Faciliteter

Filtrering for zooplankton i Qassi-sø ved Kobbefjord umiddelbart syd for Nuuk. Foto: GN

Grønlands Naturinstitut råder over to skibe og en række motorbåde og joller samt to feltstationer beliggende i Kobbefjord/ Kangerluarsunnguaq og i Niaqornat – se yderligere info her.

Instituttet har en række laboratoriefaciliteter til eksperimentelle forsøg og kemiske og biologiske analyser. Det analysetekniske udstyr omfatter autoklave, centrifuge, flourometer, scintillationstæller, DIC-analyzer (opløst uorganisk kulstof), spektrofotometer, gaschromatograf, isotop-ratio massespektrometer m.v.

Den fortløbende kapacitetsopbygning vil bl.a. omfatte etablering af faciliteter til udførelse af batch tests og kolonneforsøg med henblik på risikovurdering i forhold til tungmetaller. Grønlands Naturinstitut har desuden indgået aftaler med danske og udenlandske laboratorier omkring analyse af tungmetaller, kulbrinter m.v.

Opdateret 22.10.2015