Andre aktiviteter

Andre aktiviteter - Fisk og Skaldyr

 

2017

Hedeholm R. Reviewer for Scientific reports

Nogueira A. Reviewer for Thalassas

2016

PhD supervision of Søren Lorenzen Post. Nuuk and Copenhagen.

2015

Burmeister AD, Chairman of ICES WGCRAB

Burmeister AD, NAFO Designated expert Westgreenland shrimp stock

Hedeholm R. Chairman of NWWG

2014

Burmeister A, Hammeken AN. Kursus. ICES Ad-vance stock assessment. København

Heilmann L. DTU Aqua, udvekslingstogt med Dana i Østersøen, 17 dage i november

Jacobsen R, Søgaard D, Arendt K, Pedersen TJ, Blicher M, Hedeholm R og Ugarte F - Kursus: adjunt pedagogicum, modul 1. D. 20.-22 okt. Ilimmarfik

2013

Besøg af GU i Kobbefjord/Kangerluarssunguaq feltstation, undervisningsprojekter, 20. – 22. august, Nuuk

Kulturnatten 2013. 26. januar, Pinngortitaleriffik, Nuuk

Solari AP. Senior advisor (head developer of new mathematical and experimental frameworks for the sustainable exploitation of cephalopod/fish stocks in the African upwelling areas) as per request and approved by the European Commission (EC), Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries (DG MARE), Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF) and Government of Mauritania

2012

Burmeister, AD. Reviewer for Fishery Bulletin

2011

Burmeister, AD. Reviewer for Fishery Bulletin

Hedeholm R. Reviewer for Marine Biology

2010

Afdeling for fisk og skaldyr, strategiworkshop, 4 - 8. febr., Grønlands Naturinstitut Afdeling for pattedyr og fugle, strategiworkshop, 2 - 3. nov., Grønlands Naturinstitut

Kulturnat i Nuuk. Alle medarbejdere stiller hvert år op til Kulturnatsarrangementet. D. 23. januar 2010 besøgte 1148 gæster Pinngortitaleriffik/Grønlands Naturinstitut og Klimaforskningscenter.

Nymand J, Raundrup K, Lund H. Indsamling af makroalger til Danisco, 1 oktober, Godthåbsfjorden, Nuuk

2008

Siegstad, H .Medlem af KVUG (Kommissionen for videnskabelige undersøgelser i Grønland) Udpeget som medlem af det udvalg der uddeler KIIP midler (2 møder). Deltager løbende som tilforordnet i Fiskerirådsmøder (5-10 møder per år).

Sünksen, K., Ekstern vejleder for specialestuderende, Mette Rasmussens biologiske speciale:”A 22 year growth chronology based on the growth of Cod (Gadus morhua) from Nuuk fjord, Western Greenland.”

Sünksen, K., Undervisning af Natur og teknik holdet på HTX i Sisimiut. ”Torskens biologi og prøvetagning af torsk”. Sisimiut 4. og 6. februar.

2007

Siegstad, H. Deltager løbende som tilforordnet i Fiskerirådsmøder (5-10 møder per år). ’

Siegstad, H. Formand for bestyrelsen i Grønlands Statistik. (2 møder).

Siegstad, H. Medlem af KVUG (Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland)

Siegstad, H. Udpeget som medlem af det udvalg der uddeler KIIIP midler (2 møder).

Sünksen, K. Deltager i Fiskerirådets torskeforvaltningsgruppemøder.

2006

Bergström, B. Appointed “Staff Anonymous Referee” for Marine Ecology Progress Series

Bergström, B. Appointed Expert: The Research Council of Norway (both generally in the field of marine biology and as a member of the panel of experts evaluating marine science proposals for the Norwegian part of the International Polar Year 2007-2008). The panel of experts convened in May 2006 and reviewed proposals for about 250 million NOK.

Bergström, B. Associate Editor of Journal of the NAFO Journal of Northwest Atlantic Fisheries Science in the field of Invertebrate Fisheries Biology in 2005. In this capacity I have reviewed 3 papers during 2006

Bergström, B. Guest scientist. South West Fisheries Center, Scripps Campus La Jolla USA Augusti 2006 10 days. Estimation of B0 and regional biomass density of Nordic Krill, Meganyctiphanes norvegica

Bergström, B. Referee for “Archiv for Hydrobiologie” Siegstad, H. Medlem af KVUG (Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland)

Boje, J. VPA-kursus, kursus i bestandsevalueringsmetoder, hands-on, 30. januar – 3. februar. Nuuk

Carl, J. Ekstern vejleder for to specialestuderende på Århus Universitet på projektet ”Hvad spiser torsken”. Maveundersøgelser af torsk i Grønland.

Carl, J. Ekstern vejleder for to specialestuderende. Agn preferens hos krabber og hellefisk.

Hvingel, C. Bayesian Modelling workshop, workshop i brug af Winbugs til stokastiske bestandsanalyser, 22. - 26. marts, Nuuk

Siegstad, H. Deltager løbende som tilforordnet i Fiskerirådsmøder (5-10 møder per år).

Siegstad, H. Udpeget som medlem af det udvalg der uddeler KIIP midler (2 møder). Siegstad, H. Formand for bestyrelsen i Grønlands Statistik. (4 møder)

2005

 Burmeister, A., 2005. Reproductive potential of snow crab in Greenland waters. Ph.D. Mundtlig eksamen/ foredrag på University de Rimouski, Quebec. 1. april, Quebec, Canada.

Carl, J., 2005. Ekstern vejleder for to specialestuderende. Agn præferens hos krabber (Chionoecetes opilio) og hellefisk (Reinhardtius hippoglossoides).

Carl, J., 2005. Ekstern vejleder for to studerende i biologisk projektarbejde:Maveundersøgelser af torsk og uvaq i Godthåb fjord og fjordene omkring Sisimiut.

Opdateret 06.07.2018