblad (16-12), Qanorooq (11/5 og 15/5); bragt igen i KNAPKs medlemsblad Sineriassortoq

Labansen A, Merkel F (2012) Lomviekoloni truet. Polarfronten, 2012(1): 24

Merkel F (2012) Biologisk rådgivning vedrørende edderfugl. Notat til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, 2 pp

Merkel F, Frederiksen M, Boertmann D, Wegeberg S, Fritt-Rasmussen J, Mosbech A, Boye T (2012). Angående kommentarer til høringssvar ang. Strategisk Miljøvurdering (SMV) for Davis Strædet. Notat til Råstofdirektoratet, 10 pp

Merkel F, Labansen A (2012) Ang. forslag om indfangning af vilde gæs i Grønland med henblik på husdyrhold. Notat til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug

Merkel F, Labansen A (2012) Notat vedr. grønlandske lomviekolonier som er i fare for udryddelse. Notat til  Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug og Departementet for Indenrigsanliggende, Miljø og Natur, samt Qaasuitsup Kommunia, Kommuneqarfik Sermersooq og Kommune Kujalleq

Nielsen NH (2012) Big Brother i Hvalernes Verden. Dansk Zoologisk Selskabs Habitat 5: 11-16

Nielsen NH Poster om mærkning af narhval, hvidhval og hvalros i Qaanaaq

Nielsen NH, Heide-Jørgensen MP, Vinter- Jensen K (2012) Grønlands mindste hval spores fra satellit. Tidsskriftet Grønland 3:226-231

Olsen NL (2012) Artikel med titlen ”Nerpilaat” i bogen ”A taste of Islands”. Publiceret fra University of Prince Edwards Island

Simon M (2012) Vedr. notat omkring seismik i Nuuk havn. Notat til Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø

Steele J, Orsel K, Cuyler C, Hoberg EP, Kutz SJ (2012) The devil’s in the diversity: Divergent parasite faunas and their impacts on body condition in two Greenland caribou populations. CARMA 8 meeting, Vancouver, Canada

Tougaard JT, Kyhn LA, Mosbech A, Simon M, Heide-Jørgensen MP, Ugarte F (2012) Regarding marine mammals and proposed seismic surveys in Baffin Bay 2012. Notat fra DCE og Pinngortitaleriffik til Råstofdirektoratet

Ugarte F (2012) Information requested by the US Department of the Interior: recent biological data about Atlantic Walrus in Greenland. Notat til Direktoratet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Ugarte F (2012) Bidrag til §37-spørgsmål angående isbjørne i Sydvestgrønland. Notat til Direktoratet for Fiskeri, Fangst og Landbrug

Ugarte F (2012) Information requested by the US Department of the Interior: recent biological data about polar bears in Greenland. Notat til Direktoratet for Fiskeri, Fangst og Landbrug

Vinter-Jensen K, Nielsen NH, Heide-Jørgensen MP (2012) Artikel i AG om marsvine mærkningen i Maniitsoq

Wiig Ø, Born EW, Laidre K (2012) Isbjørnemerking i Nordvestgrønland. In: Polarboken 2011-2012 (Red.: S Barr, I Gjertz, F Mehlum), Norsk Polarklubb, Oslo: 160 pp, pp: 14-24

Witting L (2012) Intern rapport til den Grønlandske delegation. Det 64. møde for den Internationale Hvalfangstkommisions Videnskabelige Komite Witting L (2012) Notat til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug om status for videnskabelig rådgivning vedr. storhvaler i IWC 2012

Born EW og Vinter-Jensen K (2011) Isbjørne i internationalt fokus/ Nannut nunanit tamalaaneersunit qitiutinneqartut , Kronik i Sermitsiaq, d. 5 august

Curry P, Kutz S, Ribble C, Branigan M, Cooley D, Côté S, Cuyler C, Elkin B, Godson D, Tryland M and Veitch A (2011) Abstract. Disease in Barrenground Caribou: Serology in a Period of Widespread Declines, 13th Arctic Ungulate Conference, Yellowknife, Northwest Territories, Canada – August 22-26

Cuyler C (2011) Tuttut Kumaat Assigiinngitsut marluupput, i Sineriassiortoq KNAPKs medlemsblad nr. 3, Nuuk

Cuyler C, Nymand J (2011) Moskusokserådgivning for 2011/12. Notat til landsstyret, forvaltningen og interesseorganisationer

Cuyler C, Nymand J (2011) Rensdyrrådgivning for 2011/12. Notat til landsstyret, forvaltningen og interesseorganisationer

Egevang C (2011) Sabines lange rejse. Fugle og Natur 4: 12-15.

Forde T, Orsel K, De Buck J, Côté S, Cuyler C, Davidson T, Elkin B, Kelly A, Kienzler M, Popko R, Taillon J and Kutz S (2011) Abstract. Circum-arctic presence of Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis in caribou (Rangifer tarandus) herds. 13th Arctic Ungulate Conference, August 22. - 26. Yellowknife, Northwest Territories, Canada

Heide-Jørgensen MP (2011) Bidrag til §37 spørgsmål berørende narhvaler. Notat til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug

Huffeldt NP, Linnebjerg JF, Falk K, Frederiksen M, Merkel FR (2011) Poster: ”No apparent effect of sex on Brünnich’s Guillemots’ (Uria lomvia) time-budgets during incubating and chick rearing despite segregated attendance patterns at Kippaku, Northwest Greenland”. Seabird Group 11th International Conference, September 2. – 4. Plymouth, UK

Labansen A (2011) Rådgivning vedr. forslag til Inatsisartut om forlængelse af jagttiden for lomvie. Notat til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug (APNN), 8. september

Merkel FR (2011) Biologisk rådgivning vedrørende indsamling af ederfugledun. Notat til Departementet for Fiskeri, Fangst & Landbrug

Merkel FR (2011) Rådgivning vedrørende fangst af snegæs i Qaanaaq. Notat til Departementet for Fiskeri, Fangst & Landbrug

Merkel FR, Johansen KL, Huffeldt NP (2011) Poster: ”Determining breeding status of cliff-nesting seabirds by remote time-lapse photography and GIS-based analyses”. Seabird Group 11th International Conference, September 2 - 4. Plymouth, UK

Nielsen NH (2011) Poster: “Age estimation of fin whales and harbor porpoises by the aspartic acid racemization (AAR) technique. 19th biennial Conference on the Biology of Marine Mammals”, November 2011, Tampa, USA

Nymand J (2011) Rensdyrhold ved Isortoq. Notat til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug (APNN)

Nymand J, Cuyler C (2011) Udsætning af moskusokser, Nanortalik. Notat til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug (APNN)

Raundrup K, Cuyler C (2011) Bidrag fra Pinngortitaleriffik til besvarelse af et § 37 spørgsmål vedrørende vegetationsundersøgelser. Notat til Direktoratet for Fiskeri, Fangst og Landbrug

Raundrup K, Cuyler C (2011) Bidrag fra Pinngortitaleriffiks afdeling for Pattedyr og Fugle til besvarelse af et § 37 spørgsmål vedrørende status for ulv og jærv i Grønland. Notat til Direktoratet for Fiskeri, Fangst og Landbrug

Raundrup K, Nymand J (2011) Mulige konsekvenser for miljø og dyreliv på Nuussuaq Halvøen i forbindelse med udsættelse af moskusokser. Notat til Qassuitsup Kommunea

Simon M (2011) Mulige effekter af seismiske undersøgelser på havpattedyr. Notat til Direktoratet for Indenrigsanliggender, Miljø og Natur Direktoratet for Fiskeri, Fangst og Landbrug og Råstof Direktoratet. www.natur.gl/biologisk-raadgivning/havpattedyr/

Steele J, Cuyler C, Orsel K, and Kutz S (2011) Abstract. Differences in parasite diversity, prevalence, and intensity assessed through analyses of fecal samples from two West Greenland caribou herds. 13th Arctic Ungulate Conference, August 22. – 26. Yellowknife, Northwest Territories, Canada

Ugarte F, Raundrup R (2011) Bidrag fra Pinngortitaleriffiks afdeling for Pattedyr og Fugle til besvarelse af et § 37 spørgsmål vedrørende invasive arter. Notat til Direktoratet for Fiskeri, Fangst og Landbrug

Ugarte F, Raundrup R (2011) Stikord om mulige effekter af klimaændringer på de levende ressourcer. Notat til Direktoratet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø

Ugarte F, Witting L (2011) Bidrag til besvarelse af § 37 spørgsmål vedrørende hvalrosbestanden i Avernasuaq. Notat til Direktoratet for Fiskeri, fangst og Landbrug

Vinter-Jensen K (2011) Fangere og forskere i fælles hvalprojekt/ Piniartut ilisimatuullu arferit pillugit suleqatigiittut/ Hunters and researchers in joint whale project Reportage, Suluk #05 Air Greenland Inflight Magazine, oktober 2011

Vinter-Jensen K (2011) I forskningens tjeneste/ Ilisimatusarneq sullillugu Reportage, Sermitsiaq, 10. maj

Vinter-Jensen K (2011) Nuuks isbjørne fortæller om miljøgifte og klimaforandringer/ Nannut Nuup eqqaani pisarineqartut sananeqaatit avatangiisinut ajoqutaasinnaasut silallu allanngoriartornera pillugu oqaluttuassaqarput, Sermitsiaq 38, 23. september

Øland A og Born EW (2011) Alwin Pedersen– grønlandsbiologen der »forsvandt«.tidsskriftet Grønland nr. 2, p 2-15

Bechshøft TØ, Sonne C, Dietz R, Born EW, Novak MA, Henchey E and Meyer JS (2010) Poster: Cortisol levels in hair of East Greenland polar bears: A pilot study. International polar year Oslo science Conference, 8-12 June 2010, Oslo, Norway

Boertmann D, Mosbech A, Bjerrum M, Labansen AL, Merkel FR (2010): Poster: The Greenland seabird colony register. Forum: 1st World Seabird Conference, 7-11 september, Victoria, Canada

Born EW (2010) Isbjørne med radiosendere / Nannut radiukkut aallakatitsissutillit. Kronik i Sermitsiaq, 11. juni

Born EW og Vinter-Jensen K (2010) En isbjørn på vandring – til himmelen/ Pinngortitalerliffik nanoq – qilammut ingerlaartoq”. Kronik/isumaliutersuut, Atuagagdliutit/ Grønlandsposten, 3. marts

Clausen MB og Rasmussen LM (2010) Projekt Hedehøg. Fugleåret 2009 , vol 4. DOF, pp. 232-237

Cuyler C, Nymand J & Ugarte F (2010) Preliminary muskoxen harvest advice for autumn 2010 / winter 2011 Rådgivning til Grønlands Selvstyre.

Cuyler, C, Nymand J & Ugarte F (2010) Preliminary caribou harvest advice for autumn 2010 / winter 2011. Rådgivning til Grønlands Selvstyre.

Ducrocq J, Beauchamp G, Kutz S, Simard M, Elkin B, Croft B, Taillon J, Côté S D, Brodeur V, Campbell M, Cooley D, Cuyler C & Lair S (2010). Poster: Epidemiology of Besnoitia tarandi in circum-Arctic barrenground caribou (Rangifer tarandus). Wildlife Disease Association Annual Conference. 31 May-4 June 2010, Puerto Iguazú, Argentina

Egevang C (2010) Verdens længste fugletræk kortlagt. Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift: 1:7-9 Egevang C www.arctictern.info, baggrundsinformation om kortlægning af havternens vandringer

Fort J, Gremillet D and Egevang C (2010) Contrasted migratory strategies in a sympatric high-Arctic seabird duet. Poster World Seabird Conference, september, Victoria, Canada

Griffiths B, Cuyler C, White R G, Adams L G, Russell D E, Douglas D, Gunn A & Cameron R D (2010) Poster: Implications of a greener north for arctic ungulates: Is trophic mismatch likely? Annual meeting of the Alaska Chapter of The Wildlife Society, 9 - 10 Febr., Anchorage, Alaska

Heide-Jørgensen MP og Ugarte F (2010) Notat om hvidhvalfangster om sommer og syd for 65oN. Rådgivning til Grønlands Selvstyre

Heide-Jørgensen MP og Vinter-Jensen K (2010) Arferit aarillu amerlassusiat/Hvaler og hvalros i mandtal. Kronik i Sermitsiaq, 23 dec.

Johansen K L, Mosbech A, Merkel FR, Boertmann D (2010) Seabird densities offshore West Greenland. Faglig redegørelse (20-3006), Aarhus Universitet, Danmarks Miljøundersøgelser

Kutz S, Ducrocq J, Cuyler C, Schock D, Hoar B, Elken B, Orsel K, Brook R, Curry P & Lair S (2010) Poster: Caribou health and climate change: a snap shot in time for infectious diseases. IPY Oslo Science Conference, 8-12 June, Oslo, Norway

Labansen AL, Merkel F, Boertmann D, and Nyeland J (2010) Poster: Status of the Blacklegged Kittiwake breeding population in Greenland, 2008. 1st World Seabird Conference. September 7-11. Victoria, Canada

Merkel FR, Johansen KL (2010) Poster: Lightinduced bird strikes on vessels in Southwest Greenland. Forum: 1st World Seabird Conference, 7 - 11 sept., Victoria, Canada

Nymand J & Cuyler C (2010) Poster: Akia-Maniitsoq caribou calving ground survey in central West Greenland. 13th North American Caribou Workshop, Winnipeg, Canada

Rasmussen LM (2010) Den grønlandske pingvin, Suluk 2010 #3

Rasmussen LM, Blicher ME, Sejr MK, Merkel FR, Rysgaard S (2010) Poster: Evidence for strong trophic coupling between macrozoo-benthos and eiders (Somateria spp.) in a key wintering habitat in low arctic SW Greenland. 1st World Seabird Conference, September 7.-11. Victoria BC, Canada

Raundrup K, Aastrup P, Cuyler C (2010) Poster: Satellite collared caribou in the Akia-Maniitsoq herd, central West Greenland – future perspectives, Forum: North American Caribou Workshop, 25-28 oktober, Winnipeg, Canada

Rosing-Asvid A (2010) Grønlands sæler. Undervisningsmiddelforlaget Ilinniusiorfik. 144 pp

Rosing-Asvid A (2010) Kalaallit Nunaata puisai. Undervisningsmiddelforlaget Ilinniusiorfik.144 pp

Rosing-Asvid A (2010) Seals of Greenland. Undervisningsmiddelforlaget Ilinniusiorfik. 144 pp

Schock DM, Kutz SJ, Branigan M, Bollinger TK, Cooley D, Côté SD, Croft B, Cuyler C, Elkin B, Fernando C, Heikkinen P, Laaksonen S, Oksanen A & Taillon J (2010) Poster: Genetic diversity of the vector-borne pathogen Try-panosoma (Protozoa) in caribou and reindeer herds (Rangifer tarandus) in North America, Greenland, and Finland. International Polar Year – Canada Early Results Workshop. 16-18 February, Ottawa, Canada 38

Sonne C, Letcher RJ, Bustnes JO, Dietz R, Jensen BM, Jørgensen EH, Verreault J, Vijayan MM, Gabrielsen GW, Born EW and Basu N (2010) Poster: An overview of the potential health effects in Arctic wildlife from exposure to long-range transported pollutants. International polar year Oslo science Conference, 8-12 June 2010, Oslo, Norway

Ugarte F (2010) Advice regarding release of captive killer whale. In: Van Elk N (2010) Expert advice on the releasability of the rescued killer whale (Orcinus orca) Morgan. Dolfinarium Harderwijk-SOS Dolfijn.

Ugarte F (2010) Nannut amerlassusaat pillugit qularnartut/Usikkerhed om isbjørnebestandene, Sermitsiaq 28. maj

Ugarte F (2010) Notat om fangst af pukkelhvaler og hvalturisme. Rådgivning til Grønlands Selvstyre

Vinter-Jensen K (2010) Arfernik takornariartitsineq arfernut akornutaavoq/ Hvalsafari forstyrrer pukkelhvalerne, Sermitsiaq, d. 28.05

Vinter-Jensen K (2010) Issittup unnuaani tiinganerup erinarsuutaa/Parringssang i polarnatten, Sermitsiaq, d. 17.12

White R G, Daniel C, Gunn A, Cuyler C & Russell D E (2010) Poster: Modeling energy and protein costs of parasites in caribou and reindeer. IPY Oslo Science Conference. 8-12 June, Oslo, Norway

Witting, L. (2010) Kitaani ikiliartuutaanngitsumik qipoqqarniarneq/Bæredygtig fangst af pukkelhval. Kronik i Sermitsiaq 28, 16 juli

Garde E, MP Heide-Jørgensen & SH Hansen (2009) Hvor gammel kan en enhjørning blive? Dansk kemi, nr. 5. s. 14 – 16.

Heide-Jørgensen MP. Web side beskrivelse af grønlandshval projekt på www.polarfocus.dk

Rasmussen LM. Rådgivning til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug vedr. eksisterende viden om snegås i Grønland, Notat 14 maj

Rosing-Asvid A og F Ugarte Notat vedr. Spættede sæler samt første kendte rapportering af gråsæler i Grønland. Rådgivning til Grønlands Selvstyre, 14 oktober

Stafford K, M Simon, L Craig and G Jason Summer and winter whales in Davis Strait, Greenland: results from a year-round passive acoustic study. Poster presented at the 18th Biennial Conference on the Biology of Marine Mammals. Quebec, 12-16 October 2009

þórarinsdóttir R & C Cuyler (2009) CARMA apprenticeship in Greenland 2009. Poster, 6th CARMA (CircumArctic Rangifer Monitoring & Assessment). Circumpolar monitoring of Rangifer populations, “Beyond Inventory - Synthesis”, 4 - 6 December 2009, Vancouver, British Columbia, Canada

Ugarte F (2009) Bemærkning til forslag om ny fuglebekendtgørelse, 20. februar 2009 (forventet ikrafttræden 1. marts 2009). Notat, 3 sider

Ugarte F (2009) For første gang i 20 år går det godt med narhval og hvidhval i Grønland, Kronik i AG 9. juni 2009

Volmer K, W Hecht, C Cuyler (2009) Hyperplastic hooves of muskoxen (Ovibos moschatus) from north-western Greenland: amino acid composition of the hoof horn Beiträge zu Jagd-und Wildforschung. 34: 457 – 460 (English & Russian summaries)

Born, E.W. 2008. Grønlands hvide bjørne. Ilinniusiorffik – Pinngortitaleriffik/Grønlands Naturinstitut: 128 pp.

Born, E.W. 2008. Kalaallit Nunaata nanui qaqortut. Ilinniusiorffik/Grønlandske Undervisningsmidelforlag – Pinngortitaleriffik/ Grønlands Naturinstitut: 128 pp.

Born, E.W. 2008. The white bears of Greenland. Ilinniusiorffik – Pinngortitaleriffik/ Grønlands Naturinstitut: 128 pp.

Boye, T. K., Simon, M. J., Madsen, P. T. 2008. Site Fidelity and Residence Time in Foraging Humpback Whales in Nuuk Fjord, West Greenland. Poster presented at: Dansk Havforskermøde 2008 and Conference of the European Cetacean Society 2008.

Desportes, G., D. Pike, M. Acquarone, I. Golyak, J.F. Gosselin, T. Gunnlaugsson (5), S.D. Halldórsson, M.P. Heide-Jørgensen, J. Lawson, C. Lockyer, B. Mikkelsen, D. Ólafsdóttir, M. Simon, G. Vikingsson, L. Witting, V. Zabavnikov, N. Øien. 2008. From the Barents Sea to the St. Lawrence: a trans North Atlantic Sightings Survey T-NASS 2007.

Garde, E. Long term low genetic diversity in narwhals - insights from ancient DNA. Poster presented at the ISBA3 ancient DNA conference, York.

Garde, E. Undervisning, Ancient DNA course, okt/nov. Københavens Universitet.

Gillies, Y., Harding, A. Munck, M. Egevang, C. Bernlow, K. 2008 “Wildlife Guide to Northeast Greenland” Alaska pacific University/NANU Travel.

Gilliland, S.G., Gilchrist, H.G., Bordage, D., Lepage, C., Merkel, F.R., Mosbech, A., Letournel, B., Savard, J.L. 2008. Poster: Winter distribution and abundance of Common Eiders in the Northwest Atlantic and Hudson Bay. Third North American Sea Duck Conference, 10. - 14. november, Quebec City, Canada.

Rasmussen L. M., Cuyler, C. & Nymand, J. Spatial distribution of caribou harvest in West Greenland. Poster presentation at: 1) the 12th North American Caribou Workshop 2008, “Integrating Understanding Across Ecotypes”, 3th -5th November 2008, Happy Valley, Labrador, NFLD, Canada. And 2) the 12th North American Caribou Workshop 2008, “Integrating Understanding Across Ecotypes”, 3th -5th November 2008, Happy Valley, Labrador, NFLD, Canada. Poster presentation at the 5th CARMA (CircumArctic Rangifer Monitoring & Assessment). Circumpolar monitoring of Rangifer populations, 2th -4th December 2008, Vancouver, British Columbia, Canada.

Rosing-Asvid A. Er der blevet flere isbjørne? Kronik i Sermitsiak. 7. marts.

Simon, M. 2008. Sounds of whales and their food, baleen whale movements, foraging behaviour and ecology in an Arctic habitat. Part-A report of a PhD study. University of Aarhus.

Simon, M., Madsen, P.T. and Stafford, K. M. 2008. Calling in the Cold: Bioacoustic Niches of Baleen Whales in Arctic Habitats. Acoustic Communication by Animals. Oregon State University, USA. 12th-15th August.

Thorup, K., Rasmussen, L.M., Heldbjerg, H., Madsen, J.J., 2008: Hedehøge – under skærpet overvågning. Fugle og Natur. 04-08. s 10-13.

Cuyler C. 2007. Relating location of kill to body condition in the 2004-2005 harvest in Greenland’s Akia-Maniitsoq caribou. Poster ved 4th CARMA mødet, 27. – 29. november 2007, Vancouver, BC, Canada.

Egevang, C. 2007 ”Drømmefuglen” Fugle og Natur nr. 1 2007: 18 – 19.

Rosing-Asvid A. 2007. Et nyt islæt I den grønlandske natur AG. 17/5 (Artikel om grønlandssæl unger født ved Kap Farvel).

Heide-Jørgensen, M.P. and K.L.Laidre. 2006. Grønlands Vinterhvaler (Engelsk version: Greenlands winter whales, Grønlandsk version: Kalaallit Nunaanni ukiumi arferit). Ilinniussiorfik 124 pp.

Merkel, F. R. 2006. Common Eiders in Greenland interactions between harvest, body condition and habitat use in winter. Ph.D. dissertation, Greenland Institute of Natural Resources, Greenland, and University of Copenhagen, Denmark.

Acquarone, A., M.F. Bertelsen, J.Teilmann, R. Dietz & E.W. Born, 2005. Extremely lightweight equipment for tagging unretrained hauled out walruses. Poster presented at 16th Biennial Conference on the Biology of Marine Mammals, San Diego, California, 12.-16. december.

Andersen, L.W., E.W. Born, B.D.Doidge, I. Gjertz & Ø. Wiig, 2005. Genetic signals of migration between subpopulations of Atlantic walruses (Odobenus rosmarus rosmarus) from eastern Hudson Strait (Canada) and West and Northwest Greenland.Verbal presentation at 16th Biennial Conference on the Biology of Marine Mammals.

Bertelsen, M.F., M.Acquarone & E.W. Born, 2005. Assessing heart rate and respiratory rate in free-ranging Atlantic walrus (Odobenus rosmarus rosmarus). Poster presented at 16th Biennial Conference on the Biology of Marine Mammals.

Born, E.W., 2005. Vibe, Christian. I: M. Nuttall (ed.). Encyclopedia of the Arctic. Loutledge.New York and London,Vol. I-III: pp. 2127-2128.

Born, E.W., 2005. Walrus. I: M.Nuttall (ed.). Encyclopedia of the Arctic. Loutledge.New York and London,Vol. I-III: pp. 2150-2152.

Born, E.W., J. Böcher,D. Boertmann & F.O. Kapel, 2005. Træk af den biologiske forskning i Grønland. I: K.Thisted (red.): Grønlandsforskning – Historie og perspektiver. Det Grønlandske Selskabs Skrifter XXXVIII: pp. 85-128.

Born, E.W., L.W.Andersen, R. Dietz, M.P.Heide-Jørgensen, B.D.Doidge, J. Teilmann & R.E.A. Stewart, 2005. Walruses in West Greenland:Where do they belong? Poster presented at 16th Biennial Conference on the Biology of Marine Mammals, San Diego, California, 12.-16. december.

Cuyler, L.C. & L.Witting, 2005. Caribou harvest advice 2005 for Inglefield- Prudhoe Lands,Olrik Fjord, Nuussuaq Halvø, and regions Naternaq, North, Central, South & Paamiut. Advisory document to the Greenland Home Rule Government. Greenland Institute of Natural Resources. 12. maj,Nuuk. Brevnr. 02282, J. Nr. 40.00-42. 12 pp.

Cuyler, L.C., 2005. Caribou Antlers.Tekst til Pilersuisoqbrochure om kunsthåndværk/husflid.

Cuyler, L.C., 2005. Greenland Caribou Facts.Tekst til Pilersuisoq-brochure om kunsthåndværk/husflid.

Cuyler, L.C., 2005. Muskoxen harvest advice 2005-2006 for Inglefield Land. Advisory document to the Greenland Home Rule Government. Greenland Institute of Natural Resources. 10. maj,Nuuk. Brevnr. 02281, J. Nr. 40.00.42. 2 pp.

Egevang, C., 2005. The Seabird Group, 8th International Conference 2004. Artikel i Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift 99(2): 86-87.

Egevang, C., A. Harding & F.Merkel, 2005. Grønland er søkongens rige. Artikel i SULUK (Air Greenlands magasin),  2/2005: 22-35.

Falk, K. & F.R. Merkel, 2005. Anskudte fugle har det svært. Pinngortitaleriffik, Pitu nr. 1, 2005:16-19.

Levermann, N., M. Forchhammer, M. Acquarone & E.W. Born, 2005. The more the merrier – climate and density dependent haul-out dynamics in walruses. Poster presented at 16th Biennial Conference on the Biology of Marine Mammals.

Merkel, F.R. & A. Mosbech, 2005. Almindelig ederfugl eller kongeederfugl? Direktoratet for Fangst og Fiskeri, Piniarneq 2005:10-13.

Merkel, F.R. & A. Mosbech, 2005. Ederfugle med forskellig vinterstrategi. Pinngortitaleriffik, Pitu nr. 1, 2005:8-11.

Merkel, F.R., 2005. Bifangst uheldig for ederfuglebestanden. Pinngortitaleriffik, Pitu nr. 1, 2005:12-15.

Mosbech, A. & F.R. Merkel, 2005. Ederfugle fra Nuuk på langfart. Pinngortitaleriffik, Pitu nr. 1, 2005:2-5.

Mosbech, A., F.R.Merkel & K. Falk, 2005. Ederfugle spores af satelliter. Pinngortitaleriffik, Pitu nr. 1, 2005:6-7.

Rosing-Asvid, A., 2005. Hvad er det for en sæl jeg har fanget? Indlæg i Piniarneq 2006, udgivet af Direktoratet for Fangst og Fiskeri.

Cuyler, L. C. & L.Witting, Lars, 2004. Kangerlussuaq (Angujaartorfiup Nunaa) muskox in West Greenland: Possible harvests for 2005, 2006, 2007 and herd status 2004. Ed. M.C.S. Kingsley. Rådgivning til Direktoratet for Miljø og Natur. 16 pp.

Cuyler, L.C. & M.C.S.Kingsley, 2004. Biologisk rådgivning vedr. rensdyrjagt 2004: rådgivning til Direktoratet for Miljø og Natur. 7 pp.

Cuyler, L.C., 2004. Brief status of Greenland caribou/reindeer (Rangifer tarandus spp.) in 2004. Rådgivning til Direktoratet for Miljø og Natur. 8 pp. Cuyler, L.C., 2004. Faktaark om moskusokser til Tulugaq-kampagnen.

Cuyler, L.C., 2004. Faktaark om rensdyr til Tulugaq-kampagnen. 18. juni, Nuuk.

Cuyler, L.C., 2004. Foreløbig status/orientering angående moskusokse minimumsog flokstrukturtælling, i det indre Kangertittivaq fjord august/september 2002-2003: rådgivning til Direktoratet for Miljø og Natur. 3 pp.

Cuyler, L.C., 2004. Foreløbige oplysninger til brug for moskusokse sommerjagten 2004: rådgivning til Direktoratet for Miljø og Natur. 4 pp.

Cuyler, L.C., 2004. Orientering angående moskusokse minimums- og flokstrukturtælling, Naternaq (Lersletten), marts/april 2004: rådgivning til Direktoratet for Miljø og Natur. 4 pp.

Cuyler, L.C., 2004. Orientering angående moskusokse minimums- og flokstrukturtælling, Svartenhuk Halvø/Sikuu, april 2004: rådgivning til Direktoratet for Miljø og Natur. 8 pp.

Egevang, C., 2004. A general impoverishment of breeding Waterbirds subsequent to a redistribution of Arctic Terns (Sterna paradisaea) at the archipelago Grønne Ejland,West Greenland.Waterbirds Around the World Conference. 3.-8. april, Edinburgh, Skotland.

Egevang, C., 2004. Grønne Ejland - perlen i Disko Bugt. Artikel i SULUK (Air Greenlands in-flight magasin) 01/2004:2-17.

Egevang, C., 2004. Relaying in Greenland Arctic Terns. Poster til 8th International Seabird Group Conference. 2.-4. april 2004, Aberdeen, Skotland

Egevang, C., 2004. The birdlife of Northeast Greenland og The mammals of Northeast Greenland.Web-tekster til www.eastgreenland.com

Kristensen, E. & M.P.Heide-Jørgensen, 2004. Færre hvaler ved ændret tællemetode. Kronik i Sermitsiaq. 18. august.

Kristensen, E. & M.P.Heide-Jørgensen, 2004. Narhvalers ve og vel i Grønland. Kronik i Sermitsiaq. 7. april.

Kristensen, E. & M.P.Heide-Jørgensen, 2004. Qilalukkanut qernertanut tunngatillugu killiffik. Artikel om status for narhvaler til KNAPK´s avis Sineriassortoq. 9. juni.

Merkel, F.R., K. Falk, P. Johansen, K. Kampp & S.E. Jamieson, 2004. Lead shot hunting of common eiders in Greenland: Impacts on eiders and human health. Poster presented at the Wetland International Conference,Waterbirds Around the World. 3.-8. april, Edinburgh, Skotland.

Acquarone, M., E.W. Born, A. Chwalibog & J. Speakman, 2003. Walrus field metabolic rate by doubly labeled water. Præsentation ved 15th Biennial Conference on the Biology of Marine Mammals. 14.-19. december, Greensboro, USA.

Born, E.W., F.F. Riget, M.C.S. Kingsley, R. Dietz,T. Haug, P. Møller,D.C.G. Muir, P. Outridge & N. Øien, 2003. A multi-elemental approach to identification of sub-populations of whales. Poster præsenteret ved 15th Biennial Conference on the Biology of Marine Mammals. 14.-19. december, Greensboro, USA.

Cuyler L.C., 2003. Biologisk rådgivning for moskusoksejagt i Ivittuut 2004 til Direktoratet for Miljø og Natur. 17. december.Upubliceret. 8 pp.

Cuyler L.C., 2003. Faktaark om rensdyr og moskusokse til Tulugaq-kampagnen. Marts.

Cuyler, L.C. & M.C.S. Kingsley, 2003. Biologisk rådgivning vedr. rensdyrjagt 2003 til Direktoratet for Miljø og Natur. 28. april. Upubliceret. 3 pp.

Heide-Jørgensen, M.P., 2003. Grønlands vinterhvaler.Naturens Verden 2003/1: 24-33.

Kristensen, E., E.W. Born & M.P.Heide Jørgensen, 2003. Naturinstituttets biologer arbejder for Grønland. Artikel i Sermitsiaq. September.

Tøttrup, A., C. Egevang & D. Boertmann, 2003. Grønne Ejland – Terners øer. Fugle og Natur nr. 1, 2003: 28-31.

Acquarone, M., N. Levermann, E.W. Born, S. Rysgaard, M. Sejr & G. Ehlmé, 2002. Observations of foraging free-living walruses (Odobenus rosmarus) with estimates of their food consumption. Poster presented Arktisk Biologisk  forskermøde IX 9th Arctic biological forum. 15 March 2002, Aarhus, Denmark.

Coupling between walrus and bivalves in a fjord in high-arctic NE Greenland. Poster presented at The American Society of Limnology and Oceanography (ASLO). Ocean Sciences Meeting 11-15 February 2002, Honolulu, Hawaii, USA.

Cuyler, C., 2002. Atuagagdliutit (AG) ”Genkomst af jerv på Svartenhuk”.

Cuyler, C., 2002. Atuagagdliutit (AG) ”Rensdyr angribes hårdest af både hud- og svælgbremser”.

Cuyler, C., 2002. Atuagagdliutit (AG) ”Tilbagemeldingsskemaer et vigtigt redskab”.

Cuyler, C., 2002. Tuttut piaqqat inersimasullu ukiulerneqartarnerat pillugu paasissutissanik imallit plakatit marluk kiisalu tuttut allerui pillugit paasissutissat. To informationsplakater vedrørende aldersbestemmelse af unde og voksne rensdyr samt informationer fra rensdyrkæber.

Dietz, R., F.F. Riget, C. Sonne-Hansen, P.S. Leifsson, L. Hyldstrup, E.W. Born, D.C.G. Muir, R. Letcher, G. Asmund & M. Kirkegaard, 2002. Pollution of East Greenland polar bear around the millennium change. Presentation at the AMAP Symposium, 1-4 October, Rovaniemi, Finland.

Jamieson, S.E., H.G. Gilchrist, F.R. Merkel, K. Falk & A.W. Diamond, 2002. Energetic reserve dynamics of Northern Common Eiders during the non-breeding season. Poster presented at the North American Sea Duck Conference and Workshop, 6-10 November 2002, Victoria, BC.

Landa, A., 2002. Det koster å være kar! Reindriftsnytt: 24-25.

Landa, A., 2002. Hvordan redusere tap til rovdyr? Reindriftsnytt: 56-57.

Landa, A., 2002. Valg av beite og risiko for å bli drept av rovdyr. Reindriftsnytt: 10-11.

Landa, A., R. Andersen & I. Halgunset, 2002. Jerven - naturarv med mange problemer. Bærekraftig høsting, NINAs strategiske institutt program 1996-2000. H.C. Pedersen & B. Jonsson. Trondheim, NINA*NIKU Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning. 18: 72-77.

Levermann, N., E.W. Born, M. Acquarone, G. Ehlme, M. Sejr & S. Rysgaard, 2002. Walruses (Odobenus rosmarus) foraging ecology and area use in an East Greenland fjord. European Cetacean Society (ECS) 16th Annual Conference, 7-11 April, Liege, Belgium.

Lunn, N.J., S. Schliebe & Born, E.W. (eds.), 2002. Polar Bears: Proceedings of the Thirteenth Working Meeting of the IUCN/SSC Polar Bear Specialist Group. SSC Occasional Paper No. 26. IUCN, Gland, Switzerland & Cambridge, UK, vii + 153 pp.

Sejr, M.K., S. Rysgaard, G. Ehlmé, E.W. Born, A. Acquarone & N. Levermann, 2002. Coupling between walrus and bivalves in a fjord in high-arctic NE Greenland. Poster presented at Arktisk Biologisk Forskermøde IX 9th Arctic biological forum. 15 March 2002, Aarhus, Denmark.

Sonne-Hansen, C., R. Dietz, F. Riget, E.W. Born, D.C.G. Muir, G. Asmund & M. Kierkegaard, 2002. Preliminary results of temporal trends of morphometric changes in skulls of East Greenland polar bears and its possible causes. Poster presented at the AMAP Symposium in Tromsø, January 2002.

Acquarone, M., E.W. Born, A. Chwalibog & D. Griffith, 2001. Water metabolism of walruses by isotope dilution. Poster presented at the 14th Biennial Conference on Marine Mammals.

Born, E., D. Boertmann, J. Bøcher, S.A. Pedersen & M. Philip, 2001. Adaptations to Arctic Conditions, p. 84-109. In: E.W. Born & J. Bøcher (Eds.): The Ecology of Greenland. Ministry of Environment and Natural Resources, Ilinniusiorfik, Nuuk 2001. 429 pp.

Born, E.W. & J. Böcher (red.), 2001. The Ecology of Greenland. Atuakkiorfik Education: 429 pp.

Born, E.W. & M. Acquarone, 2001. Tilbage til Hvalrosodden. Tidsskriftet Grønland nr. 2, marts 2001: 51-61.

Born, E.W., R. Dietz, C. Sonne-Hansen, H. & B. Sandell, 2001. “Aberrant” polar bears in eastern Greenland. Poster presented at the 14th Biennial Conference on Marine Mammals.

Cuyler, C., A. Landa, L. Witting, M. Rosing, J. Linnell & A. Loison, 2001. Rådgivning for moskusokse-bestanden i Kangerlussuaq, region Nord/Avannaa i 2002, 2003 og 2004. Rapport til Direktoratet for Miljø og Natur. 14 pp.

Falk, K. & F.R. Merkel, 2001. Brünnich’s Guillemot in Greenland: the biologists view. WWF Arctic Bulletin 3.01: 18-19.

Heide-Jørgensen, M.P. Poster på dansk, engelsk, grønlandsk og inuktitut om narhvalernes vandringer.

Hobbs (née Bernt), K.E., D.C.G. Muir, E.W. Born, R. Dietz, T. Haug, T. Metcalfe, C. Metcalfe & N. Øien, 2001. Using persistent organochlorine levels and patterns to identify minke whale (Balaenoptera acutorostrata) stocks from the North Atlantic. Poster presented at the 14th Biennial Conference on Marine Mammals.

Landa, A. & R. Andersen, 2001. Fokus på jerven. - Årbok for Villreinrådet i Norge: 69-71.

Landa, A., 2001. Grønland har mange naturressourcer. Avisartikel i AG/Grønlandsposten.

Landa, A., 2001. Naturbeskyttelse tvingende nødvendig – Global Økologi 2: 5-8.

Landa, A., 2001. Wolverine, pp. 108-109. In: Mcdonald, D. (ed.). The New Encyclopedia of Mammals. Oxford UniversityPress.

Landa, A., R. Andersen & I. Halgunset, 2001. Jerven - fjellets omstridte rovdyr, p. 41 - 48. I: Jaren, V. & J.P. Løvstad (eds.). Utmarksbeite og store rovdyr: Delrapport 3 fra forskningsprogrammet Bruk og forvaltning av utmark. Norges forskningsråd, Oslo.

Landa, A., R. Andersen & I. Halgunset, 2001. Lav genetisk variasjon hos skandinaviske jerver, p. 20 - 21. I: Hindar, K. & B. Jonsson (eds.). NINAs strategiske instituttprogrammer 1996-2000: Bevaring av biodiversitet - fra gener til landskap. Sluttrapport. NINA temahefte 17. NINA/NIKU, Trondheim.

Linnell, J.D.C., C. Cuyler, M. Rosing, P. Møller Lund & A. Landa, 2001. Rådgivning vedrørende rensdyr jagten i Grønland 2001, Regionerne Nord, Midt, Syd, Paamiut, Naternaq, Nuussuaq & Inglefield Land. Rapport til Direktoratet for Miljø og Natur. 13 pp.

Opdateret 06.07.2018