Mundtlig formidling

Mundtlig formidling - Fisk og Skaldyr

2017

Boje J. Foredrag på NOW konference: Fisheries in the northern Baffin Bay and its future potential, Scandic hotel, November 23. Copenhagen

Burmeister AD. A historic overview of the Greenlandic snow crab fishery, industri and stock status, ICES WKCRABCON 11.-13. December. Copenhagen, Denmark

Burmeister AD. Præsentation af bifangst af P montagui i det kommercielle rejefiskeri, GFLK årsmøde, januar. Nuuk

Burmeister AD. Præsentation af krabberådgivningen KNAPK og Industrien, 1. december. Nuuk

Burmeister AD. Præsentation af rejerådgivningen (NAFO) Departement og Industrien, 10. oktober. Nuuk

Burmeister AD. Stock status of Snow crab West Greenland, ICES WGCRAB, 7.-10. November. France

Christensen HT. East Greenland ecosystem from Greenland point of view. CLIMA project midterm meeting, May. Copenhagen

Nielsen E, Nygaard R. Plastik affald i havet og miljøundersøgelser af tabte fiskeredskaber i Grønland, 5. Oktober. Nuuk

Nygaard R. Præsentation af rådgivning og opdateret viden om bestanden i Diskobugten. Workshop om bæredygtigt / ansvarligt kystnært fiskeri efter hellefisk i Disko, 5.-7. april. Ilulissat 

Nygaard R. Præsentation om fisker - forsker samarbejde. Workshop om bæredygtigt / ansvarligt kystnært fiskeri efter hellefisk i Disko, 5.-7. april. Ilulissat  

Nygaard R. Præsentation om tabte redskaber og spøgelsesfiskeri. Workshop om bæredygtigt / ansvarligt kystnært fiskeri efter hellefisk i Disko, 5.-7. april. Ilulissat  

Siegstad H. Undervisning for kystskippere, 7. marts. Nuuk

Siegstad H. Undervisning på Ilisimatursarfik på kurset Fisheries and hunting in Greenland (7.5 ETC) diverse emner

2016

Burmeister AD. Præsentation af rejerådgivningen med erhvervet og departementet, 29 september, Nuuk

Nygaard R. Foredrag om tabte redskaber spøgelsesfiskeri og oprydning, 22. november. Nuuk

Siegstad H. Foredrag om fiskeressourcer for Grønlandsbanken, 30. marts. Nuuk

Sigstad H, Burmeister AD, Hedeholm R, Nygaard R and Post S. Undervisning  på Ilisimatursarfik på kurset Fisheries and hunting in Greenland (7.5 ETC) diverse emner

Foredrag til møde om pelagiske fiskeressourcer med APNN, GFLK, fiskere. Juni.

Foredrag til møde om pelagiske fiskeressourcer med APNN, GFLK, fiskere. September.

Loddefordeling og vækst i Østgrønland. Loddeforhandlingsmøde mellem Grønland, Island og Norge. Nuuk. September.

2015

Burmeister AD, Nygaard R, Post SL, Siegstad H. Præsentation af fisk og skaldyrsrådgivning GFLK årsmøde, januar, Nuuk

Burmeister AD. Præsentation af krabberundersøgelser og bestandsstatus i Sydgrønland,Seminar i Sydgrønland (video konference), december, Nuuk

Burmeister AD. Præsentation af krabberådgivningen for KNAPK, HHE, november, Nuuk                                              

Burmeister AD. Præsentation af rejerådgivningen med erhvervet og departementet, oktober, Nuuk

Burmeister AD. Undervisning af samfundsfagsstuderende på Ilisimatursarfik om nye fiskerier

Hedeholm R. Foredrag for Royal Greenland om Rådgivning, forsigtighedsprincip og torsken, 25. november. Århus

Hedeholm R. Foredrag på DTU Aqua: Genetics improving and challenging fish stock assessment, 19.november, Silkeborg, Denmark

Jansen T, Post SL. Foredrag til makrelmøde for finansdepartement og APNN. Nuuk, September

Jansen T. Foredrag om makrel for Naalakkersuisut (landstyreformand, ministre og departementschefer), marts. Nuuk

Jansen T. Foredrag til makrelmøde for fiskere, GFLK og APNN. Nuuk, Juni

Jansen T. Foredrag til makrelmøde for fiskere, GFLK og APNN. Nuuk, September

Siegstad H. Foredrag for Fiskeriminister Karl Kristian Kruse om fiskeressourcer på GN, 19. januar. Nuuk

Siegstad H. Foredrag for Rotary om fiskeressourcer i Grønland, 24. februar. Nuuk

Siegstad H. Foredrag om fiskeressourcerne for kystskippere på GN, 11. juni. Nuuk

Siegstad H. Foredrag om hellefisk for Inatissartuts fiskeri og fangstudvalg, august. Nuuk

Siegstad H. Future Greenland med præsentation om lodde, Maj 6-7. Nuuk

Siegstad H. Præsentation af nye fiskerier i Sydgrønland, Seminar i Sydgrønland (video konference), december, Nuuk

Siegstad H. Undervisning af samfundsfagsstuderende på Ilisimatursarfik om fiskeribiologiske emner

2014

Hedeholm R. Dr1, madmagasinet Bitz og Frisk

Hedeholm R. Foredrag for industrien vedr. rådgivning for fiskeressourcer (ICES), 3. juni. Nuuk

Jansen T. Foredrag om dataindsamling i makrelfiskeriet, juni. GFLK

Jansen T. Foredrag om makrel fiskeriet, survey og rådgivning, september. Departementet

Jansen T. Foredrag om makrel i Grønland til makrelforhandlingerne. London, UK

Jansen T. Foredrag om makrellens biologi for fiskere og Departement, marts. Grønlands Naturinstitut

Nygaard R, Jeremiassen SR. KNAPK, Upernavik Seafood, hellefisk seminar, 26. februar. Upernavik

Retzel A. Foredrag til åbent hus arrangement for fiskeriets aktører i forbindelse med Walther Herwig ophold i Nuuk

Siegstad H, Nygaard R. Post SL, Retzel A. Foredrag vedr. fiskeressourcer til GFLK årsmøde,januar

Siegstad H, Nygaard R. Præsentation af fiskebestande i Sermersooq, 28. april

Siegstad H. Foredrag for industrien vedr. rådgivning for fiskeressourcer (NAFO), 3. juli. Nuuk

Siegstad H. Foredrag for industrien vedr. rådgivning for rejeressourcer, 10. november. Nuuk

Siegstad H. Foredrag vedr. fiskebestande til Fiskeriseminar, 2.-3. april. Nuuk

Siegstad H. Undervisning af samfundsfagsstuderende på Ilisimatursarfik om fiskeribiologiske emner

2013

Siegstad H. Foredrag om biologisk rådgivning under Nordisk møde August 20-22, Narssarsussuaq

2012

Burmeister AD. Greenland fishery of snow crab and stock assessment. ICES WGCRAB meeting, May, Port Erin, Isle of Man, UK Burmeister AD. Præsentation af krabberådgivningen for 2013 og 2014 for Departementet for fiskeri, fangst og landbrug, industrien og fiskeriets interesseorganisationer, december, Nuuk

Hedeholm R. Foredrag ”The Mysterious lumpfish”. 28.-29. marts, Charlottenlund, Danmark

Raundrup K. Foredrag: Præsentation af APV for Grønlands Naturinstitut. 5. november, Nuuk

Retzel A. Torsk i Grønland 2011. Foredrag for GFLK-observatører, januar, Nuuk

Retzel A. Torsk i Grønland 2012. Offentligt foredrag i forbindelse med Walther Herwigs besøg, 2. november, Nuuk

Siegstad H. Præsentation ”Hvordan påvirker klimaændringer de marine økosystemer og dermed fiskerinæringen?” Fiskeripolitik i bevægelse, nordisk konference. 23. oktober, Tromsø, Norge

Siegstad H. Præsentation af fiskerådgivningen for 2013 for Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, industrien og fiskeriets interesseorganisationer. juni, Nuuk

Siegstad H. Præsentation af rejerådgivningen for 2013 for Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, industrien og fiskeriets interesseorganisationer. november, Nuuk

2011

Burmeister AD. Potential effects of climate change on size at terminal molt and fecundity in snow crab (Chionoecetes opilio) in West Greenland waters (S8-7479), Session 8: Interactions between gadoids and crustaceans: The roles of climate,predation, and fisheries, ESSAS 2011 OSM, 2011 May 22. - 26. Seattle, WA, USA

Burmeister AD. Potential effects of climate change on size at terminal molt and fecundity in snow crab (Chionoecetes opilio) in West Greenland waters, ICES Crab Working Group, WGCRAB, June 6. – 9. Copenhagen, Denmark

Burmeister AD. Stock status and assessment of snow crab (Chionoecetes opilio) in West Greenland waters, ICES Crab Working Group WGCRAB, June 6. - 9. Copenhagen, Denmark

Retzel A. Torsk i Grønland 2010, foredrag for GFLK observatører, januar, Nuuk

Retzel A. Torsk i Grønland 2011, offentligt foredrag i forbindelse med Walther Herwig besøg, 1. november, Qaqortoq, 13.

2010

Burmeister AD og Retzel A. Torsk i Grønland. KNAPK’s fiskeriseminar, 6. oktober, Sisimiut

Burmeister AD. Bestandssituationen for krabber ved Sisimiut. KNAPK’s fiskeriseminar, 6. okt., Sisimiut

Burmeister AD. Hydrographic investigation in fjord systems close to Sisimiut. GCRC Annual Meeting, Svendborg, 15-17 nov

Burmeister AD. Krabberådgivning for 2011 for forvaltning og pressen. Grønlands Naturinstitut. December

Burmeister AD. Krabbeundersøgelser og bestandssituationen for krabber ved Sisimiut. Offentligt foredrag, 1. juli, Sisimiut

Hedeholm R. Ph.D forsvar “Importance of small pelagic fish and the effects of temperature”, Aarhus Universitet 8. oktober

Nymand J, Kielsen LH, Myrup M. Oplæg og diskussion omkring Grønlands natur for en gruppe internationale landskabsarkitekter og 2 lærere, 4, marts, Nuuk

Retzel A. Torsk i Grønland 2010, foredrag i forbindelse med Walther Herwig besøg 11. november, Nuuk

Retzel A. Torsk i Grønland 2010, offentligt foredrag 30. oktober i Qaqortoq og 1. nov. i Narsaq

Siegstad H. Biologisk Rådgivning for Fiskebestande i Grønland. Foredrag for Forvaltning og presse, juli

Siegstad H. Biologisk Rådgivning for Rejer. Foredrag for Forvaltning og presse, nov

Siegstad H. Fælles hav, Fælles fiskebestande, Fælles forvaltning? Præsentation ved Vestnordisk Råds Tema Konference med deltagelse af Nordiske Fiskeri Ministrere, Island. 7-12. juni

Sünksen K. ”Grönländsk värmebölja locker nya fiskarter”. Interview til Videnskabsprogrammet ”Kloten” på Sveriges Radios P1. November

Sünksen K. Nye arter i grønlandsk farvand. Foredrag for fiskeriobservatører, 7. jan. Nuuk

Ziemer N. Oplæg om biologisk rådgivning for rejer for 2010 for fiskerikontrollører og jagtbetjente. GFLK seminar, januar

2008

Burmeister, AD. Foredrag: Bestandsstatus for krabber 2008, kursus for Grønlands fiskerikontrollører og jagtbetjente. Nuuk, 5. januar.

Burmeister, AD. Foredrag: Bestandsstatus og rådgivning for krabber 2009, Præsentation af rådgivningen for fiskeriet interesse organisationer, Grønlands Naturinstitut, Nuuk, 17. November.

Burmeister, AD. Foredrag: krabbefiskeriet – hvad gik der galt? kulturnat Grønlands Naturinstitut. Nuuk, 19. januar. Burmeister, AD. Foredrag: Snow crab assessment and stock status. ICES, WG CRASB, Brest, Frankrig 27 april – 2 maj.

Hovgård. H. KNR radio udsendelse om udviklingen i torskebestandene ved Grønland, ca. 1. august.

Jørgensen. O.A. Radioudsendelse I KNR om hellefisk fredag d. 26. september. Labansen, A. L. Status of the Kittiwake in Greenland. Foredrag, CAFF CBird møde. 8. februar.

Lyberth, B., foredrag 2008, seminar for GFLK observatører, måling af hellefisk og assessment, Nuuk, 8. januar.

Retzel, A. Foredrag: Torskens biologi, Kulturnat, Nuuk, 19. Januar.

Siegstad, H. Foredrag for GFLK observatører. Nuuk, 5. januar.

Siegstad, H. Foredrag for KNAPK vedr. status for rejebestande.16. oktober.

Siegstad, H. Orienteringsmøde for industrien vedr. rådgivning for fiskeressourcer. 3. juli. Siegstad, H. Foredrag for Landstyret vedr. status for fiskebestande. 2. oktober.

Siegstad, H. Orienteringsmøde for industrien vedr. rådgivning for rejeressourcer. 10. november.

Sünksen, K. Foredrag: Den grønlandske torsk. Foredrag for lærere på bygge og anlægsskolen i Sisimiut. Sisimiut, 5. februar.

Sünksen, K. Foredrag: Resultater fra CEDERprojektet, ”bifangst i rejefiskeriet”. Foredrag for observatører og jagtbetjente. Nuuk, 8. januar.

Sünksen, K. Foredrag: Temperature effects on growth of Juvenile Greenland halibut (Reinhardtius hippoglossoides) in West Greenland waters. Foredrag ved 7th International Flatfish Symposium. Sesimbra, Portugal, 3. november.

Sünksen, K., O.A. Jørgensen, R. Nygaard, Radioudsendelse: ”Videnskabens Verden”. Radiointerview i KNR om Hellefiskens liv og levned. Nuuk, 28. september.

2007

Boje, J. Besøg af Finn Karlsen, foredrag om samarbejde Pinngortitaleriffik – Danmarks Fiskeriundersøgelser, 23. januar, København.

Burmeister, A. : ”Status og snow crab in West Greenland” og ”Biological reseach of snow crab in Greenland”, ICES WGCRAB, Assessment og biologi vedr. krabber. 27. april – 1. maj, 2007. Lowestoft, England.

Burmeister, A.: “Reproductive traits of mature females snow crab (Chionoecetes opilio) in West Greenland coastal waters. 2007 11th ICIRD, International Society of vertebrate Reproduction and Development. Reproduction cycles and patterns, 6. – 9. september, 2007. Smithsonian Tropical Research Institute, Panama City, Panama.

Burmeister, A.: “Stock status of snow crab in West Greenland” og “Prevalence of Bitter crab diseases in Greenland” Workshop- Hematodium Associated Diseases. Research status and future directions, 20. – 22. september 2007. Charlottetown, Prince Edward Island, Canada

Burmeister, A.: Bestandsstatus og rådgivning for krabber 2008. Orienteringsmøde, december 2007, Pinngortitaleriffik.

Siegstad, H. Foredrag for GFLK observatører.5. januar, Nuuk Siegstad, H. Foredrag i Grønlandsbanken vedr. status for fiskebestande. 15. febr.

Siegstad, H. Orienteringsmøde for industrien vedr. rådgivning for fiskeressourcer. 28. juni.

Siegstad, H. Orienteringsmøde for industrien vedr. rådgivning for rejeressourcer. 8. november.

Sünksen, K., 2007. CEDER-projektet, ”bifangst i rejefiskeriet”. Foredrag for observatører og jagtbetjente. 5. januar, Nuuk.

Sünksen, K., 2007. Den Grønlandske Torsk, er ”eventyret” ved at starte eller slutte? Foredrag for borgere i Qaqortoq ifbm besøg af det tyske forskningsskib Walther Herwig. 29. oktober, Qaqortoq.

Sünksen, K., 2007. Den Grønlandske Torsk, -er ”eventyret” ved at starte eller slutte? Foredrag i Nuuk ifbm besøg af det tyske forskningsskib Walther Herwig, 12. november, Nuuk.

2006

Burmeister, A. D. Interview med pressen – AG: Fordele ved indførsel af fiskerisæson i krabbefiskeriet samt beskyttelse af bløde krabber. Juli 2006.

Burmeister, A. D., Rådgivning for krabbefiskeriet, KNR-radioavisen november 2006. Egevang, C. Radio, KNR: Havternen på Grønne Ejland, august, Nuuk.

Burmeister, A.D. Foredrag: UQAR - Université du Québec a Rimouski, Canada: Does size at maturity in snow crab change with temperature? April 2006.

Burmeister; A. D., Foredrag: Fordele ved indførsel af fiskerisæson og beskyttelse af bløde krabber. Juli 2006.

Carl, J. & A. D. Burmiester, 2006. Krabberådgivning 2007, Foredrag på Pinngoritaleriffik. december, Nuuk. Vinterhvaler, Videnskabens Verden 30. december 2006 kl. 16:00 på P1

Carl, J., 2006. Krabbefiskeriet i Grønland, Foredrag for kontrollører, Nuuk.

Carl, J., 2006. Krabber i Grønland, Foredrag på Kulturnatten. 23 januar, Nuuk.

Carl, J., 2006. Krabbeseminar: Den biologisk fundament for GN´s forslag for lukningsperiod for at beskytte blødekrabber og til genåbningskriterier for Sisimiut og Maniitsoq udenskærs. Pinngortitaleriffik. 7-8 februar, Nuuk.

Carl, J., 2006. Laksefisk i Grønland, Foredrag for kontrollører, Nuuk.

Carl, J., 2006. The Salmon Fishery in Greenland 2005. Foredrag på WGNAS (ICES) meeting. 4-13 april, Copenhagen.

Kingsley, M.C.S. 2006. Fitting and testing growth models from biological data. AkvaSem lecture, Norges Fiskerihogskole, Tromsø. 24 Februar.

Sünksen, K., 2006 Torskebestandene ved Grønland. Foredrag for Danmarks fødevareminister og Grønlands Landstyre medlem for fangst, fiskeri og landbrug plus respektive delegationer. 24. aug., Nuuk.

Sünksen, K., 2006. Torskebestanden, Forsøgsfiskeri ved nordøstgrønland og Bifangst i rejefiskeriet. 3 foredrag ved seminar for fiskerilicensobservatører, 5. januar, Nuuk.

2005

Carl, J., 2005. Foredrag og diskussion om det biologiske fundament for krabberådgivning, Royal Greenlands mødelokale. 5. maj, Paamiut.

Carl, J., 2005. Foredrag og diskussion om krabberådgivning i Vestgrønland,Direktoratet for Fangst og Fiskeri. 15. december,Nuuk.

Carl, J., 2005. Krabbebestanden og rådgivning i Grønland. Review of scientific advice for 2005 for the Joint Scientific Commitee (JSC). 22.-23. februar,Nuuk.

Carl, J., 2005. Krabberådgivning 2005. Foredrag på Pinngortitaleriffik. December,Nuuk.

Nygaard, K., 2005. Miniseminar om Pinngortitaleriffik for Landstingets medlemmer. 25. april, Nuuk.

Rosing,M., 2005. Foredrag om biologistudiet på HTX uddannelsesdag. 19. november, Sisimiut. Siegstad,H., C. Hvingel & M. Storr-Paulsen, 2005. Foredrag for fiskerilicenskontrollører. 5. januar,Nuuk.

Siegstad,H., 2005. Foredrag for Royal Greenland. 17.-18. september, Ilulissat. Siegstad,H., 2005. Foredrag på Ilisimatusarfik. 11. oktober,Nuuk.

Sünksen, K., 2005. Status of the Greenland cod stocks. Foredrag om status for torskens bestandsstørrelse i forbindelse med Walter Herwig besøg. 2. november, Qaqortoq.

Wieland, K., 2005. Changes in stock biomass, recruitment and size of Northern shrimp in West Greenland waters - Environmental and/or fishery effects? Indlæg på NSRF (Northern Shrimp Research Foundation) /DFO (Fisheries and Oceans Canada) Workshop on Shrimp and its environment in the Northwest Atlantic – Implications for forecasting abundance and population dynamics. 25.-27. maj, St. Johns, Canada.

Wieland, K., 2005. Changes in stock biomass, recruitment and size of Northern shrimp in West Greenland waters - Environmental and/or fishery effects? Indlæg på seminar på Pinngortitaleriffik. 27. juni, Nuuk.

Wieland, K., 2005. Effect of tow duration on catch rates and mean length of Northern shrimp (Pandalus borealis) and Greenland halibut (Reinhardtius hippoglossoides) in the West Greenland Bottom Trawl Survey, 1999- 2004. Indlæg på ICES Workshop on survey design and data analysis. 9.-13. maj, Sete, Frankrig.

Wieland, K., 2005. Recruitment of Northern shrimp at West Greenland in relation to spawning stock size and environmental variation. Indlæg på GLOBEC Symposium on Climate Variability and Sub-Arctic Marine Ecocsystems. 16.-20. maj,Victoria, Canada.

Wieland, K., 2005. Temperature, Northern shrimp and Cod off West Greenland: Changes observed in recent years. Indlæg på seminar på Nordsøcentret arr. af Danmarks Fiskeriundersøgelser. 10. november, Hirtshals.

2004

Carl, J., 2004. Data from commercial fisheries and offshore scientific surveys. Fremlæggelse af fiskeri- og surveydata til krabbeeksperter fra Canada og kolleger på Pinngortitaleriffik i forbindelse med krabbemøde. 29. november,Nuuk.

Carl, J., 2004. Krabberådgivning 2005.Offentligt foredrag om Pinngortitaleriffiks rådgivning i forbindelse med krabbefiskeriet. 1. december,Nuuk.

Gundersen, A.C., I. Fossen & B. Lyberth, 2004. Foredrag på ATI i Maniitsoq om resultater fra samarbejdsprojektet GYTE. 10. november,Maniitsoq.

Kristensen, E., 2004. Deltagelse i udsendelse i KNR-Radio om Pinngortitaleriffik som arbejdsplads. 10. maj,Nuuk.

Kristensen, E., 2004. Udtalelse til Avannaata Raadiua om krabberådgivningen for Sisimiut og Qeqertarsuaq. 6. december,Nuuk.

Nyeland, J., 2004. 3 præsentationer i forbindelse med CAFF møde om international forvaltnings- og forskningskoordinering indenfor havfugle: Greenland country status report. Seabird harvest in Greenland and the new hunting legislation. Murre status and conservation report. 24.-28. februar, Tórshavn, Færøerne.

Nyeland, J., 2004. 3 præsentationer i forbindelse med Tulugaq-kampagnen for hhv. kommunalbestyrelse, møde med interesseorganisationer og borgermøde. 30.-31. marts,Nuuk.

Nyeland, J., 2004. Præsentation af biologiske forhold hos riden i Grønland: kønsog aldersbestemmelse, status geografiske forskelle. Kulturnat i Nuuk. 24. januar,Nuuk.

Nygaard, K., 2004. Oplæg til Arktiske Parlamentarikeres møde. 3. september,Nuuk.

Siegstad,H., 2004. Den biologiske rådgivning for fiskeressourcer. Foredrag for Det rådgivende udvalg vedrørende Grønlands økonomi. 18. august,Nuuk.

Siegstad,H., 2004. Foredrag om hellefisk i forbindelse med Tulugaq-kampagnen. 30. marts,Nuuk.

Simonsen, C.S., 2004. Hellefisken ved Vestgrønland - fra æg til settling. Foredrag på Danmarks Fiskeriundersøgelser. 12. februar, København.

Simonsen, C.S., A.C. Gundersen & B. Lyberth, 2004. Kortlægning af gydebiologi hos hellefisken ved Vestgrønland. Foredrag på Pinngortitaleriffik. 9. november,Nuuk.

Storr-Paulsen, M., 2004. Status for the West Greenland cod stocks. Foredrag om torskens 27 Å r s b e r e t n i n g 2 0 0 4 bestandsstørrelse i forbindelse med Walter Herwig besøg. 30.-31. oktober, Sisimiut.

Storr-Paulsen, M., 2004. Status for the West Greenland cod stocks. Foredrag om torskens bestandsstørrelse i forbindelse med Walter Herwig besøg. 8. november,Nuuk.

Wieland, K., 2004. Changes in recruitment, growth and stock size of northern shrimp (Pandalus borealis) at West Greenland. Indlæg på ICES Symposium on The Influence of Climate Change on North Atlantic Fish stocks. 14. maj, Bergen, Norge.

Wieland, K., 2004. Design of the West Greenland Bottom Trawl Survey. Indlæg på ICES Workshop on Survey design and data analysis (WSAD). 22. juni, Aberdeen, Skotland.

Wieland, K., 2004. The impact of environmental conditions on distribution, transport and migration for cod (Gadus morhua) in East and West Greenland waters. Indlæg på ICES Symposium on The Influence of Climate Change on North Atlantic Fish stocks. 12. maj, Bergen, Norge

Wieland, K., 2004. Transport and settling areas of shrimp larvae at West Greenland. Foredrag til workshop om fremtidigt samarbejde mellem AWI, DPC, GEUS og Pinngortitaleriffik. 9. marts,Nuuk.

Wieland, K., 2004. Transport of fish larvae between Iceland and West-Greenland waters - hydrography and biology. Indlæg på VOC Workshop om Cod and Climate Change. 17. marts, Reykjavik.

2003

 Jørgensen,O.A., 2003. Foredrag om hellefisk, biologi og rådgivning til seminar om indenskærs hellefisk. 13.-15. maj,Nuuk.

Frandsen, R.P., 2003. Foredrag vedrørende blækspruttebestanden ved Grønland afholdt i forbindelse med besøg af EU-delegation. 25. juli 2003, Nuuk.

Frandsen, R.P., 2003. Foredrag vedrørende viden om blæksprutter i Grønland afholdt på ICES-møde. 10. oktober, Grækenland.

Gundersen, A. & C.S. Simonsen, 2003. Hellefisk, kønsmodning og gydning i grønlandsk farvand. Foredrag. 16. oktober,Nuuk.

Hvingel, C., 2003. Rejer, sex og penge. Foredrag på Kulturnat 2003. Januar,Nuuk.

Hvingel, C., 2003. Rådgivning vedr. rejefiskeriet i 2004. Pressemøde. Nuuk.

Kingsley, M.C.S. 2003. Grønlands Naturinstitut. Hvordan det gik med at søge EU-penge. Foredrag til SULISAseminar om EU bevillingsmuligheder. 9. december Nuuk

Kingsley, M.C.S. 2003. Sampling for Resource Assessment. Internt foredrag. 25. marts,Nuuk

Kristensen, E. & M. Storr-Paulsen, 2003. Radioudsendelse i KNR om torskebestanden. 13. april, Nuuk. Kristensen, E., 2003. Kursus for miljøjournalister. 19.-21. april, Nuuk.

Lyberth, B., 2003. Foredrag om biologistudiet til uddannelsesdag på Qeqqani Ilinniarnertuunngorniarfik. November,Nuuk.

Mathæussen, H., 2003. Dissekering af fugle og databehandling for ATI-praktikanter. April, Nuuk.

Nyeland, J., 2003. Foredrag til Tulugaq-møder i Maniitsoq med hhv. kommunalbestyrelse, interesseorganisationer og borgermøde. 3.-7. november,Maniitsoq.

Nyeland, J., 2003. Foredrag til Tulugaq-møder i Upernavik med hhv. kommunalbestyrelse, interesseorganisationer og borgermøde. 17.-21. marts, Upernavik.

Nyeland, J., 2003. Indlæg i tv-program om ederfugle i forbindelse med Tulugaq-kampagnen. 2. juni, Nuuk. Nyeland, J., 2003. Direkte radiooptagelse vedr. Pinngortitaleriffiks fuglearbejde. Juli, Nuuk.

Nyeland, J., 2003. Indlæg i tv-program om lomvier i forbindelse med Tulugaq-kampagnen. 4. marts,Nuuk.

Nyeland, J., 2003. Seabird harvest in Greenland 1993-2000. Præsentation af “Murre Strategy and Action Plan; Greenland”. Præsentation af “Seabird by-catch; Greenland”. CAFF-møde. 27.-31. januar,Tromsø, Norge.

Siegstad,H. & J. Boje, 2003. Offentligt foredrag i Sisimiut om torsk, krabber og rejer. 25. marts, Sisimiut. Siegstad,H., 2003. Radiointerview i lokalradioen i Sisimiut om torsk, krabber og rejer. 25. marts, Sisimiut.

Siegstad,H., 2003. Foredrag for Cesar Deben direktør for DGfish i EU. 22. april, Nuuk.

Siegstad,H., 2003. Foredrag på HTX-uddannelsen om biologistudiet. 26. marts, Sisimiut.

Simonsen, C.S., 2003. Havbiologi i grønlandske farvande og noget om hellefisk i særdeleshed. Foredrag på ATI-skolen. 8. maj,Maniitsoq.

Storr-Paulsen, M. & K.Wieland, 2003. Foredrag om torskebestanden for KNAPK, Fiskeridirektoratet, tyske kolleger og politikere i anledning af Walter Herwigs besøg. 17. november,Nuuk.

Storr-Paulsen, M., 2003. Foredrag for kommunalbestyrelsen i Nuuk om den indenskærs torskebestand med fokus på Kapisillit. 19. februar,Nuuk.

Storr-Paulsen, M., 2003. The stock structure of Atlantic cod in West Greenland waters. Foredrag ved ICES Annual Science Conference. 26. september,Tallinn, Estland.

Wieland, K., 2003. Effect of temperature omn size, recruitment and biomass of northern shrimp off West Greenland. Foredrag på Grønlands hydrografi workshop. 18.-20. marts,Nuuk.

Wieland, K., 2003. Offshore–coastal-fjord transport of the pelagic stages of northern shrimp: How to study. Foredrag på Grønlands hydrografi workshop. 18.-20. marts, Nuuk.

Wieland, K., 2003. Relevance of temperature data recorded on standard hydrographic stations for studies on shrimp and demersal fish. Foredrag på Grønlands hydrografi workshop. 18.-20. marts,Nuuk.

2002

Boje, J., 2002. Fiskeredskaber, Selektion og fangst, Påvirkning af miljø”. Foredrag om ”Fiskeredskaber, Selektion og fangst, Påvirkning af miljø” afholdt i forbindelse med kursus om miljøjournalistik for grønlandske journalister. 24. februar, Nuuk.”Hvorfor er der behov for bedre beskyttelse af Grønlands fugle”. Offentlig møde i Katuaq om ny fuglebekendtgørelse. Arrangeret af Naturinstituttet og Direktoratet for Miljø og Natur. 27. februar, Nuuk.

Boje, J., 2002. Foredrag med titlen “Mærkning af hellefisk” afholdt for Direktorat for Fiskeri, Fangst og Bygder. 6. marts, Nuuk.

Boje, J., 2002. Foredrag med titlen ” Methods used for Stock Discrimination of Greenland Halibut Components and Implications for Resource Management” afholdt ved Arktisk Temadag ved Danmarks Fiskeriundersøgelser. 28. november, Charlottenlund, Danmark.

Boje, J., 2002. Present Perception of Redfish Components in the Irminger Sea and management Problems”, Danmarks Fiskeriundersøgelser. Foredrag med titlen ”Present Perception of Redfish Components in the Irminger Sea and management Problems” afholdt ved Arktisk Temadag ved Danmarks Fiskeriundersøgelser. 28. november, Charlottenlund, Danmark.

Burmeister, A.D., 2002. Foredrag vedrørende bestandsstatus for krabber gældende for 2002 afholdt i forbindelse med kursus om miljøjournalistik for grønlandsk journalister. 6. marts, Nuuk.

Burmeister, A.D., 2002. Foredrag vedrørende bestandsstatus for krabber gældende for 2002 afholdt ved møde med KNAPP lokalafdeling i Ilulissat. 23. maj, Ilulissat.

Burmeister, A.D., 2002. Foredrag vedrørende bestandsstatus for krabber gældende for 2002 afholdt ved møde med SAPP lokalafdeling i Sisimiut. 18. juni, Sisimiut.

Burmeister, A.D., 2002. Foredrag vedrørende bestandsstatus for krabber gældende for 2002 under møde i krabbeudvalget. 15. april, Nuuk.

Burmeister, A.D., 2002. Foredrag vedrørende bestandsstatus for krabber og den biologiske rådgivning for 2003 afholdt for medarbejderne i Direktoratet for Fiskeri, Fangst og Bygder. 11. december, Nuuk.

Hvingel, C., 2002. Foredrag vedrørende ”Forvaltning af et nyt fiskeri, udfordring, udvikling og strategi” afholdt for Direktoratet for Fangst, Fiskeri og Erhverv. Maj, Nuuk.

Kingsley, M.C.S., 2002. Cetacean Surveys in Canada. DFO Symposium „Estimating Cetacean Abundance: Approaches for the 21st Century“. 14. - 16. februar, Quebec, Canada.

Kingsley, M.C.S., 2002. Developments in the West Greenland trawl survey. Presentation at the NMFS Alaska Fisheries Science Centre. 17. oktober, Seattle, USA. Ukiumoortumuk nalunaarut 2002 / 49

Kingsley, M.C.S., 2002. Extended uses of a Europhlukes database. Europhlukes Scientific Conference and Workshop. 22. - 25. november, Madeira, Spanien.

Kingsley, M.C.S., 2002. Spreadsheet modelling of beluga populations. Presentation at the NMFS Alaska Fisheries Science Centre. 15. oktober, Seattle, USA.

Pedersen, S.A., 2002. Rejers livscyklus og rekruttering ved Vestgrønland. Foredrag ved 12. Danske Havforskermøde på Århus Universitet. 9. - 11. januar, Århus, Danmark.

Siegstad, H., 2002. Foredrag for det rådgivende udvalg for grønlandsk økonomi vedrørende den biologiske rådgivning for fiskeressourcer. 14. august, Nuuk, Grønland

Siegstad, H., 2002. Foredrag på HTX-skolen i Sisimiut for studenter vedrørende biologer, biologiuddannelse og Naturinstituttet. 22. november, Sisimiut.

Siegstad, H., 2002. Foredrag under ”topmøde” for grønlandske studenter vedrørende Naturinstituttets opgaver som rådgiver. 4. oktober, Nuuk, Grønland Siegstad, H., 2002. Foredrag vedrørende Northern shrimp assessment in Greenland afholdt under workshop i Nuuk. 7. oktober, Nuuk.

Siegstad, H., 2002. Foredrag ved DFU’s grønlandsdag omhandlende Naturinstituttets profil og samarbejdsrelationer til DFU, den biologiske rådgivning for rejer samt det nye forskningsprogram vedrørende det vestgrønlandske økosystem - Ecogreen. 28. november, Charlottenlund, Danmark.

Siegstad, H., 2002. Foredrag vedrørende begrebet „bæredygtighed“ afholdt under kursus for miljøjournalister. 5. marts, Nuuk.

Siegstad, H., 2002. Foredrag vedrørende den biologiske rådgivning for fiskeressourcer afholdt under kursus for miljøjournalister. 4. juni, Nuuk.

Siegstad, H., 2002. Foredrag vedrørende den biologiske rådgivning for rejer afholdt under kursus for miljøjournalister. 4. juni, Nuuk.

Siegstad, H., 2002. Foredrag vedrørende Grønlands Naturinstitut funktion og arbejdsopgaver afholdt under kursus for miljøjournalister. 5. marts, Nuuk.

Siegstad, H., 2002. Foredrag vedrørende klima og de marine ressourcer afholdt under kursus for miljøjournalister. 5. juni, Nuuk.

Siegstad, H., 2002. Foredrag vedrørende status for de levende ressourcer afholdt under kursus for miljøjournalister. 6. marts, Nuuk.

Storr-Paulsen, M., 2002. Foredrag om “Cod at West Greenland, Signs for a recovery ?” I forbindelse med Walter Herwigs besøg i Nuuk. 9. november, Nuuk, Grønland.

Wieland, K., 2002. Foredrag med titlen “Effect of temperature on biomass, size at sex change and recruitment of northern shrimp (Pandalus borealis) at West Greenland” afholdt ved NAF Workshop vedrørende Coupling biological models to ocean circulation models of the seas of Greenland, Iceland, and Norway with special emphasis on northern shrimp (Pandalus borealis) recruitment. 8. oktober, København, Danmark.

2001

Burmeister, A.D. Foredrag om Reproductive conditions of Primiparous and multiparous female Chionoecetes opilio in West Greenland waters, Crab 2001. 19th Lowell Wakefield symposium. 18. januar, Anchorange, Alaska, USA.

Burmeister, A.D. Foredrag vedrørende krabber (biologi og bestandsstatus) og biologiske undersøgelser i Disko Bugt under møde med fiskerne i Paamiut. 15. august, Paamiut. Presentation regarding ‘Monitoring Marine Ecosystems’ to a Ph.D. course on NW Atlantic oceanography. 20. september, Nuuk.

Burmeister, A.D. Foredrag vedrørende krabber (biologi og bestandsstatus) og biologiske undersøgelser i Disko Bugt under møde med fiskerne og fangerne i Qeqertarsuaq. 31. maj, Qeqertarsuaq. Opponent ved disputats om arktiske sæler på Oslo Universitet. 15. juni, Oslo, Norge.

Burmeister, A.D. Foredrag vedrørende krabber (biologi og bestandsstatus) under kursus for fiskerikontrollører. 15. maj, Nuuk. Burmeister, A.D. Saattuat pillugit aalisartunut oqalugiarneq. Foredrag vedrørende krabber (biologi og bestandsstatus) og biologiske undersøgelser i Disko Bugt under møde med fiskerne i Ilulissat. 28. maj, Ilulissat.

Burmeister, A.D. Foredrag vedrørende krabber (biologi og bestandsstatus) under seminar for fiskerikontrollører. 5. januar, Nuuk.

Burmeister, A.D. Foredrag vedrørende Reproductive condition of female snow crab, Greenland under workshop om Økosystem Vestgrønland afholdt af Grønlands Naturinstitut. 1. december, Nuuk.

Burmeister, A.D. Saattuat pillugit oqalugiarneq. Foredrag vedrørende bestandsstatus for krabber og krabberrådgivningen for 2002 under seminar om krabbefiskeri/krabbeindustri afholdt af APK. 3. december, Nuuk.

Burmeister, A.D. vedrørende krabbefiskeri i Grønland. ICES, SG CRAB-møde. Marts, København. Workshop vedrørende Defining Management Goals & Local Involvement afholdt af Grønlands Naturinstitut. 1. - 8. maj, Nuuk 2001-mi tuttuttassat pillugit siunnersuutit saqqummiunnerat.

Burmeister, A.D., 2001 Poster vedrørende Biological information on Snow crab (Chionoecetes opilio) from a virgin stock in Fjord Eqaluit Paarliit, Nuuk, Greenland præsenteret under symposiet ”Crab 2001”.

Fossen I., O.A. Jørgensen & A.C. Gundersen, 2001 Poster vedrørende Roughhead grenadier (Macrourus berglax) in the waters off East Greenland: Distribution and biology præsenteret på symposium vedrørende dybhavsfisk.

Gundersen A.C., J. Boje, O.A. Jørgensen, E. Hjørleifsson, C.S. Simonsen, I. Fossen, L.H. Ofstad, H.J. Rätz, 2001. Poster vedrørende Variability in fecundity and total egg production for West-Nordic Greenland halibut præsenteret på symposium om dybhavsfisk.

Kingsley, M.C.S., 2001 Beluga surveys in the St Lawrence: a reply to Michaud and Béland. Marine Mammal Science 17: 213-218.

Lyberth, B. Deltagelse i uddannelsesdag for at fortælle om uddannelse, jobmuligheder m.m. 14. november, Aasiaat.

Lyberth, B. Deltagelse i uddannelsesdag for at fortælle om uddannelse, jobmuligheder m.m. 16. november, Sisimiut.

McAlpine, D.F., P.-Y. Daoust, P.F. Brodie & M.C.S. Kingsley, 2001. Additional evidence for recent reproductive activity in an aged St Lawrence beluga (Delphinapterus leucas): a reply to Martineau. Marine Mammal Science 17: 222-226.

Pedersen, S.A. & F. Riget 2001. Modern Fishery – and Research, p. 347-364. In: E.W. Born & J. Bøcher (Eds.): The Ecology of Greenland. Ministry of Environment and Natural Resources, Ilinniusiorfik, Nuuk 2001. 429 pp. 

Pedersen, S.A. 2001. Fish, p. 155-169. In: E.W. Born & J. Bøcher (Eds.): The Ecology of Greenland. Ministry of Environment and Natural Resources, Ilinniusiorfik, Nuuk 2001. 429 pp.

Pedersen, S.A. 2001. The biology of northern shrimp, p. 153-154. In: E.W. Born & J. Bøcher (Eds.): The Ecology of Greenland. Ministry of Environment and Natural Resources, Ilinniusiorfik, Nuuk 2001. 429 pp.

Siegstad, H. Deltagelse i FAO’s konference vedrørende Responsible Fisheries in the marine Ecosystem. 1. - 5. oktober, Reykjavik, Island.

Wieland, K. Foredrag vedrørende Possible effect of temperature on the biomass of Northern shrimp off West Greenland under workshop “Ecosystem West Greenland” afholdt af Grønlands Naturinstitut. 29. november, Nuuk. Workshop om Økosystem Vestgrønland. Arrangeret af Grønlands Naturinstitut. 29. november – 3. december, Nuuk.

Opdateret 06.07.2018