Misdannede dyr

Ringsælen her har et såkaldt “cleft eye”, dvs. forhøjet tryk og betændelse i øjet, som tyder på at sælen led af sukkersyge Foto: Kornelius Thorleifsen, Søndre Upernavik
Narhvalkranie med to tænder i Qaanaaq fra. Foto: Aqqaluq Rosing-Asvid

21.10.11

Danmarks Miljøundersøgelser Arktisk Afdeling og Pinngortitaleriffik har udarbejdet en rapport med billeder og beskrivelser af en række naturligt forekommende sygdomme og lidelser hos fangstdyr.

Rapporten kan hentes her:

Afvigelser og sygdomme i Grønlands fangstdyr og mulige årsager
Fokus: Avanersuaq

Finder eller fanger du et dyr, som har andre misdannelser end de nævnte i rapporten, kontakt da Pinngortitaleriffik på mail eller telefon med så mange oplysninger som muligt og helst med et billede af de dele af dyret, som ikke er, som de skal være. Send ikke dyret før vi har talt sammen om, hvor stor en del af dyret, der er brug for til undersøgelserne.

Pinngortitaleriffik betaler fragtomkostninger, hvis dele af eller hele dyret skal sendes og Pinngortitaleriffik giver en tilbagemelding om den mulige årsag til dyrets lidelse, hvis det lykkes at finde frem til en forklaring.

Billeder og beskrivelser kan sendes med e-mail til aqqalu@remove-this.natur.gl med kopi til pehe@remove-this.natur.gl og man kan rette telefonisk henvendelse til Peter Hegelund (361244). Hvis ikke han er til stede, kan man ringe til Aqqalu Rosing-Asvid (361247).

Supplerende informationer om fangstdyr og madvarer, der muligvis kan indeholde miljøgifte eller parasitter kan hentes på Paarisas hjemmeside

Opdateret 26.10.2015