Studenterprojekter

Skal du inden for en overskuelig fremtid i gang med dit bachelor- eller masterprojekt, er der mulighed for at udføre dette ved Grønlands Naturinstitut i samarbejde med det universitet, hvor du er indskrevet. 

Grønlands Naturinstitut har faciliteter til at udføre studenterprojekter både i felten og i laboratoriet. Foto: GN.
Opdateret 13.02.2016