Datacenter

Kortlægning af aktive områder for rensdyrfangst samt aktiviteter inden for landtransport, råstofefterforskning og –udnyttelse omkring Kangerlussuaq fjorden.

Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) og Grønlands Naturinstitut (GN) varetager et tværgående center omkring digitale data vedrørende natur og miljø i Grønland. Centeret opbevarer, kvalitetssikrer og harmoniserer data indsamlet af de to organisationer og af indehavere af licenser til efterforskning af råstoffer. Derved er data tilgængelige for DCE, GN og licenshavere samt forvaltninger, når der skal udarbejdes rapporter og gennemføres forskningsprojekter. Kontakt DCE eller GN vedr. anvendelse af data.

Se mere på DCE’s hjemmeside.

Opdateret 13.06.2019