Anden skriftlig formidling

Anden skriftlig formidling - Miljø og Råstoffer

2017

Larsen MB, Jia Y, Søndergaard J, Hansen V, Asmund G (2017). Radioaktive stoffer i tailings fra Kvanefjeld – et miljøproblem? Avisartikel, Sermitsiaq, 02, 2017.

Søndergaard J. Hansen V, Asmund G, Bach L, Jia Y (2017) Recommendations for establishing EIA guidelines for geochemical test work required for mining projects in Greenland. Note from DCE – Danish Centre for Environment and Energy and GINR – Greenland Institute of Natural Resources. 18. december 2017. 38p

Wood AH, Zinglersen KB (2017). Sentinel-2 Image Mosaic of Greenland 2016/2017, poster. North Water Polynya Conference, 23. November, København

Zinglersen KB, Jakobsson M, Wagnholt J (2017) Update and detailing the IBCAO bathymetry model, poster. North Water Polynya Conference, 23. November, København

2016

Geertz-Hansen O, Wegeberg S, Mols-Mortensen A (2015) Poster: “Pilot scale cultivation of kelp in Greenland”, International Seaweed Symposium, 19-24 Juni. København

Larsen MB, Bach L (2016). Feltrapport, Nalunaq. Grønlands Naturinstitut. 4 pp

Larsen MB, Geertz-Hansen O (2016). Vurdering af udsivning af bly og zink fra kryolitminen i Ivittuut. Notat, Grønlands Naturinstitut. 16 pp

Larsen MB. Deltagelse i uranpanel i Sermitsiaq. Besvarelse af spørgsmål 7+8+9 (uge 15), 11, 13.3, 14.1, 14.2, 15, 17 (uge 16), 19.1, 19.2, 20.7-10, 21.1-5 (uge 17), 26, 27 (uge 18), 29.1-5 (uge 20), 33.4, 33.5 (uge 22)

2015

Alves SP, Cabo A, Raundrup K, Bessaa RJB, Almeida AM (2015) Poster: “Fatty acid composition of fats from female and male muskoxen (Ovibos moschatus) living in western Greenland”. Forum: “ADSA-ASAS Joint Annual Meeting”, July 12-16, Orlando, Florida, USA

Boutrup S, Dam M, Hedlund B, Linderholm L, Larsen MB, Mannio J, Nordbø B, Farmen E, Weisshappel JB (2015). Joint Nordic Screening of Emerging Pollutants – efficient tool for developing monitoring and regulation. Oral presentation. SCIENCE FOR THE ENVIRONMENT 2015 - ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT: Challenges and opportunities 3rd International conference October 1-2, Aarhus, Denmark

Raundrup K, Nymand J, Aastrup P, Nabe-Nielsen J (2015) Poster: “Residence time as a measure of habitat choice in caribou in West Greenland”. Forum: “14th International Arctic Ungulate Conference”, August 16-21, Røros, Norway

Rinnan R, Vedel-Petersen I, Priemé A, Haugwitz MS, Rinnan Å, Dahl MB, Nymand J (2015) Poster: “Does climate change alter chemical composition of arctic tundra plants and soil?” Forum: 17th International conference on Near Infrared Spectroscopy (NIR), October 18 – 21, Foz do Iguassu, Brazil

2014

Buchardt M, Gonzales-Bergonzoni I, Geertz-Hansen O, Lauridsen T (2014) Poster: “Snapshot of foodwebs in Arctic lakes”. Forum: Arktisk Forskning & Tekniologi Konference - 2014, De-cember 4. GEUS, Copenhagen, Denmark

GU elever fra Nuuk besøger Grønlands Naturinstitut. Sermitsiaq og AG

Raundrup K, Nabe-Nielsen J, Nymand J, Aastrup P (2014) Poster: “Challenges facing caribou in West Greenland when extensive changes in land use occur”, Forum: “NJF Seminar "Reindeer her-ding and land use management - Nordic perspectives", October 19-22. Rovaniemi, Fin-land

2013

Boertmann D, Wright AJ, Boye T, Simon M, Blicher M, Geertz-Hansen O (2013) TGS-NOPEC’s EMA vedr. seismiske undersøgelser (SWG13) på havet ud for Sydvestgrønland, sommeren 2013. Notat til selvstyret

Boertmann D, Wright AJ, Boye T, Simon M, Blicher M, Geertz-Hansen O (2013) TGS-NOPEC’s EMA vedr. seismiske undersøgelser i Grønlands-havet (NEG13), sommeren 2013. Notat til selv-styret

Boertmann D, Wright AJ, Boye T, Simon M, Blicher M, Geertz-Hansen O (2013) TGS-NOPEC’s VVM (EIA) vedr. seismiske undersøgelser i havet ud for Sydøstgrønland, sommeren 2013. Notat til selvstyret

Boertmann D, Wright AJ, Boye T, Simon M, Blicher M, Geertz-Hansen O, Burmeister A (2013) GXT’s miljøvurdering af 2013-planer for deres seismiske undersøgelser i havet ud for Vestgrøn-land. Notat til selvstyret

DCE/GINR (2013) Vedr. EIA version 7.2 vedrørende licens 2006/04. Notat til selvstyret

DCE/GINR (2013) Vedrørende arbejdsprogram for 2013, efterforskningstilladelse nr. 2010/17 i Vestgrønland. Notat til selvstyret

Geertz-Hansen O (2013) Vedr. høringsskrivelse vedr. efterforskningstilladelse 2013/01, modta-get 7. september 2012. Notat til selvstyret

Nymand J (2013) Vedr.: Ansøgning om efter-forskningstilladelse fra CGRG ved Kap Parry, li-cens 2013/12. Notat til selvstyret

Nymand J (2013) Vedr.: Uunga tunngasoq: §37 malillugu Tuttulissuup avannaani Koorornarsu-armi tuttoqassuseq pillugu apeqqut / §37-spørgsmål ang. forekomst af rensdyr i Koorornarsuaq nord for Tuttulissuaq. Notat til selvstyret

Raundrup K, Nymand J, Nabe-Nielsen J, Aastrup P (2013) Poster and Paper for Proceedings: "Caribou, individual based modeling and mega-industry in central West Greenland", Forum: Artek Conference "Sustainability in mining in the Arctic", 9 - 11 April, Sisimiut

Aastrup P, Nymand J & Søndergaard J (2013) Vedr. EIA fra True North Gems, revision 8. Notat til selvstyret

2012

Diverse reviews og høringssvar ifm. med olie- og mineaktiviteter i Grønland

Frederiksen M, Boertmann D, Wegeberg S, Fritt-Rasmussen J, Merkel F, Mosbech A, Boye T (2012) Angående kommentarer til høringssvar ang. Strategisk Miljøvurdering (SMV) for Sydgrønland. Notat til Råstofdirektoratet, 8 pp

Nymand J (2012) Vedr.: Ansøgning om efterforskningstilladelse fra CGRG ved Kap Parry, licens 2013/12. Notat til Råstofdirektoratet PaFu afdeling (2012) Notat angående indrapporteringsskema for småhvaler. Notat til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug

Raundrup K, Nymand J, Cuyler C (2012) Vedr.: Bemærkninger om tamrendriften i Sydgrønland. Notat til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug

Vinter-Jensen K “Alle ville se Sanna/Sannaalutorineqaqaaq“, AG 15. august

Vinter-Jensen K “Grønlands nye forskningsskib“, Polarfronten 2, 2012

Vinter-Jensen K “I dialog om de levende ressourcer/ Pisuussutit uumassusillit pillugit oqallinneq“, AG 29. august

Vinter-Jensen K “Nyt havforskningsskib/Umiarsuaq imaani ilisimatusaat nutaaq“, AG 25. april

Opdateret 06.07.2018