Er den østgrønlandske bestand af hellefisk sin egen?

Grønlands Naturinstitut intensiverer analyser af hellefisk i Østgrønland og resten af Nordatlanten

06.12.19

Hellefisk i udenskærsområdet ved Østgrønland, Island og Færøerne betragtes og forvaltes i dag som én bestand, og der gives én rådgivning for hellefisk i hele området. Nye genetiske undersøgelser og genfangster peger imidlertid på, at bestanden af hellefisk i Østgrønland kan være adskilt fra bestandene omkring Island og Færøerne. Der er derfor et stort behov for en grundig analyse, som kan fastslå, om det er tilfældet, fordi en speciel østgrønlandsk bestand af hellefisk bør forvaltes for sig selv – ikke sammen med andre atlantiske bestande.

Norge, Island, Canada, Færøerne og Grønland har iværksat et fælles projekt, der ved hjælp af bl.a. genetiske analyser forsøger at blotlægge sammenhængen mellem forskellige bestande af hellefisk i Nordatlanten. Har bestandene fælles gydeområde? Blander de sig som ungfisk i opvækstområderne eller som voksne under fødesøgninger? Og i hvilken grad blander de sig eventuelt? Svarene på disse spørgsmål er helt afgørende for at kunne sikre en optimal og bæredygtig forvaltning af fiskeriet på hellefisk, der er på 120.000 tons i Nordatlanten. Heraf tager Grønland 35.000 tons, mens Norge, Island, Canada, Færøerne og Rusland fanger de resterende 85.000 tons.

Grønlands Naturinstitut deltager aktivt i projektet via en kontrakt med Polar Seafood og Royal Greenland, som finansierer en 2-årig stilling for en ph.d.-uddannet biolog (postdoc) ved instituttet. Daniel Estévez-Barcia er blevet ansat i stillingen på grund af hans særlige ekspertise inden for statistiske analyser af især genetiske undersøgelser, som er et helt centralt krav til den, der skal arbejde med bestandsanalysen. Daniel vil især koncentrere sig om at undersøge bestandsforhold omkring både den vest- og østgrønlandske hellefisk, men vil også se mere bredt på disse bestandes udveksling med bestande i andre dele af Nordatlanten. Arbejdet vil foregå i tæt samarbejde med kolleger på havforskningsinstitutter i Island, Norge og Danmark, der alle har laboratoriefaciliteter og ekspertise på området.

Ansættelsen af Daniel Estévez-Barcia er et plus for Afdeling for Fisk og Skaldyr som helhed, da Daniels viden om genetik og statistik i høj grad også vil kunne bruges i afdelingens øvrige arbejde med fiskeriressourcer som f.eks. torsk.

For yderligere oplysninger, kontakt:

Afdelingsleder i Afd. for Fisk og Skaldyr, Helle Siegstad, på tlf. +299 361200 ell. mail: helle@remove-this.natur.gl

<- Tilbage

Foto: Julius Nielsen

Daniel Estévez-Barcia. Foto: Grønlands Naturinstitut