Kammuslinger

Kammusling
Kammusling

Den kammuslingeart, der forekommer i grønlandske farvande, hedder på latin Chlamys islandica. Den findes udbredt i den sydlige del af det arktiske område jorden rundt. Fiskerimæssige interessante forekomster af Chlamys islandica optræder langs kysten af Nordnorge, omkring Svalbard og Jan Mayen, ved Island, ved Grønland og langs den nordamerikanske kyst fra Cape Cod til Newfoundland. Kammuslinger forekommer typisk på 20 til 60 m dybde i fjordmundinger, smalle sunde eller lavvandede tærskler med kraftig tidevandsstrøm. Væksthastigheden for kammuslinger ved Grønland er generelt meget langsom sammenlignet med andre områder. På flere lokaliteter er kammuslingerne således mere end 10 år om at nå en skalstørrelse på 65 mm, som er mindstemålet i det grønlandske fiskeri. Kammuslingen gyder perioden fra slutningen af juni til begyndelsen af september. I denne periode er fiskeriet mest udbytterigt, da gode vækstbetingelser resulterer i større vægt og bedre kvalitet på muskel og gonade.

Opdateret 18.04.2012