Om Afdeling for Miljø og Råstoffer

Afdelingen for Miljø og Råstoffer består af biologer og ingeniører med kompetencer fra forskningsmiljøer og rådgivende ingeniørfirmaer. Afdelingen råder over ekspertise inden for miljøkemi, miljømikrobiologi, analyse af miljømæssige påvirkninger af mine og olieindustrien, jordbundsforurening og undervisning.

Revegetation i et tidligere mineområde kan vurderes på baggrund af fotodokumentation ved hjælp af drone. Her bliver revegetation på kørevejen ved den nedlagte Nalunaq guldmine fotodokumenteret. (Foto: Morten Birch Larsen)
Opdateret 09.02.2016