Skibe

GNs forskningsskib, "Sanna", er bygget på Karstensens Skibsværft i Skagen. Det blev søsat marts 2012 og ankom festklædt til havnen i Nuuk d. 3 april Foto: Josephine Nymand
GNs nye forskningsskib. Foto. Josephine Nymand
"Avataq" er hjemmehørende i Nuuk. Søsat 2014. Foto: Carl Isaksen
Aage V. Jensen I. Foto: Lars Maltha Rasmussen
"Aage V. Jensen I" er hjemmehørende ved Daneborg i Østgrønland Foto: Lars M Rasmussen

 

 

R/V "Sanna"

(søsat marts 2012, 456 GT) benyttes hovedsageligt til kystnære undersøgelser  af hellefisk, krabber og torsk samt til indsamling af prøver i forbindelse med klima/miljøundersøgelser i relation til råstofefterforskning. Skibet er bygget på Karstensens Skibsværft i Skagen og er udstyret med trawlspil, A-frame til håndtering af diverse store redskaber til videnskabelige undersøgelser og flere typer af spil til håndtering af mindre redskaber bl.a. bongonet, krabbetejner, langliner, hydrografiske måleinstrumenter. Skibet har 2 vådlaboratorier, 1 tørlaboratorium, fryserfaciliteter og kemikalierum. Skibet har et stort og fleksibelt arbejdsdæk, hvor der kan monteres ekstra lagerfaciliteter. 

For charting af R/V "Pâmiut" og R/V "Sanna" kontakt: Afdelingschef Helle Siegstad, +299 361220

 

Småbåde

Desuden består Pinngortitaleriffiks flåde af fire motorbåde som primært benyttes til marine undersøgelser og til transport:

•    "Erisaalik" ('Vandtæt pels' på grønlandsk). Specialfremstillet cabin cruiser bruges til feltarbejder i Nuuk området. Skænket til Grønlands Naturinstitut af Aage V. Jensens Fonde.

•    "Aage V Jensen I". Skænket i 2003 af Aage V. Jensens Fonde til Grønlands Naturinstitut, Nordøstgrønlandsk Kompagni Nanok og Danmarks Miljøundersøgelser som arbejdsbåd til feltarbejder ved Daneborg i Nordøstgrønland.

•    "Aage V Jensen II" Specialfremstillet hurtigt transport/arbejdsbåd i Nuuk området). Skænket til Grønlands Naturinstitut af Aage V. Jensens Fonde.

  •     "Avataq" ('Fangeblære' på grønlandsk). Arbejdsbåd til feltarbejder i Nuuk området. Skænket til Grønlands Naturinstitut af Aage V. Jensens Fonde.

to joller primært til hvalarbejde

•    "Tunnulik" ('Blåhval' på grønlandsk. Buster i Qeqertarsuaq)

•    "Siuttoq" ('Harpunfører' på grønlandsk. Buster i Nuuk)

samt to propeldrevne såkaldte ”skippy boats” (anvendes ifm. arbejde på havisen forskellige steder i Grønland)

 

For booking af småbåde klik her

Aage V. Jensen II er hjemmehørende i Nuuk
Aage V. Jensen II. Foto: Lars Maltha Rasmussen
Tunnulik er hjemmehørende i Qeqertarsuaq
Erisaalik. Foto: GN
Erisaalik er hjemmehørende i Nuuk
Foto: Fernando Ugarte.
Siuttoq er hjemmehørende i Nuuk
Foto: Fernando Ugarte.
Opdateret 06.06.2019