Forskning

Måling af CO2-flux ved Kobbefjord umiddelbart syd for Nuuk. Foto: GN

Det er en integreret del af Naturinstituttets formål at udføre forskning med henblik på at kunne yde en tilfredsstillende rådgivning af Grønlands Selvstyre. Forskningsarbejdet omfatter ph.d.-, bachelor- og masterprojekter, små lokale projekter relateret til rådgivningsopgaver og forskernes interesseområder samt deltagelse i større internationale forskningsprojekter.

Nutartigaq 22.10.2015