Rejer

Dybhavsrejen, Pandalus borealis, forekommer i sit sydlige udbredelselområde på fastlandssoklerne i Nordsøen og Skagerak og i Gulf of Maine ved USA's østkyst. I det nordlige område findes den i Barentshavet nord for Norge, omkring Island og i Danmarksstrædet og Davis Strædet ved Grønland. Dybhavsrejen lever også i den nordlige del af Stillehavet ved Alaska og ved det nordlige Japan.

Arbejdet med rejer i Pinngortitaleriffik er koncentreret om følgende hovedopgaver:

  • Biologiske undersøgelser ved Vestgrønland med trawleren Paamiut (ca. 2½ måned hver sommer)
  • Opretning og bearbejdning af data fra logbøger (løbende gennem hele året)
  • Måling af rejeprøver fra fiskeriet (løbende gennem hele året)
  • Udarbejdelse af den biologiske rådgivning
  • Undervisning af fiskerikontrollører, så de fremover kan måle rejer fra fiskeriet direkte om bord på trawlerne
  • Revurdering af de anvendte metoder til biologiske undersøgelser
  • Analyse af tidligere indsamlede data for at få øget viden om sammenhængen mellem rejernes størrelse og alder
  • Undersøgelse af en lokal bestand af rejer for at få øget viden om rejernes årscyklus
  • Undersøgelse af rekrutteringsprocessen
  • Udvikling af en matematisk model der kan beskrive og forudsige hvordan bestanden udvikler sig.
Opdateret 18.04.2012