Rapporter, øvrige

Øvrige rapporter - Miljø og Råstoffer

2017

Cuyler C, Nagy J, Zinglersen KB, Seasonal movement and activity of Akia-Maniitsoq caribou cows in West Greenland as determined by satellite. Grønlands Naturinstitut Teknisk Rapport nr. 99

Hansen V, Søndergaard J, Asmund G, Aastrup P, Gustavson K, Garcia G, Nymand J, Larsen MB (2017). EXPLOITATION OF RADIOACTIVE MINERALS IN GREENLAND - Management of environmental issues based on experience from uranium producing countries. Scientific report from DCE no. 200, January 2017

Larsen MB, Nymand J, Hansen V, Søndergaard J, Asmund G (2017). Uran – Miljøpåvirkninger ved udvinding af uran i Grønland. Teknisk rapport fra Grønlands Naturinstitut

Raundrup K, Lund M, Westergaard-Nielsen A, Olsen M, Schmidt NM (2017) Instant and subsequent effects of larval outbreaks on ecosystem productivity and CO2 exchange. In: Christensen TR & Topp-Jørgensen E (eds.) 2017. Greenland Ecosystem Monitoring Annual Report Cards 2016, Aarhus University, Denmark

Schmidt NM, Raundrup K, Hansen LH (2017) Arctic food webs are much more complex than previously envisaged. In: Christensen TR & Topp-Jørgensen E (eds.) 2017. Greenland Ecosystem Monitoring Annual Report Cards 2016, Aarhus University, Denmark

Westergaard-Nielsen A, Karami M, Raundrup K, Skov K (2017) Drivers and scale of vegetation phenology in Greenland. In: Christensen TR & Topp-Jørgensen E (eds.) 2017. Greenland Ecosystem Monitoring Annual Report Cards 2016, Aarhus University, Denmark

2016

Christensen T, Aastrup P, Boye T, Boertmann D, Hedeholm R, Johansen KL, Merkel F, Rosing-Asvid A, Bay C, Blicher M, Clausen DS, Ugarte F, Arendt K, Burmeister A, Topp-Jørgensen E, Retzel A Hammeken N, Falk K, Frederiksen M, Bjerrum M & Mosbech A. 2016. Biologiske interesseområder i Vest- og Sydøstgrønland. Kortlægning af vigtige biologiske områder. Aarhus Universitet, DCE -Nationalt Center for Miljø og Energi, 210 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 89. dce2.au.dk/pub/TR89.pdf

Hansen V, Søndergaard J, Asmund G, Aastrup P, Gustavson K, Garcia G, Nymand J, Larsen MB (2016) Exploitation of radioactive minerals in Greenland. Management of environmental issues based on experience from uranium producing countries. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 244 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 200

Larsen MB, Nymand J, Hansen V, Søndergaard J, Asmund G (2016) Miljøpåvirkninger ved indvinding af uran i Grønland. Informationshæfte, Grønlands Naturinstitut, 23 sider 

Nabe-Nielsen J, Hansen OLP, Mathiasson M, Stewart L, Høye TT, Gervin C, Raundrup K (2016) Climate effects in terrestrial arctic ecosystems in Young Sound. In: Jensen LM, Topp-Jørgensen E, Christensen TR, Schmidt NM (eds.) 2016. Zackenberg Ecological Research Operations 20th Annual Report, 2014. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy. 134 pp

Olsen M, Nymand J, Raundrup K, Aastrup P, Krogh PH, Lauridsen TL, Lund M, Buchardt M (2016) Nuuk Basic: The BioBasis programme. In: Jensen LM, Topp-Jørgensen E, Christensen TR (eds.) 2016. Nuuk Ecological Research Operations 8th Annual Report, 2014, Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy. 86 pp

2015

Aastrup P, Nymand J, Raundrup K, Olsen M, Lauridsen TL, Krogh PH, Schmidt NM, Illeris L, Ro-Poulsen H (2015) Conceptual design and sampling procedures of the biological programme of NuukBasic. 2nd edition. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, Scientific Report from DCE No. 158, 68 pp

Bach L, Asmund G, Jia Y (2015) Nalunaq Environmental Monitoring 2014. 19 p

Bach L, Larsen MB (2015) Feltrapport – monitering og inspektion i Nalunaq, August 2015

Christensen T, Mosbech A, Geertz-Hansen O, Johansen KL, Wegeberg S, Boertmann D, Clausen DS, Zinglersen KB & Linnebjerg JF (2015) Analyse af mulig økosystembaseret tilgang til forvaltning af skibstrafik i Disko Bugt og Store Hellefiskebanke. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 102 s.- Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 61

Hansen V, Søndergaard J, Asmund G, Aastrup P, Gustavson K, Garcia G, Nymand J, Larsen MB (2015) Exploitation of radioactive minerals in Greenland ‐ Management of environmental issues based on experience from uranium producing countries. Scientific report

Jensen LM, Christensen TR (eds.) 2015 Nuuk Ecological Research Operations, 8th Annual Report, 2014. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy. 94 pp

Jia Y, Larsen MB, Geertz-Hansen O, Nymand J (2015) Effect of Rare Earth Elements on Environment: A literature Review. GN’s internal report

Jia Y, Larsen MB, Geertz-Hansen O, Nymand J (2015) Environmental Issues of PAHs Pollution in relation to Crude Oil Spill and Clean-up Technologies. GN’s internal report

Larsen, MB (2015) Feltrapport – Ivittuut, oktober 2015

Nymand J, Larsen MB, Søndergaard J, Asmund G, Hansen V (2015) Opbygning af viden om uran. Rejserapport fra studietur til Australien

Wisz M, Andersen JH, Berzaghi F (eds.), Christensen T, Clausen DS, KL Johansen, O Geertz-Hansen, R Hedeholm, Nymand J, Zinglersen KB (2014) A catalogue of available data describing ecosystem components and human stressors in the sea west of Greenland. Working Document for Nordic Council of Ministers, 38 sider

2014

Olsen M, Nymand J, Raundrup K, Aastrup P, Krogh PH, Lauridsen TL, Lund M, Albert K (2013) Nuuk Basic: The BioBasis programme in: Jensen LM, Rasch M (eds.) Nuuk Ecological Research Operations, 7th Annual Report, 2013. Aarhus University, DCE - Danish Centre for Environment and Energy. 93 p

2013

Bay C, Nymand J, Aastrup P, Raundrup K, Krogh PH, Lauridsen TL, Lund M, Albert K (2013) Nuuk Basic: The BioBasis programme in: Jensen LM, Rasch M (eds.) Nuuk Ecological Research Operations, 6th Annual Report, 2012. Aarhus University, DCE - Danish Centre for Environment and Energy. 92 pp

Christensen T, Falk K, Boye T, Ugarte F, Boertmann D, Mosbech A (2013) Identifikation af sårbare marine områder i den grønlandske/danske del af Arktis. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 72 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy Nr. 43.

Geertz-Hansen O, Thorsgaard I (2013). Furesøs miljøtilstand 2012. Rapport til Furesø Kommune. 30 sider.

Juul-Pedersen T, Arendt KE, Mortensen J, Rysgaard S, Søgaard DH, Retzel A, Nygaard R, Burmeister A, Sejr KK, Blicher ME, Krause-Jensen D, Marbà N, Merzouk A, Labansen AL, Geertz-Hansen O, Boye T, Simon M (2013) Nuuk Basic: The MarineBasic programme, in: Jensen LM, Rasch M (eds.) Nuuk Ecological Research Operations, 6th Annual Report, 2012. Aarhus University, DCE - Danish Centre for Environment and Energy. 92 pp

2012

Bay C, Raundrup K, Nymand J, Aastrup P, Krogh PH, Lauridsen TL, Johansson LS, Lund M, Gavor Z, Jørgensen E (2011) Nuuk Basic, The BioBasis programme. In: Jensen LM (eds.) (2012) Nuuk Ecological Research Operations, 5th Annual Report, 2011. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 84 pp

Boertmann D, Mosbech A (eds.) (2012) The western Greenland Sea, a strategic environmental impact assessment of hydrocarbon activities. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 268 pp – Scientific Report from DCE - Danish Centre for Environment and Energy No. 22. Følgende kapitler:

Boertmann D, Mosbech A, Wegeberg S, Schiedek D, Ugarte F (2012) Background studies and information needs, pp 228-230

Boertmann D, Mosbech A, Wegeberg S, Schiedek D, Ugarte F (2012) Impacts from accidental oil spills, pp 204-227

Boertmann D, Mosbech A, Wegeberg S, Schiedek D, Ugarte F (2012) Impacts of the potential routine activities, pp 183-203

Boertmann D, Siegstad H, Ugarte F, Bjerre M, Rosing-Asvid A (2012) Natural resource use, pp 149-153

Frederiksen M Boertmann D, Ugarte F, Mosbech A (eds) (2012) Sydgrønland. En foreløbig strategisk miljøvurdering af kulbrinteaktiviteter i den grønlandske sektor af Labradorhavet og den sydøstlige del af Davis Strædet. Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 220 s. - Videnskabelig rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 29]. Følgende kapitler:

Frederiksen M, Boertmann D, Ugarte F, Mosbech A (eds) (2012) South Greenland. A preliminary Strategic Environmental Impact Assessment of hydrocarbon activities in the Greenland sector of the Labrador Sea and the southeast Davis Strait. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 220 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 23.

Juul-Pedersen T, Arendt KE, Mortensen J, Retzel A, Burmeister AD, Sejr MK, Blicher M, Krause-Jensen D, Olesen B, Labansen AL, Rasmussen LM, Witting L, Boye T, Simon M, Rysgaard S (2011) Nuuk Basic; The MarinBasis Program. In Jensen LM (ed.) (2012) Nuuk Ecological Research Operations, 5th Annual Report, 2012. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 84 pp

Juul-Pedersen T, Arendt KE., Mortensen J, Retzel A, Nygaard R., Burmeister A, Sejr MK, Blicher ME, Krause-Jensen K, Olesen B, Labansen AL, Rasmussen LM, Witting L, Boye T,Simon M, Rysgaard S (2012) The MarineBasic programme 2011. In Jensen LM, Rasch M (eds.) (2012) Nuuk Ecological Research Operations, 5th Annual Report, 2011. Aarhus University, DCE – Danish centre for Environment and Energy. 84pp

Merkel F, Boertmann D, Mosbech A, Ugarte F (eds.) (2012) The Davis Strait. A preliminary strategic environmental impact assessment of hydrocarbon activities in the eastern Davis Strait. Aarhus University, DCE - Danish Centre for Environment and Energy, 280 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 15 [Merkel F, Boertmann D, Mosbech A, Ugarte F (eds). (2012) Davis Strædet. En foreløbig, strategisk miljøvurdering af aktiviteter forbundet med olieefterforskning og -udvinding i den østlige del af Davis Stræde. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 278 pp. Videnskabelig rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 26). Følgende kapitler:

Merkel F, Boertmann D, Mosbech A, Ugarte F, Schiedek D, Wegeberg S (2012) Impacts of the potential routine  activities, pp 185-205

Merkel F, Boertmann D, Mosbech A, Ugarte F, Schiedek D, Wegeberg S, Johansen K (2012) Impacts from accidental oils spills, pp 206-225

Mosbech A, Ugarte F (2012) Preliminary identification of information needs and knowledge gaps for environmental management and regulation of oil activities in Davis Strait, pp 226-229

Sejr MK, Juul-Pedersen T, Frandsen E, Blicher ME, Lennert I (2012) Zackenberg Basic: The MarineBasis programme. In Jensen LM (ed.) 2012. Zackenberg Ecological Research Operations, 17 th Annual Report, 2011. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 120 pp

2011

Christensen T, Falk K, Boye T, Ugarte F, Boertmann D, Mosbech A (2011) Identifikation af sårbare marine områder i den grønlandsk-/danske del af Arktis. Faglig rapport udarbejdet for Det Danske Miljøministerium, p 74

Gill MJ, Crane K, Hindrum R, Arneberg P, Bysveen I, Denisenko NV, Gofman V, Grant-Friedman A, Gudmundsson G, Hopcroft RR, Iken K, Labansen A, Liubina OS, Melnikov IA, Moore SE, Reist JD, Sirenko BI, Stow J, Ugarte F, Vongraven D, and Watkins J. Arctic Marine Biodiversity Monitoring Plan (CBMPMARINE PLAN), CAFF Monitoring Series Report No.3, April 2011, CAFF International Secretariat, Akureyri, Iceland. ISBN 1. 978-9979-9778-7-2

Heide-Jørgensen MP and Laidre K (2011) Sensitivity of narwhals in relation to the Disko West environmental assessment. Report to NERI and the Bureau of Minerals and Petroleum, p 21

Juul-Pedersen T, Rysgaard S, Batty P, Mortensen J, Arendt KE, Retzel A, Nygaard R, Burmeister A, Søgaard DH, Martinsen W, Sejr MK, Blicher ME, Krause-Jensen K, Christensen PB, Marbà N, Olesen B, Labansen AL, Rasmussen LM, Witting L, Boye T, and Simon M (2011) The MarineBasic programme 2010. In: Jensen LM and Rasch M (eds.) 2011. Nuuk Ecological Research Operations, 4th Annual Report, 2010, Aarhus University, DCE – Danish centre for Environment and Energy, p 84

Nymand J, Aastrup P, Raundrup K, Lund M, Albert KR, Krogh PH, Rasmussen LM, Lauridsen TL (2010) Nuuk Basic, The BioBasis programme. In: Jensen LM & Rasch M (eds) 2011. Nuuk Ecological Research Operations, 4th Annual Report, 2010. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, p 84

Rasch M, Schmidt NM, and Juul-Pedersen T (eds.) (2011) Greenland Ecosystem Monitoring Strategy and Working Programme 2011-15. DCE – Danish Centre for Environment and Energy, Aarhus University, Denmark, p 115

Sejr MK, Juul-Pedersen T, Rysgaard S, Hjort M, Lennert K, Frandsen E, Mikkelsen PS and Martinsen W (2011) Zackenberg Basic The MarineBasis programme. In: Jensen, LM and Rasch M. (eds.) (2011) Zackenberg Ecological Research Operations, 16th Annual Report, 2010, Aarhus University, DCE –Danish Centre for Environment and Energy, p 114

Stjernholm M, Boertmann D, Mosbech A, Nymand J, Merkel F, Myrup M, Siegstad H, og Potter S (2011) Environmental Oil Spill Sensitivity Atlas for the Northern West Greenland (72°-75° N) Coastal Zone. National Environmental Research Institute, Aarhus University, Denmark, p 210 – NERI Technical Report no. 828. www.dmu.dk/Pub/FR828.pdf.

2010

Hansen BU, Iversen KM, Tamstorf MP, Sigsgaard C, Fruergaard M, Højlund S, Lund M, Raundrup K, Mastepanov M, Falk JM, Ström L, Westergaard A, Rasmussen BH and Christensen TR 2010: Nuuk Basic: The Geo- Basis programme. In: Jensen, LM and Rasch, M (eds.) (2010). Nuuk Ecological Research Operations, 3rd Annual Report,2009. National Environmental Research Institute, Aarhus University, Denmark. 80 pp

Heide-Jørgensen MP (2010) Movements and habitat use by belugas in the oil exploration area Kanumas Environmental Program Final Project Report

Heide-Jørgensen MP and Laidre K (2010) Sensitivity of narwhals in relation to the Disko West environmental assessment. Report to NERI from Greenland Institute of Natural Resources

Heide-Jørgensen MP and Laidre K (2010) Studies of bowhead whales in relation to the Disko West environmental assessment, 2009-2010. Report to NERI from Greenland Institute of Natural Resources

Juul-Pedersen T, S Rysgaard, P Batty, J Mortensen, A Retzel, R Nygaard, A Burmeister,D Søgaard, W Martinsen, MK Sejr, M Blicher, D Krause-Jensen, PB Christensen, N Marbà, B Olesen, AL Labansen, LM Rasmussen, L Witting, M Simon and F Ugarte (2010) The MarinBasis programme. In: Jensen LM and Rasch M (eds.) Nuuk Ecological Research Operations, 3nd Annual Report, 2009 National Environmental Research Institute, Aarhus University, Denmark

Nymand J & Jeremiassen SR (2010) Interview study Upernavik, Field Report Rasch M, Forchhammer MC, Rysgaard S, Elberling B, Christensen TR, Citterio M (2010) Greenland Ecosystem Monitoring – Strategi 2010-2015. Report to the Ministry of Energy, Denmark. 14 pp.

Raundrup K, Aastrup P, Nymand J, Lauridsen TL, Johannsson LS, Krogh PH, Lund M, Rasmussen LM (2010) Nuuk Basic, The BioBasis programme. In: Jensen LM & Rasch M (eds)  2010. Nuuk Ecological Research Operations, 3rd Annual Report, 2009. National Environmental Research Institute, Aarhus University, Denmark. 80 pp

Sejr MK, S Rysgaard, T Juul-Pedersen, ER Frandsen, K Lennert, P Batty and ME Blicher (2010). The MarinBasis programme. Report 2009. In; Jensen LM and Rasch M (eds.) Zackenberg Ecological Research Operations, 15th Annual report, 2009. National Environmental Research Institute, Aarhus University, Denmark

2009

Boertmann D, K Johansen, LM Rasmussen, D Schiedek, F Ugarte, A Mosbech, M Frederiksen & M Bjerrum (2009) The eastern Baffin Bay. A preliminary strategic environmental impact assessment of hydrocarbon activities in the KANUMAS West area. National Environmental Research Institute, Aarhus University, Denmark 238 pp. – NERI Technical report no. 720. www.dmu.dk/Pub/FR720.pdf

Boertmann D, K Johansen, LM Rasmussen, D Schiedek, F Ugarte, A Mosbech, M Frederiksen & M Bjerrum (2009) The western Greenland Sea. A preliminary strategic environmental impact assessment of hydrocarbon activities in the KANUMAS East area. National Environmental Research Institute, Aarhus University, Denmark 246 pp. – NERI Technical report no. 719. www.dmu.dk/Pub/FR719.pdf

Born EW (2009) Walrus Odobenus rosmarus, s. 100-107. I: D Boertmann, A Mosbech, D Schiedek and K Johansen (eds) 2009. The western Greenland Sea. A preliminary strategic environmental impact assessment of hydrocarbon activities in the KANUMAS East area. Report from the National Environmental Research Institute, Aarhus University, Denmark 246 pp. Available at: www2.dmu.dk/Pub/FR719.pdf

Born EW (2009) Walrus Odobenus rosmarus, s. 88-96. I: D Boertmann, A Mosbech, D Schiedek and K Johansen (eds) 2009. The eastern Baffin Bay. A preliminary strategic environmental impact assessment of hydrocarbon activities in the KANUMAS West area. Report from the National Environmental Research Institute, Aarhus University, Denmark 238 pp. Available at: www2.dmu.dk/Pub/FR720.pdf

Juul-Pedersen T, S Rysgaard, P Batty, J Mortensen, A Retzel, R Nygaard, A Burmeister, DM Mikkelsen, MK Sejr, ME Blicher, D Krause-Jensen, PB Christensen, AL Labansen, LM Rasmussen, M Simon, TK Boye, PT Madsen, F Ugarte (2009) The MarinBasis programme. In: LM Jensen and M Rasch (eds.) Nuuk Ecological Research Operations, 2nd Annual Report, 2008 National Environmental Research Institute, Aarhus University, Denmark

Sejr M, S Rysgaard, D Mikkelsen, M Hjorth, E Frandsen, K Lennert , T Juul-Pedersen, D Krause-Jensen, PB Christensen, P Batty: Zackenberg Basic: The MarineBasis Programme. In: Jensen, L.M., Rasch, M. (eds)., 2009. Zackenberg Ecological Research Operations, 14th Annual Report, 2008, National Environmental Research Institute, Aarhus University, Denmark

2008

Johansen, P., Aastrup, P., Boertmann, D., Glahder, C., Johansen, K., Nymand, J., Rasmussen, L.M. & Tamstorf, M. 2008: Aluminiumssmelter og vandkraft i det centrale Vestgrønland. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 110 s. – Faglig rapport fra DMU nr. 664.

Mikkelsen, D. M., Rysgaard, S., Mortensen, J., Retzel, A., Nygaard, R., Juul-Pedersen, T., Sejr, M., Blicher, M., Krause-Jensen, D., Christensen, P. B., Labansen, A. L., Egevang, C., Witting, L., Boye, T. K., Simon, M. (2008) Nuuk Basic: The Marine Basic Program 2007. In Jensen LM and Rasch M (Eds.) Nuuk Ecological Research Operations, 1st Annual Report, 2007 – Copenhagen, Danish Polar Center, Danish Agency for Science, Technology and Innovation, Ministry of Science, Technology and Innovation.

Mikkelsen, D.M.; Rysgaard, S.; Mortensen, J.; Retzel A.;Nygaard, R.; Juul-Pedersen, T.; Sejr, M.K.; Blicher, M.E.; Krause-Jensen, D.; Christensen, P.B.; Labansen, A.L.; Egevang, C.; Witting, L.; Boye, T.B. & Simon, M. (2008). NuukBasic: the MarineBasic monitoring program 2007.

Mikkelsen, DM, S. Rysgaard, J. Mortensen, Retzel, R. Nygaard, T. Juul- Pedersen, M. K. Sejr, M. E. Blicher, D. Krause-Jensen, P. Bondo Christensen, A. Labansen, C. Egevang, L. Witting, T. K. Boye, M. Simon, J. Nymand, P. Aastrup and M. Frederiksen 2008. ”The MarineBasic Programme 2007” i Jensen, L.M. & Rasch, M. (Eds.) 2008. Nuuk Ecological Research Operations, 1st Annual report, 2007. Danish Polar Center, Danish Agency for Science, Technology and Innovation, Ministry of Science, Technology and Innovation, 2008.

Rysgaard, S., Arendt, K., Frederiksen, M. S., Egevang, C., Labansen, A., Mortensen, J., Simon, M., Pedersen, L. T., Witting, L., Bergstrøm, B., Mikkelsen, D. M. (2008) Nuuk Basic: The Marine Basic Program 2005-2006. In Jensen LM and Rasch M (Eds.) Nuuk Ecological Research Operations, 1st Annual Report, 2007 – Copenhagen, Danish Polar Center, Danish Agency for Science, Technology and Innovation, Ministry of Science, Technology and Innovation.

Rysgaard, S.; Arendt, K.; Frederiksen, M.; Mortensen, J.; Egevang, C.; Labansen, A.L.; Witting, L.; Simon, M.; Toudal, L. & Mikkelsen, D.M. (2008). NuukBasic: the MarineBasic monitoring program 2005-06.

Sejr, M. K., Rysgaard, S., Mikkelsen, D., Frederiksen, M., Frandsen, E. R., Lennert, K., Juul-Pedersen, T. (2008) The MarinBasic programme. Report 2007. In; Jensen LM and Rasch, M. (eds.) Zackenberg Ecological Research Operations, 13th Annual Report, 2007. - Copenhagen, Danish Polar Center, Danish Agency for Science, Technology and Innovation, Ministry of Science, Technology and Innovation, 2008.

2007

 

Sejr, M. K., Krause-Jensen, D., Frederiksen, M., & Rysgaard, S. 2007. Air-sea CO2 flux in Young Sund and the Greenland Sea. In; Klitgaard, A.B., Rasch, M. and Caning, K. (eds.) 2007. Zackenberg Ecological Research Operations, 12th Annual Report, 2006. - Copenhagen, Danish Polar Center, Danish Agency for Science, Technology and Innovation, Ministry of Science, Technology and Innovation, 2007.

2005

Aastrup, P., C. Egevang, P.Tamstorf & Lyberth, 2005. Naturbeskyttelse og turisme i Nord- og Østgrønland.National Environmental Research Institute,Denmark. NERI Technical Report No 545, 133 pp. www2.dmu.dk/1_viden/2_Publikationer/3_fagrapporter/rapporter/FR545.PDF

Opdateret 06.07.2018