Strategi og handlingsplan

Foto: Carsten Egevang.
Foto: Carsten Egevang.


Ifølge loven om Grønlands Naturinstitut er de overordnede opgaver at

  •  tilvejebringe det videnskabelige grundlag for de levende ressourcer i og omkring Grønland, samt for sikring af miljøet og den biologiske mangfoldighed

  • yde rådgivning til Grønlands Selvstyre inden for instituttets arbejdsområde

  • offentliggøre resultaterne af sin forskning

    I Grønlands Naturinstituts strategi fastsættes de overordnede mål og en strategi der gennem handlingsprogrammer vil sikre kvalitet og kontinuitet i instituttets arbejde.

Strategiplan for Grønlands Naturinstitut for perioden 2018-2022

Handlingsplan for Grønlands Naturinstitut for perioden 2018-2022

Opdateret 03.07.2018