Mineraler

Indgang til den tidligere guldmine ved Nalunaq. Foto: Yu Jia

Den grønlandske undergrund indeholder en lang række værdifulde mineraler, sjældne jordarters metaller, ædelmetaller, ædelstene, kul, grafit og uran. Dette har betydet, at Grønland har været et mineland siden slutningen af 1700-tallet, hvor der blev brudt kul i Qaarsut på Nuussuaq-halvøen.

Ud over kul har der igennem tiderne også været brudt guld, sølv, kobber, bly, zink, grafit, olivin, kryolit og marmor.

En række miner er lukket inden for de seneste miner par år, hvilket blandt andet omfatter olivinminen Seqi nær Maniitsoq, som blev lukket i 2011, samt guldminen Nalunaq nær Nanortalik, som blev lukket i 2013.

Der er dog også opstartet nye mineprojekter - eksempelvis en rubinmine ved Qeqertarsuatsiaat (Fiskenæsset), ligesom der er givet tilladelse til udvinding af mineralet anorthosit ved Kangerlussuaq, og der forventes en ansøgning om en mine med udvinding af sjældne jordarters metaller og uran ved Kuannersuit (Kvanefjeld).

På Grønlands Selvstyres hjemmeside www.govmin.gl/minerals findes en opdateret liste med tildelte efterforsknings- og udnyttelsestilladelser.

Naturinstituttets rolle er at rådgive den ansvarlige myndighed – Miljøstyrelsen for Råstofområdet – inden for problemstillinger omkring eventuelle påvirkninger af miljøet i forbindelse med mineaktiviteter. Rådgivningen sker både i forbindelse med udstedelse af undersøgelsestilladelse, efterforskningstilladelse, godkendelse af feltarbejde, VVM-redegørelser (Vurdering af Virkning på Miljø) samt monitering i forbindelse med anlæggelse, drift og nedlukning af miner.

Opdateret 09.02.2016