Mundtlig formidling

Mundtlig formidling - Miljø og Råstoffer

2017

Geertz-Hansen O. Oplæg på kursus om Havets Planter: Anvendelser af tang i Grønland, 25. maj, Nuuk

Langley K, …, Zinglersen KB. Landslide and Tsunami in Karrat Fjord, Greenland, 2017; the Event, the Response and the Future. American Geophysical Union Fall Meeting, December 11, New Orleans

Nymand, J and Pedersen TJ. Introduction to Greenland Institute of Natural Resources for Korean delegation of science and nature. July 24, Nuuk

Nymand, J. Præsentation af Greenland Ecosystem Monitoring og Kobbefjord Feltstation for GEUS – De Nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, 29. august, Kobbefjord/Kangerluarsunnguaq, Nuuk

Podcast for Natur & Miljø om Klima og BioBasis

Zinglersen KB and Jakobsson M. New bathymetric data from Greenland. An updated view since IBCAO Version 3.0., NASA Ocean Melting Greenland Science Team Meeting #3, 23. Juni, Online præsentation

Zinglersen KB. Interviews og workshop med ældreforeningen ”Inneruulat”, 23. august, Sisimiut

Zinglersen KB. Introduction to Greenland Institute of Natural Resources, Polar Science Forum: From Greenland to Antarctica, December 4, Beijing

Zinglersen KB. Kortlægning af Grønland til lands og til vands. 2. oktober, Nuuk

2016

Geertz-Hansen O. Forelæsning og øvelser med titlen ”Minedrift og miljø i Grønland” på kurset ”Basal arktisk biologi”, 10. marts. Københavns Universitet, København

Nymand J. Foredrag for Sirius-patruljeaspiranter om Pinngortitaleriffiks arbejdsmetoder og dataindsamling, 20. juni, Nuuk

Nymand J. Interview til Mediehuset AltaPosten Olivier F, Amice E, Archambault P, Blicher ME, Chauvaud L, de Cesare S, Gaillard B, Jolivet A, Martel A, Meziane T, Richard J, Rysgaard S, Sejr M, Thébault J, Tremblay R et Winkler G. ‘Projet SCLERACTIC : Utilisation des bivalves du genre Astarte spp. comme archives des impacts des changements climatiques sur les réseaux trophiques Arctiques’ Séminaire Ec2co de restitution des projets et de prospective de l’Action thématique DRIL, Dynamique et Réactivité des Interfaces Littorales, 1er juin 2016, Paris, France

Olsen M. Greenland Ecosystem Monitoring: Monitoring and long-term research programme on ecosystems, climate change effects and feedbacks in the Arctic, Arctic Net Annual Scientific Meeting, 8. December. Winnipeg, Canada

2015

Geertz-Hansen O. Foredrag om Miner og Miljøeffekter for danske og grønlandske gymnasieelever, 26. august, Nuuk

Nymand J, Larsen MB, Kristensen E. Foredrag for NI TNI-elever basishold om naturbeskyttelse, overvågning og miljøforhold, 26. januar, Nuuk

Nymand, J, Arendt, K. Foredrag for Sirius-patrulje-aspiranter om Pinngortitaleriffiks arbejdsmetoder og dataindsamling, 17. juni, Nuuk

Zinglersen K. Kursus i QGIS afholdt for medarbejdere fra Grønlands Fiskerilicens Kontrol og Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Grønlands Selvstyre, 3. og 5. juni, Nuuk

2014

Geertz-Hansen O. Oplæg om Tanbreez-projektet ved Kringlerne i Sydgrønland. Dagsseminar i Klimajournalistik for journaliststuderende, 9. september. Grønlands Naturinstitut, Nuuk

Jia Y. Foredrag om sjældne jordarters metaller og deres strategiske betydning. Dagsseminar i Klimajournalistik for journaliststuderende, 9. september. Grønlands Naturinstitut, Nuuk

Larsen MB, Geertz-Hansen O. Oplæg om minedrift og Godthåbsfjorden for 8 gymnasieklasser til GU uddannelsesdag, 24. oktober. Grønlands Naturinstitut, Nuuk

Nymand J. Oplæg om Råstofloven herunder specielt VVMreglerne i Grønland. Dagsseminar i Klimajournalistisk for journaliststuderende, 9. september. Grønlands Naturinstitut, Nuuk

Nymand J. Radiointerview om moniteringsarbejde i Kobbefjord/Kangerluarsunnguaq i forbindelse med klimaændringer. Sendt på Danmarks Radio P4 6. december

2013

Geertz-Hansen O. Regulatory framework in Greenland. Oral presentation at the seminar on marine mammals and offshore oil & gas activities. April 22-24. Nuuk

Nymand J. Interview af KNR Morgenradio om ulve i Grønland. 23. april, KNR

Raundrup K. Callaghan T. Interview i forbindelse med afholdes af INTERACT årsmøde i Nuuk, 7. marts, Qanorooq, KNR

Raundrup K. Greenland Institute of Natural Re-sources - Engaging Local Communities. Foredrag ved workshop: Engaging Local Communities - From an arctic research station perspective, 24. - 25. september, Abisko, Sverige

Raundrup K. Interview i forbindelse med prøvetagning fra polarulv, 19. april, Qanorooq, KNR og NuukTV

Raundrup K. Interview til KNR's radioavis om rensdyr i forbindelse med jagtstart, 2. august, Radioavisen, KNR

2012

Raundrup K. Foredrag: Introduction to Greenland Institute of Natural Resources and land based surveys. 30. april, Nuuk

Raundrup K. Foredrag: Præsentation af APV for Grønlands Naturinstitut. 5. november, Nuuk

2011

Nymand J. Deltaget i en informationsfilm om vidensopbygning i Grønland og miljøarbejde i forbindelse med mineralefterforskning- og udvinding i Grønland udarbejdet af Råstofdirektoratet, Nuuk

Nymand J. Foredrag ved ATI-skolen, Maniitsoq om NuukBasic, BioBasis, 24. marts, Nuuk

Nymand J. Interview i informationsfilm om problematikken omkring etablering af en Aluminiumssmelter og miljøkonsekvenser herfor i Grønland, sendt på KNR i november

Raundrup K. Foredrag og rundvisning for 16 journalister på efteruddannelse fra hele norden i Kobbefjord, 21. september, Nuuk

Raundrup K. Foredrag om GN og BioBasis på GU, Nuuk for naturfagsundervisere fra gymnasier og HTX i hele Grønland, 30. august, Nuuk

Raundrup K. Interview om Klimaforandringer i Grønland og BioBasis Kobbefjord til tyske ARD, 8. juni, Nuuk

Raundrup K. Interview om moskusokser ved Kangerlussuaq til avisen AG, 10. august, Nuuk

Raundrup K. Interview om parasitter hos rensdyr i NuukTV, 25. august, Nuuk

Raundrup K. Radiointerview om moskusokser ved Kangerlussuaq til Danmarks Radio, 17. oktober, Nuuk

Raundrup K. Rundvisning og foredrag i Kobbefjord for 15 naturfagsundervisere fra gymnasier og HTX i Grønland, 31. august – 1. september, Nuuk

2010

Nymand J, Kielsen LH, Myrup M. Oplæg og diskussion omkring Grønlands natur for en gruppe internationale landskabsarkitekter og 2 lærere, 4, marts, Nuuk

Nymand J, Raundrup K. Interview i forbindelse med BioBasis-arbejdet i Kobbefjord, DR/P1/Klima og Miljø, 13. august, Danmark

Nymand J, Raundrup K. Oplæg og rundvisning, BioBasis-arbejdet i Kobbefjord for internationale COP-15 studerende og lærere (29. juli) og for en gruppe amerikanske studerende og lærere (11. august), Nuuk

Nymand J. Foredrag og rundvisning af Bio-Basis-arbejdet i Kobbefjord/Kangerluarsunnguaq for Inatsisartut: Udvalg for miljø og fredning, 6. maj, Nuuk

Nymand J. Foredrag om Nuuk Basic/Bio-Basis første års resultater for Naturinstituttets ansatte og gæster, 6. maj, Nuuk

Opdateret 06.07.2018