Silap Pissusia pillugu Ulloqartitsineq 16. Februar 2019

Nutartigaq 11.02.2019