Rapporter, tekniske

Nr. 107 - Forsøgsfiskeri efter trold- og snekrabber ved Østgrønland juli og august 2018

Working Document to ICES Working Group on Widely Distributed Stocks (WGWIDE, No. 05), Havstovan, Tórshavn, Faroe Islands, 28. August – 3. September 2018. Cruise report from the International Ecosystem Summer Survey in the Nordic Seas (IESSNS) 30th of June – 6th of August 2018.

Nr. 105 - Evaluation of proposed common standards for benthos monitoring in the Arctic-Atlantic – pilot study in Greenland (INAMon), 2017

Nr. 103 - Forsøgs- og udviklingsfiskeri efter rejer i Melville Bugt 2014 til 2016

Nr. 99 - Seasonal movements and activity of Akia-Maniitsoq caribou cows in West Greenland as determined by satellite

Nr. 101 - 2016 Forsøgs- og udviklingsfiskeri efter rejer i Melville Bugt 2014 og 2015

Nr. 98 - 2012 status of two West Greenland caribou populations 1) Ameralik, 2) Qeqertarsuatsiaat, Part 1, 2016

Nr. 98 - 2012 status of two West Greenland caribou populations 1) Ameralik, 2) Qeqertarsuatsiaat, Part 2, 2016

Nr. 96 - Status Cape Atholl muskoxen (Ovibos moschatus), Thule region Greenland, 2016

Nr. 95 - Fugleobservationer i Nordvandet samt lokalviden om fangst, Qaanaaq juni 2013

Nr. 94 - Udvikling af minimum standarder for langtids-monitering af havbundens dyresamfund i Arktisk-Nordatlanten: Pilotstudie i Grønland

Nr. 91 - Distribution of fisheries in Baffin Bay 2013

Nr. 90 - Monitering af lomvier og rider i det nordlige Upernavik 2008

Nr. 89 - Distribution of small Greenland halibut in Baffin Bay 2013

Nr. 87 - De grønlandske fuglebeskyttelsesområder 2012

Nr. 86 - Ynglende havfugle i Vestgrønland 2009-2011 - Appendiks med detailkort (40 sider/23MB) kan fremsendes ved henvendelse til Fernando Ugarte: feug@remove-this.natur.gl

Nr. 85 - Gillnet bycatch of seabirds in Southwest Greenland 2003 - 2008

Nr. 84 - Light-induced bird strikes on vessels in Southwest Greenland

Nr. 83 - Assessment and advice of Snow Crab in West Greenland 2011

Nr. 82 - Ynglefugle ved Akia, Vestgrønland 2009

Nr. 81- Seabirds and marine mammals in South and Southeast Greenland 2008

Nr. 80 - Assessment and advise of snow crab in West Greenland 2010

Nr. 78 - Status of two West Greenland caribou populations 2010; revised 2012
1) Kangerlussuaq-Sisimiut, 2) Akia-Maniitsoq. Part I

Nr. 78 - Status of two West Greenland caribou populations 2010;
1) Kangerlussuaq-Sisimiut, 2) Akia-Maniitsoq. Part II

Nr. 75 - Incidental observations of Muskox, Fox, Hare, Ptarmigan & Eagle during caribou surveys in West Greenland 2009

Nr. 74 - Assessment and advise of snow crab in west Greenland 2009

Nr. 73 - Bestandsstatus for ederfuglen i Ilulissat, Uummannaq og Upernavik kommuner 2001-2007

Nr. 71 - Forstyrrelser i Grønlandske havfuglekolonier 2008

Nr. 70 - Isbjørne i Nordvestgrønland "En interviewundersøgelse om fangst og klima 2006

Nr. 69 -Monitering af lomvier og rider i Qaanaaq Kommune, 2006

Nr. 68 - Assessment of Snow Crab in West Greenland 2008

Nr. 67 - Status of two West Greenland caribou populations in 2006 - 1) Ameralik, 2) Qeqertarsuatsiaat

Nr. 66 - Cruise report and preliminary results of the acoustic/pelagic surveyoff West Greenland for capelin and polar cod 2005

Nr. 65 - Monitering af lomviekolonierne Kippaku og Apparsuit i det nordlige Upernavik 2002

Nr. 64 - The Northern Common Eider: Status, Problems, Solutions. Report of an International Workshop held at the Greenland Institute of Natural Resources, Nuuk, 15-17 February 2005

Nr. 63 -Den Atlantiske torsk i de grønlandske farvande 2005

Nr. 62 - Monitering af havternebestanden på Kitsissunnguit (Grønne Ejland) og den sydlige del af Disko Bugt 2002-2004

Nr. 61 - Status of two West Greenland Caribou populations 2005- part I

Nr. 61 - Status of two West Greenland Caribou populations 2005 - part II

Nr. 59 - 2005 - Monitering af havfuglekolonier i Maniitsoq kommune 2003

Nr. 58 - 2004 - Cephalopods In Greenland Waters - A field guide

Nr. 57 - 2004 - Cephalopods In Greenland Waters

Nr. 56 - 2004 - Revision of depth contours and stratification of the West Greenland Bottom Trawl Survey for Northern Shrimp

Nr. 55 - 2003 - The Biodiversity of Greenland - a country study

Nr. 55 Maps 01-10
Nr. 55 Maps 11-20
Nr. 55 Maps 21-30
Nr. 55 Maps 31-45.

Nr. 53 2003 - Micro- and mesozooplankton in Southwest Greenland waters - June 1999, May and July 2000

Nr. 52 - 2002 - Optælling af narhvaler i Qaanaaq og Uummannaq kommuner 2002

Nr. 51 - 2002 - Forsøgsfiskeri efter krabber ved Upernavik 2002

Nr. 50 - 2001 - Optælling af narhvaler i Qaanaaq Kommune 2001

Nr. 49 - Samspillet mellem rensdyr, vegetation og menneskelige aktiviteter i Vestgrønland

Nr. 48 - 2004 - Neria & Qassit caribou minimum count & herd structure

Nr. 47 - 2002 - Monitering large herbivore effects on vegetation in Greenland 2002

Nr. 46 - 2001 - Status of three West Greenland caribou populations 2001- part I

Nr. 46 - 2001 - Status of three West Greenland caribou populations 2001- part II

Nr. 45 - 2002 - The polar bear hunt in Greenland

Nr. 44 - 2002 - Langsigtet overvågningsprogram for edderfuglen i Ilulissat, Ummanaq og Upernavik Kommuner

Nr. 43 - 2002 - Ederfugleoptællinger i Ilulissat, Uummannaq og Upernavik Kommuner

Nr. 42 - 2002 - Status of the Kangerlussuaq-Sisimiut caribou population in 2000

Nr. 41 - 2002 - Overgrown Hooves from muskoxen of Kangaarsuk (Kap Atholl) Northwest Greenland

Nr. 40 - Isbjørne i Østgrønland - En interviewundersøgelse om forekomst og fangst. 1999

Nr. 39 - Kortlægning af erosionen i Vatnahverfi, Sydgrønland

Nr. 38 - 2001 - Lomvien i Grønland: Mulige effekter af forskellige bestandspåvirkende faktorer, og praktiske grænser for resssourceundnyttelse

Nr. 37 - 2000 - Fødevalg hos rensdyr i Akia og nær Kangerlussuaq, Vestgrønland

Nr. 36 - 2000 - Græsningsvurdering af dværgbuskheder i Eqaluit ilorliit og Qasigiannguit

Nr. 35 - 2001 - Hvidbog om hvidhvaler - Rapport til fangerne i Grønland om den videnskabelige viden om hvaler

Nr. 34 - 2000 - The scientific basis for managing the sustainable harvest of caribou and muskoxen in Greenland for the 21. Century

Nr. 33 - 2000 - Er rensdyrene på Inglefield Land mest beslægtet med Vestgrønlandske rener eller Peary rener?

Nr. 32 - 2000 - Monitering af lomviekolonierne i Sydgrønland 1999

Nr. 31 - 2000 - Rensdyr og moskusoksen i Inglefield Land, Nordvestgrønland

Nr. 30 - 2000 - Omplantning af kammuslinger ved Nuuk

Nr. 29 - 2000 - Naturbeskyttelse i Grønland

Nr. 28 - 2000 - The caribou harvest in vest Greenland - 1995-98

Nr. 27 - 1999 - Grønlands Biodiversitet - et landestudie

Nr. 26 - A photographic survey of walruses at the Sandoen haul-out

Nr. 25 - 1999 - Polarlomvien i Disko Bugt og det sydlige Upernavik 1998

Nr. 24 - 1999 - Flytællinger af fugle og Havpattedyr 1998

Nr. 23 - 1999 - Spættet sæl i Kangerlussuaq / Søndre Strømfjord 1999

Nr. 22 - 2000 - Krabbe Bestandstatus

Nr. 21 - 1999 - Ederfugle - optællinger i Avanersuaq

Nr. 20 - 1998 - Seminar om de levende resourcer 1998

Nr. 19 - 1998 - Bestandsstatus af krabber ved Vestgrønland og biologisk rådgivning for 1999

Nr. 18 - 1998 - Langsigtet moniteringsplan for lomvier i Grønland

Nr. 17 - Grønlandske fisk, rejer, krabber og muslinger -en status over vigtige ressourcer

Nr. 16 - 1998 - Grønlandske fugle, havpattedyr og landpattedyr - en status over vigtige ressorucer

Nr. 15 - Monitering af lomviebestanden på Hakluyt Ø, Avanersuaq 1987 - 1997

Nr. 14 - 2000 - Bestandsundersøgelse af krabber i Sydgrønland

Opdateret 14.02.2019