Kompetencer

Afdelingen for Miljø og Råstoffer besidder en lang række kompetencer inden for:

  • Rådgivning om olie- og mineaktiviteters konsekvenser for det arktiske miljø.
  • Vurdering af eksterne licenshaveres rapporter om råstofaktiviteters virkninger på miljøet.
  • Udarbejdelse af analyser og rapporter omkring miljø- og naturforhold i Arktis.
  • Risikovurdering af tungmetaller og kulbrinter i forhold til mennesker, jord, grundvand og recipienter.
  • Tværgående samarbejde med afdelingens interne og eksterne partnere omkring rådgivning og rapportering.
  • Monitering af det lav-arktiske miljø.
  • Tværgående produktion og analyse af geografiske data, GIS.

Der vil med udgangspunkt i trepartsaftalen mellem Grønlands Selvstyre, Naturinstituttet og DCE, indtil 2019 ske en løbende kompetenceoverførsel til Naturinstituttet. Dette vil ske indenfor en lang række af de områder, hvor rådgivningen igennem de sidste 40 år har ligget hos DCE.

Lejr til efterforskning af mineraler under opførelse. Foto: GN
Opdateret 22.10.2015