Olie og gas

Olieefterforskning i arktiske farvande vanskeliggøres af de ekstreme forhold. Foto: GN

Det er vurderet, at der er et stort oliepotentiale i havområderne ud for Grønland. For at få et bedre indblik i de geologiske forhold gennemfører internationale olieselskaber seismiske undersøgelser og prøveboringer inden for deres tildelte offshore-licenser. Lignende undersøgelser foregår også på land (onshore), f.eks. på Nuussuaq-halvøen, hvor fund af udsivende olie i 1990’erne skabte interesse for yderligere undersøgelser.

På Grønlands Selvstyres hjemmeside www.govmin.gl/petroleum findes en opdateret liste med tildelte efterforsknings- og undersøgelseslicenser.

Naturinstituttet rådgiver Grønlands Selvstyre inden for miljøets påvirkning i forbindelse med olieselskabernes aktiviteter. Det sker til den ansvarlige myndighed – Miljøstyrelsen for Råstofområdet.

Opdateret 09.02.2016