Rådgivning

Den nedlagte kryolitmine ved Ivittuut, hvorfra der sker en påvirkning af Arsuk Fjorden med tungmetaller. Foto: Morten Birch Larsen.

Afdeling for Miljø og Råstoffer rådgiver Grønlands Selvstyre om miljøbeskyttelse på råstofområdet, bl.a. i forbindelse med undersøgelse og indvinding af mineraler i Grønlands undergrund og offshore aktiviteter i forbindelse med undersøgelser for olie og gas.

Opdateret 05.11.2015