Videnskabelig kvalificering

 
 

2017

Rosing-Asvid, A. Ekstern specialevejleder for Sascha Schøtt. Speciale titel: An analysis of the use of Ilulissat Icefjord by the ringed seal and Greenland halibut.

2016

-

2015

Den 3. september 2015 modtog E. W. Born den første “Range States Polar Bear Conservation Award” fra isbjørnestaterne (USA, Canada, Grønland, Norge og Rusland) til deres møde i Ilulissat

2014  

Dorte Søgaard forsvarede sin ph.d. d. 21. November 2014 på Syddansk Universitet. Titel: ”Carbon cycling in sea ice and the implications for the inorganic carbon cycle”.

Heide-Jørgensen MP. Tiltrædelsesforelæsning (pr. 1.10.2013) som adjungeret professor ved Statens Naturhistoriske Museum på Københavns Universitet, 15. maj (Biologging studies of whales).

Laidre K, Hegelund P. Kursus. Chemical Immobilization of Animals (16 hours). Safe-Capture International INC, Washington. Rasmus Hedeholm blev den 14. maj udnævnt til seniorforsker.

Rasmus Hedeholms videnskabelige, forvaltningsrelaterede og undervisningsrelaterede arbejder blev vurderet at en ekstern forskergruppe, og fra 14. maj kunne Rasmus kalde sig seniorforsker.

Rasmus Hedeholm blev ultimo 2014 udnævnt som chairman for ICES NWWG.

 

2013

Den 1. oktober blev Mads Peter Heide-Jørgensen udnævnt til forskningsprofessor ved Pinngortitaleriffik og adjungeret professor ved Statens Naturhsitoriske Museum, Københavns Universitet.

I foråret 2013 blev Nynne Hjort Nielsen optaget som ph.d.-student ved Aarhus Universitet med seniorforsker Mads Peter Heide-Jørgensen som ekstern vejleder. Ph.d.-projektets titel er ”Responses of two odontocete whales to ecological perturbations – Resilience of narwhals and harbour porpoises to climate change”.

 

2012

Martin Blicher blev pr. 1. januar 2012 udnævnt til seniorforsker ved Grønlands Klimaforskningscenter.

Den 20. januar 2012 blev Eva Garde ph.d. med forsvaret af sin afhandling ”Past and present population dynamics of narwhals Monodon monoceros” ved Københavns Universitet.

Nynne Hjort Nielsen fik i 2012 et KVUGstipendium til et ph.d.-studie om marsvin i Vestgrønland. Det påbegyndes i efteråret 2013. Projektet involverer satellitsporing af marsvin og indsamling af prøver fra fangsten. Desuden skal data om narhvalernes vandringer og fysiologi indgå i en sammenligning af de to arters tilpasning til livet i Grønland og deres modstandskraft over for klimaændringer.

 

2011

Den 18. januar blev Malene J. Simon Ph.d. med forsvaret af sin afhandling “The sounds of whales and their food: Baleen whales, their foraging behavior, ecology and habitat use in an arctic habitat” på Århus Universitet

Den 13. maj blev Nynne Hjort Nielsen cand. scient. med forsvaret af sit speciale ” Age Determination by Aspartic Acid Racemization and Growth Layer Groups, and Survival Rates of Fin Whales (Balaenoptera physalus) and Harbour Porpoises (Phocoena phocoena)” på Københavns Universitet

Den 1. september 2011 blev Aqqalu Rosing- Asvid opkvalificeret til seniorforsker Den 14. september blev Joan Holst Hansen cand. scient. med forsvaret af sit speciale “The importance of space and time when interpreting trophic structure from stable isopopes” på Århus Universitet

Den 17. november blev Kristine Engel Arendt Ph.d. med forsvaret af sin afhandling ”Plankton community structure in a West Greenland fjord – Influenced by the Greenland Ice sheet” på Københavns Universitet

 

2010

Den 7. maj blev Rikke Guldborg Hansen cand. scient. med forsvaret af sit speciale “Abundance and distribution of long-finned pilot whales, white-beaked dolphins and harbour porpoises in West Greenland “ på Københavns Universitet

Den 2. juni blev Carsten Egevang Ph.d. med forsvaret af sin afhandling: ”Migration and breeding biology of Arctic terns in Greenland” på Københavns Universitet

Den 18. august blev Martin Emil Blicher Ph.d. med forsvaret af sin afhandling: ”Structure and dynamics of marine macrozoobenthos in Greenland – and the link to environmental drivers” på Københavns Universitet

Den 8. oktober blev Rasmus Berg Hedeholm Ph.d. med forsvaret af sin afhandling: ”The importance of small pelagic fishes to the energy flow in marine ecosystems: the Greenlandic capelin” på Aarhus Universitet 

Opdateret 06.07.2018