Andre aktiviteter

Andre aktiviteter - Miljø og Råstoffer

2017

Geertz-Hansen O. Censor ved bacheloreksamen, Københavns Universitet, 6. november, Nuuk

Geertz-Hansen O. Censor ved kurset ”Arktisk marine økosystemer”, 7. juni, Aarhus Universitet, Nuuk

Geertz-Hansen O. Censor ved kurset ”Mineralske ressourcer i Arktis: Miljøeffekter og teknologier”, 19. december, DTU, Lyngby

Jia Y. Reviewer for Environmental Pollution

Jia Y. Reviewer for International Journal of Environmental Analytical Chemistry

Larsen MB. Reviewer for Human and Ecological Risk Assessment

Larsen MB. Reviewer for Plos One

Nymand, J. Besigtigelse af oliespildsforsøg, Færingehavn/Kangerluarsoruseq med Greenland Oil Spill Respons, 3. juli, Kangerluarsoruseq

Satellite Ground Segment Station planlægning i Nuuk og samarbejde med European Space Agency ved nationalt kontaktpunkt hos Dansk Meteorologisk Institut, 27. november, København

Zinglersen, KB. 73rd Multibeam sonar training course, 15.-20. Maj, Stockholm

Zinglersen, KB. Input from GINR to design of a new Landsat satellite of National Aeronautics & Space Administration (NASA), 7. Juni, Nuuk

Zinglersen, KB. QGIS workshop på Naturinstituttet, 22. marts, Nuuk

Zinglersen, KB. The Launching Ceremony of Chinese Satellite Receiving Ground Station in Greenland, 30. Maj, Kangerlussuaq

2016

Geertz-Hansen O. Censor ved kurset ” Arktisk marine økosystemer”, 15. juni. Århus Universitet, Nuuk

Jia Y. Reviewer for Environ Earth Sci, ENGE-D-1601355

Jia Y. Reviewer for Iore J Environ Sci, Kumar et al. (2016) IORE ES

Nymand J, Larsen MB. Studietur til Alaska – miljørelaterede problemstillinger i forbindelse med olieindvinding på land, 2.-12. november. Anchorage og Fairbanks, Alaska, USA

Raundrup K. Reviewer for Global Change Biology

2015

Geertz-Hansen O. Censor ved kurset ”Udnyttelse af mineralske ressourcer i Arktis: Miljøeffekter og forebyggelse, 2. juni, Århus Universitet

Geertz-Hansen O. Eksaminator ved Marie Buchard s kandidateksamen, 29. maj, Århus Universitet

Jia Y. Editorial Board Member of Iore Journal of Environmental Science

Jia Y. Establishment of Pinngortitaleriffiks internal database for drilling additives in relation to oil exploration activities

Jia Y. Reviewer for Environ Earth Sci, ENGE-D-14-00790R1 and R2

Jia Y. Reviewer for Int J Environ Anal Chem, GEAC-2015-0464

Jia Y. Reviewer for J Cleaner Production, JCLEPRO-D-15-02600

Larsen MB. Opponent ved Mette Algrens Ph.d. forsvar, 18. juni 2015, Danmarks Tekniske Universitet

Larsen MB. Reviewer for Groundwater Monitoring & Remediation, GWMR20150423-0024

Nymand J. Officielt besøg af Departementet for Natur, Miljø og Justitsområdet i Kobbefjord. 24. aug.

Nymand J. Rundvisning for Nordisk Ministerråds embedsmandskomité i Kobbefjord. 1. sept.

Nymand J, Boye T. Kursus i undervandsstøj i havmiljøet 13.-14. april, Aarhus Universitet

Nymand J, Larsen MB, Asmund G, Søndergaard J, Hansen V og Barfoed M. Informationsrejse om radioaktive mineraler samt besøg i en mine, 7. – 16. november, Adelaide, Australien

Zinglersen K. Kursus i QGIS afholdt for medarbejdere fra Grønlands Naturinstitut, 3. - 4. september, Nuuk

2014

Jacobsen R, Søgaard D, Arendt K, Pedersen TJ, Blicher M, Hedeholm R og Ugarte F - Kursus: adjunt pedagogicum, modul 1. D. 20.-22 okt. Ilimmarfik

Jia Y. Reviewer for Environment Earth Science

Zinglersen, KB. Besøg og samarbejde med Polar Geospatial Center omkring Remote Sensing, december. University of Minneapolis, USA

Zinglersen, KB. Deltagelse i Maritim Brugermøde, arrangeret af Grønlands Selvstyre, 4. september. Nuuk

Zinglersen, KB. Erfaringsudveksling om geografiske databaser hos Grønlands Fiskeri Licens Kontrol, Grønlands Selvstyre, 14. januar. Nuuk

Zinglersen, KB. Foredrag ”Introduction to electronic mapping and its possibilities” / ”Qarasaasiatigut nunat assilerineq periarfissaasunillu tikkuussineq” ved mødet ”Inuit Pinngortitarlu - Past, present and future use of living and nonliving resources of the Nuuk area” arrangeret af Grønlands Klimaforskningscenter, 4. marts. Nuuk

Zinglersen, KB. Møder med Asiaq, Grønland og Polar Geospatial Center, University of Minneapolis, St. Paul og University of Arizona, Phoenix, USA om udveksling af og vidensopbygning hos grønlandske universitetsstuderende omkring Remote Sensing teknologi. April online. December. Minneapolis og San Francisco

Zinglersen, KB. Seminar og forhandling mellem Grønland, Danmark og Sydkorea om Geospatial Greenland, arrangeret af Afdeling for Landsplan, Grønlands Selvstyre. Oplæg om natur og miljø-data, 25.-27. marts. Nuuk

Zinglersen, KB. Telefonmøder i januar og februar om udveksling af bathymetriske data om Godthåbsfjorden fra Geodatastyrelsen, Danmark

Zinglersen, KB. Udarbejdelse og afholdelse af interne kurser i anvendelse af QGIS programmet i forskning og rådgivning, oktober og november. Nuuk

2013

Besøg af GU i Kobbefjord/Kangerluarssunguaq feltstation, undervisningsprojekter, 20. – 22. august, Nuuk

Kulturnatten 2013. 26. januar, Pinngortitaleriffik, Nuuk

2012

Nymand J. Workshop ”Distance Sampling” om arbejde med bestandsestimater af pattedyr og fugle, afholdt af Centre for Research into Ecological and Environmental Modelling, University for St Andrews, 27. - 31. august, St Andrews, Skotland

2010

Kulturnat i Nuuk. Alle medarbejdere stiller hvert år op til Kulturnatsarrangementet. D. 23. januar 2010 besøgte 1148 gæster Pinngortitaleriffik/Grønlands Naturinstitut og Klimaforskningscenter.

Opdateret 06.07.2018