Anden skriftlig formidling

Anden skriftlig formidling - Pattedyr og Fugle

2017

Boertmann D, Christensen HT, Topp-Jørgensen E, Høye TT, Merkel FR, Kristensen E, Rosing-Asvid A, Zinglersen KB (2017) Vedr. forespørgsel om muligt samarbejde om brug af naturdata (Nanoq - ID nr.: 3694375) ‒ et citizen science projekt i Grønland. Notat til Departementet for Natur og Miljø. 6. jan. 2017

Born EW (2017) Erik W. Born svarer. Svar til indsigelse fra Knud Michelsen ”Replik til Erik W. Born” vedrørende en sætning i ”Kortlægning i kapløb med døden” (Tidsskriftet Grønland. Nr. 2/juni 2017. 65. Årgang) om Knud Michelsens bog ”En værkende tand – striden om 2. Thule-ekspedition (2017). Tidsskriftet Grønland. Nr. 4/december 2017. 65. Årgang. Det grønlandske Selskab, Denmark.

Born EW, Laidre K, Wiig Ø (2017) Isbjørnene i Baffin Bugt og Kane Bassin, p. 94-107. Tidsskriftet Grønland. Nr. 2/juni 2017. 65. Årgang. Det grønlandske Selskab, Denmark.

Born EW, Laidre K, Wiig Ø (2017) Kortlægning i kapløb med døden, p. 168-177. Tidsskriftet Grønland. Nr. 2/juni 2017. 65. Årgang. Det grønlandske Selskab, Denmark.

Cuyler C (2017) Bidrag til svar til §37 spørgsmål om rensdyr og moskusokser i Østgrønland. Notat til Departementet for Selvstændighed, Natur, Miljø og Landbrug. 13 jan. 2017

Cuyler C (2017) Høringssvar fra Grønlands Naturinstitut vedr. fangstperioder og -kvoter for rensdyr og moskusokser – Efterår 2017. Notat til Departementet for Fiskeri og Fangst. 22 juni 2017

Cuyler C (2017) Høringssvar fra Grønlands Naturinstitut vedr. fangstperioder og kvoter for rensdyr og moskusokser – Vinter 2018. Notat til Departementet for Fiskeri og Fangst. 17 nov. 2017

Cuyler C (2017) Høringssvar vedr.: Vedtægt om anvendelse af motoriserede befordringsmidler om vinteren i det åbne land i Kommuneqarfik Sermersooq. Notat til Kommuneqarfik Sermersooq, Forvaltning for Anlæg og Miljø. 03 marts 2017

Cuyler C (2017) Poster: MoxNet: muskox, ice age survivor, large arctic herbivore; Arctic Net, Arctic Change Conference, Quebec City, Quebec. Canada.

Egevang C (2017) Notat om havternen i Grønland. Notat til Departementet for Natur og Miljø. 27 nov. 2017

Frederiksen M, Linnebjerg JF, Merkel FR (2017) Polarlomvien - den flyvende fridykker. Aktuel Naturvidenskab. 2017(2):20-23.

Frederiksen M, Merkel FR (2017) Lomvier i Grønland året rundt. niki.gl/artikler-om-vandrende-dyr/havfugle/lomvier-i-groenland-aaret-rundt/

Gamberg et al. (2017) Perfluoroalkyl acids in Arctic Caribou and Reindeer Dioxin conference Vancouver, BC, Canada

Gamberg et al. (2017)Temporal and geographic trends of perfluoroalkyl alkyl substances in Arctic Caribou and Reindeer. SETAC North America 38th Annual Meeting.

Garde E, Jung-Madsen S, Ditlevsen S, Hansen, RG, Zinglersen KB, Heide-Jørgensen MP (2017) Diving behavior of the Atlantic walrus in high Arctic Greenland and Canada. Poster, European Cetacen Society. Middelfart, Denmark

Hansen RG, Heide-Jørgensen MP (2017). New summer feeding ground for humpback whales in the North Atlantic. Poster, SMM, Halifax, Canada

Hansen RG, Heide-Jørgensen MP (2017). New summer feeding ground for humpback whales in the North Atlantic. Poster, ECS, Middelfart, Denmark

Mavrot F et al. (2017) Surveillance for Erysipelothrix rhusiopathiae in Arctic ruminants using data-driven calibration of an ELISA test in the absence of “gold standard”. 66th Annual International Conference of the Wildlife Disease Association

Merkel FR (2017) Generelt om lomvien i Nordatlanten og bestandsstatus i Grønland. Notat til Departementet for Natur og Miljø. 28 nov. 2017

Merkel FR (2017) Vedrørende fuglebekendtgørelse nr.1 af 5. januar 2017 og forårsfangst af lomvier. Notat til Departementet for Fiskeri og Fangst. 19 jan. 2017

Tervo OM, Blackwell SB, Conrad AS, Hansen RG, Sinding MHS, Heide-Jørgensen MP (2017) Echolocation behaviour of East Greenland narwhals. Poster, European Cetacen Society. Middelfart, Denmark

Thorgilsson B, Pike D, Gunnlaugsson T, Hansen RG, Desportes G and Prewitt J (2017) The geometer – a new device for aerial surveys

Ugarte F (2017) Input i forbindelse med høring af bekendtgørelse om ulve. Notat til Departementet for Natur og Miljø. 26. sept. 2017

Yurkowski DJ, Auger-Méthé M, Mallory ML, Wong SNP, Gilchrist HG, Gaston AJ, Jean-Gagnon F, Derocher AE, Richardson E, Lunn NJ, Hussey NE, Fisk AT, Harwood LA, Heide-Jørgensen MP, Dietz R, Rosing-Asvid A, Born EW, Iacozza J, Brown TM, Westdal KH, Orr J, LeBlanc B, Kessel ST, Blanchfield PJ, Davis S, Maftei M, Spencer N, Anderson C, Ferguson SH (2017) Abundance and species diversity hotspots of tracked marine megafauna across the Arctic. Poster presented at the International Arctic Change 2017 Conference. Dec 11-15, 2017. Québec City Convention Centre, Québec, Canada

2016

Carlsson AM, Curry P, Elkin B, Russell D, Veitch A, Branigan M, Campbel M, Croft B, Cuyler C, Côté SD,Cooley D, Leclerc LM, Tryland M, Nymo IH, Kutz S (2016) Poster: Multi-pathogen serological survey in migratory caribou herds: a snapshot in time. 16th NACW, Thunderbay Ontario Canada

Fabien M, McIntyre A, Orsel K, Adams L, Beckmen K, Branigan M, Checkley S, Cuyler C, Davison T, Elkin B, Hutchins W, Leclerc LM, NavarroGonzalez N, Schneider A, Tomaselli M, Kutz S (2016) ArcticNet 12th annual meeting, Winnipeg, 5-9 Dec. 2016

Frederiksen M, Merkel FR (2016) Sammensætningen af lomviebestanden ved Vestgrønland udenfor yngletiden. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 10. februar 2016

Garde E (2016) Websidebeskrivelse af grønlandshvalen og marsvin i Grønland på http:// www.nammco.no/

Kutz S, Mavrot F, Gerlach C, Cuyler C, Bondo K (2016) Muskox Health Ecology: A Global Overview of the Status, trends, threats and vulnerability of muskoxen in a changing Arctic. ArcticNet 12th annual meeting, Winnipeg, 5-9 Dec. 2016

Merkel FR (2016) Orientering om bestandsstatus og fangst af lomvier i det nordatlantiske område. Notat fra GN til Departementet for Miljø, Natur og Energi samt Departementet for Fiskeri og Fangst. 28. oktober 2016

Merkel FR (2016) Status for lomvien i Grønland, 2016. Notat fra GN til Departementet for Miljø, Natur og Justitsområdet samt Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. 31. maj 2016

Merkel FR (2016) Status og rådgivning om lomvier, oktober 2016. Notat fra GN til Departementet for Fiskeri og Fangst. 27. oktober 2016

Merkel FR (2016) Vedrørende § 37 spørgsmål om lomvier af 27. maj 2016. Notat fra GN til Departementet for Fiskeri og Fangst. 01. juni 2016

Ugarte  (2016) Kommentarer vedrørende forslag til Inatsisartutbeslutning om ophævelse af fredningsperiode for ræve, ravne og måger. Notat fra GN til Departementet for Fiskeri og Fangst. 21. september 2016 

Ugarte F, Hansen R (2016) Høringssvar vedrørende hvid- og narhval kvoter for 2016 Notat fra GN til Departementet for Fiskeri og Fangst. 7. januar 2016

Ugarte F, Witting L (2016) Høringssvar vedrørende jagttider for hvalros. Notat fra GN til Departementet for Fiskeri og Fangst. 20. maj 2016

Witting (2016) Høringssvar vedrørende anvendelse af fangsttab for fastsættelse af hvalroskvoter i 2016 Notat fra GN til Departementet for Fiskeri og Fangst. 18. januar 2016

Witting (2016) Svar til spørgsmål angående ansøgning om en ekstra kvote på 50 narhvaler i forvaltningsområde Melville Bugt (Nanoq - ID nr.: 4101264). Notat fra GN til Departementet for Fiskeri og Fangst. 05. december 2016

2015

Boertmann D og Boye TB (2015) Notat: ”Vedr. TGS’ scopes om seismiske undersøgelser m.m. i 2016 (NEG16)”

Boye, TB (2015) Høringssvar: Høringssvar vedr. dispensationsansøgning - Kitsissunnguit, Melville og Lion Ø.

Bröker K, Leonard K, Hansen RG, Heide-Jørgensen MP, Koski B, Funk D, Boschetto B,  Brzuzy L, Macrander AM (2015) "A comparison of narwhal sightings from aerial surveys over Melville Bay, West Greenland: digital image analysis versus aerial observations". Poster presented at the 21th Biennial SMM Conference, 13-18 December, San Francisco, USA

Carlsson AM, Curry P, Elkin B, Russell D, Veitch A, Branigan M, Croft B, Cuyler C, Cote S, Cooley D, Tryland M, Nymo IH and and Kutz S (2015) Multi-pathogen serological survey in migratory caribou herds: a snapshot in time. 14th International Arctic Ungulate Conference, Røros, Norway

Carlsson AM, Curry P, Elkin B, Russell D, Veitch A, Branigan M, Croft B, Cuyler C, Cote S, Cooley D and Kutz S (2015) Serological survey of pathogens in caribou: a snapshot in time – 54th Annual meeting of the Canadian Society of Zoology, 25-29 May, University of Calgary, Calgary, Alberta, Canada

Cuyler C & Raundrup K (2015) Høringssvar vedr. hytteby ved Israndssøen, Kangerlussuaq. Advisory document to the Government of Greenland. 12 May. Pinngortitaleriffik – Greenland Institute of Natural Resources, Nuuk. 1 pp

Cuyler C & Raundrup K (2015) Præcisering af: Høringssvar vedr. hytteby ved Israndssøen, Kangerlussuaq. Advisory document to the Government of Greenland. 7 September. Pinngortitaleriffik – Greenland Institute of Natural Resources, Nuuk. 1 pp

Cuyler C & Solari A (2015) Biologiske rådgivning for moskusokse- og rensdyrfangst 2015/2016 vinter. Advisory document to the Government of Greenland. 8 May. Pinngortitaleriffik – Greenland Institute of Natural Resources, Nuuk. 6 pp. With additional 9 pp. Appendix with analysis of population growth and harvest advice for Ivittuut muskoxen

Cuyler C (2015) Høring vedr. mulighed for vinterjagt på rensdyr 2015. Advisory document to the Government of Greenland. 30 January 2015. Pinngortitaleriffik – Greenland Institute of Natural Resources, Nuuk. 2 pp

Cuyler C (2015) Høringssvar vedr. nyt forslag til kommuneplantillæg 7 for trofæjagt ved Kangerlussuaq. Advisory document to the Government of Greenland. 9 July 2015. Pinngortitaleriffik – Greenland Institute of Natural Resources, Nuuk. 1 pp

Cuyler C (2015) Høringssvar vedr. treårige kvoter og jagtperioder inden for betalingsjagt. Advisory document to the Government of Greenland. 6 February 2015. Pinngortitaleriffik – Greenland Institute of Natural Resources, Nuuk. 4 pp

Cuyler C., Merkel F & Raundrup K (2015) Bemærkninger vedr. kørselsvedtægten for Qeqqata Kommunia. Advisory document to the Government of Greenland. 6 May. Pinngortitaleriffik – Greenland Institute of Natural Resources, Nuuk. 2 pp

Egevang C (2015) Opbygning af hjemmesiden Seabird Harvest in the North Atlantic (http://www.atlanticseabirds.info/) med tekst og fotos af havfugle fangst i Grønland, Island og Færøerne. 

Hansen R (2015) Narwhal (Monodon Monoceros) reaction to seismic activity in Melville Bay, Greenland, Poster presented at the Biennial Conference on the Biology of Marine Mammals, 13–18 December 2015, San Francisco, CA, USA

Merkel F (2015) Vedr. Høring: ansøgning om dispensation til forlængelse af stedbiderfiskeri ved Kitsis-sunnguit/Grønne Ejland. Notat til selvstyret

Merkel F og Labansen AL (2015) Høringsvar vedrørende revision af fuglebekendtgørelse, december 2015.

Palsbøll PJ, Berube M, Øien N, Robbins J, Ramp C, Sears R, Larsen F, Heide-Jørgensen MP, Rivera V and Vikingsson G (2015)  Genetic analysis suggests an ocean-wide, ~1000 kilometer northbound shift in summer feeding area by some humpback whales”. Poster presented at the Biennial Conference on the Biology of Marine Mammals, 13–18 December 2015, San Francisco, CA, USA

Quakenbush L, Delnavaz V, Heide-Jørgensen MP, Kauffman M, Rekdal SL, Nielsen NH and Blackwell SB (2015) Short-term effects of tagging on West Greenland bowhead whales (Balaena mysticetus). Poster presented at the Biennial Conference on the Biology of Marine Mammals, 13–18 December 2015, San Francisco, CA

Raundrup K & Cuyler C (2015) Præcisering af: Høringssvar vedr. nyt forslag til kommuneplantillæg 7 for trofæjagt ved Kangerlussuaq. Advisory document to the Government of Greenland. 8 September. Pinngortitaleriffik – Greenland Institute of Natural Resources, Nuuk. 2 pp

Ugarte F (2015) Notat vedr. ny videnskabelig artikel med anbefalinger for forvaltning af arktiske havpattedyr. Notat til selvstyret

Ugarte F (2015) Svar til spørgsmål angående forhøjelse af kvoten for narhvalfangst i Tasiilaq i 2015. Notat til selvstyret

Ugarte F (2015) Vedr. svar på spørgsmål angående indberetning om skadedyr til Grønlands Naturinstitut. Notat til selvstyret

Ugarte F, Rosing-Asvid A og Heide-Jørgensen MP (2015) Vedr.: bidrag til svar til § 37-spørgsmål angående hvidhval, narhval og sæler. Notat til selvstyret

Vély M, Fossette S, Vitry H, Heide-Jørgensen MP (2015) MAUBYDICK project: Movements and behaviour of satellite tagged sperm whales in the Indian Ocean. Poster presented at the Biennial Conference on the Biology of Marine Mammals, 13–18 December 2015, San Francisco, CA, USA

Wegeberg S, Boertmann D, Boye TK og Geertz-Hansen O (2015) Notat: ” Regarding Statoil’s application for Offshore North East Research Expedition 2016”

Witting L (2015) Vedr. TRAFFIC report: Hauling out: International trade and management of walrus. Notat til selvstyret

2014

Born EW (2014) “Kalallit Nunaat “ajortuliortutut?” (Grønland i “skurkerollen?”). Sermitsiaq Nr. 11: 46-47 14. marts

Cuyler C (2014) Svar til anmodning om biologisk rådgivning for rensdyr- og moskusoksefangst 2014/2015. Advisory document for the Green-land Government. Pinngortitaleriffik - Greenland Institute of Natural Resources, 24. april. Nuuk

GU elever fra Nuuk besøger Grønlands Naturinstitut. Sermitsiaq og AG

Jørgensen LL, Blicher ME, Hammeken N et al. (2014) Coordinating Arctic benthic megafauna monitoring. The Circumpolar Biodiversity Monitoring Program’s Benthos Expert Network. Po-ster, Arctic Biodiversity Congress, 2-4 December, Trondheim, Norway

Merkel FR & Labansen A (2014) Vedr. spørgsmål til Naalakkersuisut om ændring af jagttiden for rider. Notat til Selvstyret

Merkel, FR (2014) Høringssvar vedrørende for-slag til ny fuglebekendtgørelse, Notat til forvalt-ningen (APNN)

Nielsen N, Hansen R, Teilmann J, Heide-Jørgensen MP (2014) Poster: ”Harbour porpoi-ses from West Greenland: Ocean-farers and deep divers”, Forum: “The 5th International Bio-Logging Science Symposium”, 22-26 September. Strasbourg

Tiedemann R, Pampoulie C, Schneider ARR, Kie-mel K, Witting L, Simon MJ, Olsen ME, Skaug HJ, Oien N, Víkingsson GA (2014) Conference paper: Genetic structure of the North Atlantic common minke whale (Balaenoptera acutorostrata) at feeding grounds: a combined microsatellite and mtDNA analysis IWC 2014-SC65b-RMP09; 05/2014

Ugarte F, Boertmann D, Geertz-Hansen O (2014) Poster: “Whales and Oil Exploration in Green-land”, Forum: “IWC Workshop on Impacts of Increased Marine Activities on Cetaceans in the Arctic”, March 6-7. Anchorage, Alaska

2013

”Nannut kisinneqarput”/”Isbjørne skrives i mandtal”, 17. april, AG Atuagagdliutit/Grønlandsposten Nr. 16: 28-29

”Så skal bamserne skrives i mandtal”, 4. april 2013, Artikel i Sermitsiaq/AG

Appunn KJ (2012) Rite of passage. The Times Eureka September 2012. p. 24-29. Artikel om grønlandshval I Nordvestpassagen.

Biennial Conference on the Society of Marine Mammals”, December, New Zealand

Boertmann D, Wright AJ, Boye T, Simon M, Blicher M, Geertz-Hansen O (2013) TGS-NOPEC’s EMA vedr. seismiske undersøgelser (SWG13) på havet ud for Sydvestgrønland, sommeren 2013. Notat til selvstyret

Boertmann D, Wright AJ, Boye T, Simon M, Blicher M, Geertz-Hansen O (2013) TGS-NOPEC’s EMA vedr. seismiske undersøgelser i Grønlands-havet (NEG13), sommeren 2013. Notat til selv-styret

Boertmann D, Wright AJ, Boye T, Simon M, Blicher M, Geertz-Hansen O (2013) TGS-NOPEC’s VVM (EIA) vedr. seismiske undersøgelser i havet ud for Sydøstgrønland, sommeren 2013. Notat til selvstyret

Boertmann D, Wright AJ, Boye T, Simon M, Blicher M, Geertz-Hansen O, Burmeister A (2013) GXT’s miljøvurdering af 2013-planer for deres seismiske undersøgelser i havet ud for Vestgrøn-land. Notat til selvstyret

Born EW, Kristensen E, Ugarte F, ”Tælling af isbjørne i Nordvest Grønland”, 3. april, Presse-meddelelse fra Pinngortitaleriffik/Grønlands Naturinstitut

Born EW, Nygaard K, Silis-Høegh B, Fabricius I, Company 10Tons (2013) Paasisaqarusuppunga. Science & Society. Exhibition catalogue for an Exhibition at the Greenland Institute of Natural Resources: 1-33

Boye TB, Nyd pukkelhvalerne med omtanke, indlæg til sejlerhåndbogen 2013

Carpenter M (2012) Breaking the Ice. National Geographic April 2012. p. 26. Artikel om satellit-sporing af grønlandshval.

Citta JJ, Quakenbush LT, Okkonen SR, Drucken-miller L, George JC, Brower H, Small R Jr, Harwood L, Heide-Jørgensen MP (2013) Poster: ” Identifying hotspots for bowhead whales of the western Arctic stock”, forum ”20th Biennial Con-ference on the Society of Marine Mammals”, December, New Zealand

Cuyler C (2013) Høring vedr. Kommuneplantil-læg nr. 7 til kommuneplanen for Qeqqata Kom-munia 2012 – 2024. Høringssvar

Cuyler C (2013) Høring vedr. moskusokser ved Nuuk, Kommuneqarfik Sermersooq brev nr. 0057, 18.11.2013. Høringssvar

Cuyler C (2013) Uunga tunngasoq: 2013/2014-imi tuttunniarnissamut umimmanniarnissamullu biologinit siunnersuisoqarnissaanik qin-nuteqaat / Svar til anmodning om biologisk råd-givning for rensdyr- og moskusoksefangst 2013/2014. Rådgivning til selvstyret

Cuyler C (2013) Uunga tunngasoq: Kangerlus-suup avannaani tuttukillisaanissamik siunerta-qarnermi Aqutsinermik pilersaarut tulluuppa? / Vedr.: Harmonerer Forvaltningsplan med at udtynde antal rensdyr nord for Kangerlussuaq? Rådgivning til selvstyret

Cuyler C (2013) Vedr.: § 37-spørgsmål omkring mærkning af rensdyr med satellit-halsbånd i Qeqqata Kommunia. Notat til selvstyret

Cuyler C (2013) Vedr.: anmodning om biologisk rådgivning for rensdyr- og moskusoksefangst 2013/2014. Rådgivning til selvstyret

Cuyler C (2013) Vedr.: Anmodning om notat vedr. Isuungua, Kangerlussuaq. Advisory docu-ment for the Greenland GovernmentMarch 18. Pinngortitaleriffik – Greenland Institute of Natu-ral Resources, Nuuk

Cuyler C (2013) Vedr.: Anmodning om notat vedr. Isuungua, Kangerlussuaq. Notat til selvsty-ret

Cuyler C (2013) Vedr.: Anmodning om vurdering af forstyrrelser af turismes påvirkning på tam-rendrift på Tuttutoq, Narsaq. Notat til selvstyret

Cuyler C (2013) Vedr.: Høringssvar til "Forvaltningsplan for moskusoksebestanden på Nanortalik halvøen". Notat til selvstyret

Fossette S, Heide-Jørgensen MP, Jensen MV, Kiszka J, Bérubé M, Bertrand N, Vély M (2013) Poster: ” Humpback whale (Megaptera novae-angliae) post breeding dispersal and southward migration in the

Ganter B, Gaston AJ, Anker-Nilssen T, Blancher P, Boertmann D, Collins B, Ford V, Garðasson A, Gauthier G, Gavrilo MV, Gilchrist G, Gill RE, Irons, D, Lappo EG, Mallory M, Merkel FR, Morri-son G, Mustonen T, Petersen, A, Sitters HP, Smith P, Strøm H, Syroechkovskiy EE & Tomko-vich PS (2013). Birds. In Arctic Biodiversity Asses-sment: Status and trends in Arctic biodiversity. Meltofte, H. (red.). CAFF International Secretari-at, Chap. 4, p. 143-181

Heide-Jørgensen MP (2012) Following the wha-les. The Circle 4.2012; 16-17

Heide-Jørgensen MP (2012) Is seismic explorati-on an emerging threat to narwhals ? The Circle 4.2012; 18-19

Heide-Jørgensen, MP (2013) Mærkede hvaler møder slægtninge. Illustreret Videnskab 6; 12

Heide-Jørgensen, MP (2013) Satellitsporing af hvaler – en grønlandsk eksportvare. Tidsskriftet Grønland nr. 1, marts, 61 Årgang: 67-78

Merkel F & Labansen A (2013) Appat pillut siunnersuineq, september 2013 / Rådgivning om lomvier, september 2013. Rådgivning til selvsty-ret

Merkel F & Labansen A (2013) Vedr. forslag til Naalakkersuisut om ændring af jagttider for lom-vier. Notat til selvstyret

Merkel F & Labansen A (2013) Vedr. spørgsmål til Naalakkersuisut om ændring af jagttiden for rider. Notat til selvstyret

Merkel F (2013) Biologit mitit pillugit siunnersui-nerat, oktober 2013 / Biologisk rådgivning om ederfugl, oktober 2013. Rådgivning til selvstyret

Merkel FR (2013). Biologisk rådgivning om eder-fugl. Rådgivningsnotet til forvaltningen, 22. okt. 2013, 7 s.

Merkel FR (2013). Rådgivning om lomvier for-drejes i debatten. Sermitsiaq 51, 18. dec. 2013

Merkel FR, Christensen T (2013) Provisioning and cultural services: Recreational and sport hunting. In Arctic Biodiversity Assessment: Sta-tus and trends in Arctic biodiversity. Meltofte, H. (red.). CAFF International Secretariat, Chap. 18, p. 607-613

Merkel FR, Labansen A (2013). Rådgivning om lomvier. Rådgivningsnotet til forvaltningen, 27. sep. 2013, 7 s.

Merkel FR, Labansen A (2013). Uddybning af forhold omkring lomvien i Grønland i relation til klima og bestandsnedgange. Rådgivningsnotet til forvaltningen, 17. sep. 2013, 4 s.

Merkel FR, Labansen A (2013). Vedr. forslag til Naalakkersuisut om jagttider for snegæs. Rådgiv-ningsnotet til forvaltningen, 8. sep. 2013, 2 s.

Merkel FR, Labansen A (2013). Vedr. spørgsmål til Naalakkersuisut om ændring af jagttiden for rider. Rådgivningsnotet til forvaltningen, 3. sep. 2013, 3 s.

Mosbech A, Johansen KL, Boertmann D, Merkel FR (2013). Densities of seabirds-at-sea in the Disko West assessment area. In Disko West: A strategic environmental impact assessment of hydrocarbon activities. Boertmann, D., Mos-bech, A., Schiedek, D. & Dünweber, M. (red.). p. 111-114 (Scientific Report from DCE - Danish Centre for Environment and Energy, Vol. 71)

Nielsen NH (2012) Big Brother i Hvalernes Ver-den. Dansk Zoologisk Selskabs Habitat 5: 11-16

Nielsen NH (2013) Den ukendte hval. Polarfron-ten 4:21-21

Nielsen NH (2013) Marsvin i Vestgrønland – den ukendte hval. Artikel til Sermitsiaq

Nielsen NH (2013) Marsvin i Vestgrønland – den ukendte hval. Tidsskriftet Grønland

Nielsen NH, Heide-Jørgensen MP og Vinter-Jensen K (2012) Grønlands mindste hval spores fra satellite. Tidsskriftet Grønland 3:226-231

Nielsen NH, Laidre KL, Larsen RS, Heide-Jørgensen MP (2013) Poster: ”Identification of potential foraging areas for bowhead whales in Baffin Bay and adjacent waters”, forum ”20th

Nielsen, NH: Poster om mærkning af nar-, hvid-hval og hvalros i Qaanaaq. Blev ophængt i Pi-lersuisoq og beskrev hvordan vi mærkede hva-ler/hvalros fra iskanten sammen med lokale fangere

Rosing-Asvid A & Ugarte F (2013) Notat om spækhuggerfangst i Grønland. Notat til selvsty-ret

Sinding M, Tervo O, Fietz K, Mcleod BA, Christoffersen MF, Grønnow B, Gulløv HC, Toft PA, FrasierTR, Heide-Jørgensen MP, Bachmann L, WiiG Ø, Olsen M, Gilbert T, Thomas P, Foote AD (2013) Poster “Ancient DNA reveals a long-term highly skewed sex ratio in West Greenlandic bowhead whales” ”, forum ”20th Biennial Confe-rence on the Society of Marine Mammals”, De-cember, New Zealand

Ugarte F (2013) Høringssvar angående forhøjel-se af hvalros kvoten for 2013 for Qaannaaq for-valtningsområde. Notat til selvstyret

Ugarte F (2013) Kommentar til §37 spørgsmål om hvornår vil man forhøje fangst af hvalrosser i Qaannaaq området. Notat til selvstyret

Vinter-Jensen K, Nielsen NH, Heide-Jørgensen MP (2012) Artikel i AG om marsvine mærknin-gen i Maniitsoq

Wegeberg S, Boertmann D, Johansen K, Fritt-Rasmussen J, Ugarte F & Mosbech A (2013) DCE og GNs vurdering af ansøgninger om licensblok-ke i Grønlandshavet, NØ Grønland. Notat til selv-styret western Indian Ocean Whale Sanctuary”, forum ”20th Biennial Conference on the Society of Ma-rine Mammals”, December, New Zealand

Witting L (2013) Svar vedr. høringsbrev af 10-03-2013, vedr. metode for overførsel af hvid- og narhval kvoter. Notat til selvstyret

2012

Boertman D, Rosing-Asvid A (2012) TGSNOPEC’s EMA om “Proposed airborne magnetic Survey” ud for SØ-Grønland i 2012. Notat fra DCE og Pinngortitaleriffik til Råstofdirektoratet

Boertmann D, Labansen A (2012) Regarding a possible CITES proposal of moving the gyrfalcon from Appendix I to Appendix II. Notat til Direktoratet for Fiskeri, Fangst og Landbrug

Born EW (2012) “Bjørne og præcision”. Debatindlæg i Weekend Avisen # 50, 14. december 2012 “Ideer” s.5

Cuyler C (2012) Caribou and muskoxen harvest advice for autumn 2012 / winter 2013. Advisory document to the Greenland Government, 9 pp

Cuyler C, Gamberg M (2012) Poster: Adjacent but different: Contaminants and diet in two West Greenland caribou populations – September 24-28, 14th North American Caribou Workshop, Fort St. John, BC, Canada

Forde T, Orsel K, De Buck J, Côté S, Cuyler C, Davison T, Elkin B, Kelly A, Kienzler M, Popko R, Taillon J, Veitch A, Kutz S (2012) Poster: Detection of Mycobacterium avium ssp. paratuberculosis in caribou – February 5 10, 11th International Colloquium on Paratuberculosis, Sydney, Australia

Heide-Jørgensen MP (2012) Following the whales. The Circle 4.2012; 16-17

Heide-Jørgensen MP (2012) Is seismic exploration an emerging threat to narwhals? The Circle 4.2012; 18-19

Heide-Jørgensen MP, Ugarte F, Boertmann D (2012) Re: Comment to document about narwhal summer migration. Notat fra Pinngortitaleriffik og DCE til Råstofdirektoratet

Heide-Jørgensen MP, Ugarte F, Tougaard (2012) Vedr. anmodning om vurdering: Seismic activity scheduling for Anu, Napu Blocks. Notat fra Pinngortitaleriffik og DCE til Råstofdirektoratet

Kyhn LA, Boertmann D, Blicher M, Simon M, Wegeberg S (2012) Regarding Shell Consortium project scope for activities in Baffin Bay summer 2012. Notat fra DCE og Pinngortitaleriffik til Råstofdirektoratet

Kyhn LA, Boertmann D, Simon M (2012) Regarding Cairn’s project scope for a seismic survey in southwest Greenland summer 2012. Notat fra DCE og Pinngortitaleriffik til Råstofdirektoratet

Kyhn LA, Boertmann D, Simon M (2012) Regarding ConocoPhilips’ project scope for a seismic survey in Baffin Bay Greenland summer 2012. Notat fra DCE og Pinngortitaleriffik til Råstofdirektoratet

Kyhn LA, Boertmann D, Simon M (2012) Regarding GX-T’s project scope for a gravity and magnetic aerial survey off NE Greenland summer 2012. Notat fra DCE og Pinngortitaleriffik til Råstofdirektoratet

Kyhn LA, Boertmann D, Simon M (2012) Regarding Husky’s project scope for seismic activities in two license blocks in the West Disko Area 2012. Notat fra DCE og Pinngortitaleriffik til Råstofdirektoratet

Kyhn LA, Boertmann D, Simon M (2012) Regarding Maersk’s project scope for a seismic survey in Tooq i Baffin Bay 2012. Notat fra DCE og Pinngortitaleriffik til Råstofdirektoratet

Kyhn LA, Boertmann D, Simon M (2012) Regarding PA Resources’ project scope for a seismic survey in Greenland summer 2012. Notat fra DCE og Pinngortitaleriffik til Råstofdirektoratet

Kyhn LA, Boertmann D, Simon M (2012) Regarding TGS’ project scope for three seismic surveys in Greenland summer 2012. Notat fra DCE og Pinngortitaleriffik til Råstofdirektoratet

Labansen A, Merkel F (2012) Innaq-kolonien i Diskobugten i fare for udryddelse. Kronik i Sermitsiaq 11 maj 2012. Henvisning til kronik i artikel fra samme avis, og DOF’s medlemblad (16-12), Qanorooq (11/5 og 15/5); bragt igen i KNAPKs medlemsblad Sineriassortoq

Labansen A, Merkel F (2012) Lomviekoloni truet. Polarfronten, 2012(1): 24

Merkel F (2012) Biologisk rådgivning vedrørende edderfugl. Notat til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, 2 pp

Merkel F, Frederiksen M, Boertmann D, Wegeberg S, Fritt-Rasmussen J, Mosbech A, Boye T (2012). Angående kommentarer til høringssvar ang. Strategisk Miljøvurdering (SMV) for Davis Strædet. Notat til Råstofdirektoratet, 10 pp

Merkel F, Labansen A (2012) Ang. forslag om indfangning af vilde gæs i Grønland med henblik på husdyrhold. Notat til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug

Merkel F, Labansen A (2012) Notat vedr. grønlandske lomviekolonier som er i fare for udryddelse. Notat til  Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug og Departementet for Indenrigsanliggende, Miljø og Natur, samt Qaasuitsup Kommunia, Kommuneqarfik Sermersooq og Kommune Kujalleq

Nielsen NH (2012) Big Brother i Hvalernes Verden. Dansk Zoologisk Selskabs Habitat 5: 11-16

Nielsen NH Poster om mærkning af narhval, hvidhval og hvalros i Qaanaaq

Nielsen NH, Heide-Jørgensen MP, Vinter- Jensen K (2012) Grønlands mindste hval spores fra satellit. Tidsskriftet Grønland 3:226-231

Olsen NL (2012) Artikel med titlen ”Nerpilaat” i bogen ”A taste of Islands”. Publiceret fra University of Prince Edwards Island

Simon M (2012) Vedr. notat omkring seismik i Nuuk havn. Notat til Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø

Steele J, Orsel K, Cuyler C, Hoberg EP, Kutz SJ (2012) The devil’s in the diversity: Divergent parasite faunas and their impacts on body condition in two Greenland caribou populations. CARMA 8 meeting, Vancouver, Canada

Tougaard JT, Kyhn LA, Mosbech A, Simon M, Heide-Jørgensen MP, Ugarte F (2012) Regarding marine mammals and proposed seismic surveys in Baffin Bay 2012. Notat fra DCE og Pinngortitaleriffik til Råstofdirektoratet

Ugarte F (2012) Information requested by the US Department of the Interior: recent biological data about Atlantic Walrus in Greenland. Notat til Direktoratet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Ugarte F (2012) Bidrag til §37-spørgsmål angående isbjørne i Sydvestgrønland. Notat til Direktoratet for Fiskeri, Fangst og Landbrug

Ugarte F (2012) Information requested by the US Department of the Interior: recent biological data about polar bears in Greenland. Notat til Direktoratet for Fiskeri, Fangst og Landbrug

Vinter-Jensen K “Alle ville se Sanna/Sannaalutorineqaqaaq“, AG 15. august

Vinter-Jensen K “Grønlands nye forskningsskib“, Polarfronten 2, 2012

Vinter-Jensen K “I dialog om de levende ressourcer/ Pisuussutit uumassusillit pillugit oqallinneq“, AG 29. august

Vinter-Jensen K “Nyt havforskningsskib/Umiarsuaq imaani ilisimatusaat nutaaq“, AG 25. april

Vinter-Jensen K, Nielsen NH, Heide-Jørgensen MP (2012) Artikel i AG om marsvine mærkningen i Maniitsoq

Wiig Ø, Born EW, Laidre K (2012) Isbjørnemerking i Nordvestgrønland. In: Polarboken 2011-2012 (Red.: S Barr, I Gjertz, F Mehlum), Norsk Polarklubb, Oslo: 160 pp, pp: 14-24

Witting L (2012) Intern rapport til den Grønlandske delegation. Det 64. møde for den Internationale Hvalfangstkommisions Videnskabelige Komite Witting L (2012) Notat til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug om status for videnskabelig rådgivning vedr. storhvaler i IWC 2012

2011

Born EW og Vinter-Jensen K (2011) Isbjørne i internationalt fokus/ Nannut nunanit tamalaaneersunit qitiutinneqartut , Kronik i Sermitsiaq, d. 5 august

Curry P, Kutz S, Ribble C, Branigan M, Cooley D, Côté S, Cuyler C, Elkin B, Godson D, Tryland M and Veitch A (2011) Abstract. Disease in Barrenground Caribou: Serology in a Period of Widespread Declines, 13th Arctic Ungulate Conference, Yellowknife, Northwest Territories, Canada – August 22-26

Cuyler C (2011) Tuttut Kumaat Assigiinngitsut marluupput, i Sineriassiortoq KNAPKs medlemsblad nr. 3, Nuuk

Cuyler C, Nymand J (2011) Moskusokserådgivning for 2011/12. Notat til landsstyret, forvaltningen og interesseorganisationer

Cuyler C, Nymand J (2011) Rensdyrrådgivning for 2011/12. Notat til landsstyret, forvaltningen og interesseorganisationer

Egevang C (2011) Sabines lange rejse. Fugle og Natur 4: 12-15.

Forde T, Orsel K, De Buck J, Côté S, Cuyler C, Davidson T, Elkin B, Kelly A, Kienzler M, Popko R, Taillon J and Kutz S (2011) Abstract. Circum-arctic presence of Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis in caribou (Rangifer tarandus) herds. 13th Arctic Ungulate Conference, August 22. - 26. Yellowknife, Northwest Territories, Canada

Heide-Jørgensen MP (2011) Bidrag til §37 spørgsmål berørende narhvaler. Notat til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug

Huffeldt NP, Linnebjerg JF, Falk K, Frederiksen M, Merkel FR (2011) Poster: ”No apparent effect of sex on Brünnich’s Guillemots’ (Uria lomvia) time-budgets during incubating and chick rearing despite segregated attendance patterns at Kippaku, Northwest Greenland”. Seabird Group 11th International Conference, September 2. – 4. Plymouth, UK

Labansen A (2011) Rådgivning vedr. forslag til Inatsisartut om forlængelse af jagttiden for lomvie. Notat til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug (APNN), 8. september

Merkel FR (2011) Biologisk rådgivning vedrørende indsamling af ederfugledun. Notat til Departementet for Fiskeri, Fangst & Landbrug

Merkel FR (2011) Rådgivning vedrørende fangst af snegæs i Qaanaaq. Notat til Departementet for Fiskeri, Fangst & Landbrug

Merkel FR, Johansen KL, Huffeldt NP (2011) Poster: ”Determining breeding status of cliff-nesting seabirds by remote time-lapse photography and GIS-based analyses”. Seabird Group 11th International Conference, September 2 - 4. Plymouth, UK

Nielsen NH (2011) Poster: “Age estimation of fin whales and harbor porpoises by the aspartic acid racemization (AAR) technique. 19th biennial Conference on the Biology of Marine Mammals”, November 2011, Tampa, USA

Nymand J (2011) Rensdyrhold ved Isortoq. Notat til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug (APNN)

Nymand J, Cuyler C (2011) Udsætning af moskusokser, Nanortalik. Notat til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug (APNN)

Raundrup K, Cuyler C (2011) Bidrag fra Pinngortitaleriffik til besvarelse af et § 37 spørgsmål vedrørende vegetationsundersøgelser. Notat til Direktoratet for Fiskeri, Fangst og Landbrug

Raundrup K, Cuyler C (2011) Bidrag fra Pinngortitaleriffiks afdeling for Pattedyr og Fugle til besvarelse af et § 37 spørgsmål vedrørende status for ulv og jærv i Grønland. Notat til Direktoratet for Fiskeri, Fangst og Landbrug

Raundrup K, Nymand J (2011) Mulige konsekvenser for miljø og dyreliv på Nuussuaq Halvøen i forbindelse med udsættelse af moskusokser. Notat til Qassuitsup Kommunea

Simon M (2011) Mulige effekter af seismiske undersøgelser på havpattedyr. Notat til Direktoratet for Indenrigsanliggender, Miljø og Natur Direktoratet for Fiskeri, Fangst og Landbrug og Råstof Direktoratet. www.natur.gl/biologisk-raadgivning/havpattedyr/

Steele J, Cuyler C, Orsel K, and Kutz S (2011) Abstract. Differences in parasite diversity, prevalence, and intensity assessed through analyses of fecal samples from two West Greenland caribou herds. 13th Arctic Ungulate Conference, August 22. – 26. Yellowknife, Northwest Territories, Canada

Ugarte F, Raundrup R (2011) Bidrag fra Pinngortitaleriffiks afdeling for Pattedyr og Fugle til besvarelse af et § 37 spørgsmål vedrørende invasive arter. Notat til Direktoratet for Fiskeri, Fangst og Landbrug

Ugarte F, Raundrup R (2011) Stikord om mulige effekter af klimaændringer på de levende ressourcer. Notat til Direktoratet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø

Ugarte F, Witting L (2011) Bidrag til besvarelse af § 37 spørgsmål vedrørende hvalrosbestanden i Avernasuaq. Notat til Direktoratet for Fiskeri, fangst og Landbrug

Vinter-Jensen K (2011) Fangere og forskere i fælles hvalprojekt/ Piniartut ilisimatuullu arferit pillugit suleqatigiittut/ Hunters and researchers in joint whale project Reportage, Suluk #05 Air Greenland Inflight Magazine, oktober 2011

Vinter-Jensen K (2011) I forskningens tjeneste/ Ilisimatusarneq sullillugu Reportage, Sermitsiaq, 10. maj

Vinter-Jensen K (2011) Nuuks isbjørne fortæller om miljøgifte og klimaforandringer/ Nannut Nuup eqqaani pisarineqartut sananeqaatit avatangiisinut ajoqutaasinnaasut silallu allanngoriartornera pillugu oqaluttuassaqarput, Sermitsiaq 38, 23. september

Øland A og Born EW (2011) Alwin Pedersen– grønlandsbiologen der »forsvandt«.tidsskriftet Grønland nr. 2, p 2-15

2010

Bechshøft TØ, Sonne C, Dietz R, Born EW, Novak MA, Henchey E and Meyer JS (2010) Poster: Cortisol levels in hair of East Greenland polar bears: A pilot study. International polar year Oslo science Conference, 8-12 June 2010, Oslo, Norway

Boertmann D, Mosbech A, Bjerrum M, Labansen AL, Merkel FR (2010): Poster: The Greenland seabird colony register. Forum: 1st World Seabird Conference, 7-11 september, Victoria, Canada

Born EW (2010) Isbjørne med radiosendere / Nannut radiukkut aallakatitsissutillit. Kronik i Sermitsiaq, 11. juni

Born EW og Vinter-Jensen K (2010) En isbjørn på vandring – til himmelen/ Pinngortitalerliffik nanoq – qilammut ingerlaartoq”. Kronik/isumaliutersuut, Atuagagdliutit/ Grønlandsposten, 3. marts

Clausen MB og Rasmussen LM (2010) Projekt Hedehøg. Fugleåret 2009 , vol 4. DOF, pp. 232-237

Cuyler C, Nymand J & Ugarte F (2010) Preliminary muskoxen harvest advice for autumn 2010 / winter 2011 Rådgivning til Grønlands Selvstyre.

Cuyler, C, Nymand J & Ugarte F (2010) Preliminary caribou harvest advice for autumn 2010 / winter 2011. Rådgivning til Grønlands Selvstyre.

Ducrocq J, Beauchamp G, Kutz S, Simard M, Elkin B, Croft B, Taillon J, Côté S D, Brodeur V, Campbell M, Cooley D, Cuyler C & Lair S (2010). Poster: Epidemiology of Besnoitia tarandi in circum-Arctic barrenground caribou (Rangifer tarandus). Wildlife Disease Association Annual Conference. 31 May-4 June 2010, Puerto Iguazú, Argentina

Egevang C (2010) Verdens længste fugletræk kortlagt. Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift: 1:7-9 Egevang C www.arctictern.info, baggrundsinformation om kortlægning af havternens vandringer

Fort J, Gremillet D and Egevang C (2010) Contrasted migratory strategies in a sympatric high-Arctic seabird duet. Poster World Seabird Conference, september, Victoria, Canada

Griffiths B, Cuyler C, White R G, Adams L G, Russell D E, Douglas D, Gunn A & Cameron R D (2010) Poster: Implications of a greener north for arctic ungulates: Is trophic mismatch likely? Annual meeting of the Alaska Chapter of The Wildlife Society, 9 - 10 Febr., Anchorage, Alaska

Heide-Jørgensen MP og Ugarte F (2010) Notat om hvidhvalfangster om sommer og syd for 65oN. Rådgivning til Grønlands Selvstyre

Heide-Jørgensen MP og Vinter-Jensen K (2010) Arferit aarillu amerlassusiat/Hvaler og hvalros i mandtal. Kronik i Sermitsiaq, 23 dec.

Johansen K L, Mosbech A, Merkel FR, Boertmann D (2010) Seabird densities offshore West Greenland. Faglig redegørelse (20-3006), Aarhus Universitet, Danmarks Miljøundersøgelser

Kutz S, Ducrocq J, Cuyler C, Schock D, Hoar B, Elken B, Orsel K, Brook R, Curry P & Lair S (2010) Poster: Caribou health and climate change: a snap shot in time for infectious diseases. IPY Oslo Science Conference, 8-12 June, Oslo, Norway

Labansen AL, Merkel F, Boertmann D, and Nyeland J (2010) Poster: Status of the Blacklegged Kittiwake breeding population in Greenland, 2008. 1st World Seabird Conference. September 7-11. Victoria, Canada

Merkel FR, Johansen KL (2010) Poster: Lightinduced bird strikes on vessels in Southwest Greenland. Forum: 1st World Seabird Conference, 7 - 11 sept., Victoria, Canada

Nymand J & Cuyler C (2010) Poster: Akia-Maniitsoq caribou calving ground survey in central West Greenland. 13th North American Caribou Workshop, Winnipeg, Canada

Rasmussen LM (2010) Den grønlandske pingvin, Suluk 2010 #3

Rasmussen LM, Blicher ME, Sejr MK, Merkel FR, Rysgaard S (2010) Poster: Evidence for strong trophic coupling between macrozoo-benthos and eiders (Somateria spp.) in a key wintering habitat in low arctic SW Greenland. 1st World Seabird Conference, September 7.-11. Victoria BC, Canada

Raundrup K, Aastrup P, Cuyler C (2010) Poster: Satellite collared caribou in the Akia-Maniitsoq herd, central West Greenland – future perspectives, Forum: North American Caribou Workshop, 25-28 oktober, Winnipeg, Canada

Rosing-Asvid A (2010) Grønlands sæler. Undervisningsmiddelforlaget Ilinniusiorfik. 144 pp

Rosing-Asvid A (2010) Kalaallit Nunaata puisai. Undervisningsmiddelforlaget Ilinniusiorfik.144 pp

Rosing-Asvid A (2010) Seals of Greenland. Undervisningsmiddelforlaget Ilinniusiorfik. 144 pp

Schock DM, Kutz SJ, Branigan M, Bollinger TK, Cooley D, Côté SD, Croft B, Cuyler C, Elkin B, Fernando C, Heikkinen P, Laaksonen S, Oksanen A & Taillon J (2010) Poster: Genetic diversity of the vector-borne pathogen Try-panosoma (Protozoa) in caribou and reindeer herds (Rangifer tarandus) in North America, Greenland, and Finland. International Polar Year – Canada Early Results Workshop. 16-18 February, Ottawa, Canada 38

Sonne C, Letcher RJ, Bustnes JO, Dietz R, Jensen BM, Jørgensen EH, Verreault J, Vijayan MM, Gabrielsen GW, Born EW and Basu N (2010) Poster: An overview of the potential health effects in Arctic wildlife from exposure to long-range transported pollutants. International polar year Oslo science Conference, 8-12 June 2010, Oslo, Norway

Ugarte F (2010) Advice regarding release of captive killer whale. In: Van Elk N (2010) Expert advice on the releasability of the rescued killer whale (Orcinus orca) Morgan. Dolfinarium Harderwijk-SOS Dolfijn.

Ugarte F (2010) Nannut amerlassusaat pillugit qularnartut/Usikkerhed om isbjørnebestandene, Sermitsiaq 28. maj

Ugarte F (2010) Notat om fangst af pukkelhvaler og hvalturisme. Rådgivning til Grønlands Selvstyre

Vinter-Jensen K (2010) Arfernik takornariartitsineq arfernut akornutaavoq/ Hvalsafari forstyrrer pukkelhvalerne, Sermitsiaq, d. 28.05

Vinter-Jensen K (2010) Issittup unnuaani tiinganerup erinarsuutaa/Parringssang i polarnatten, Sermitsiaq, d. 17.12

White R G, Daniel C, Gunn A, Cuyler C & Russell D E (2010) Poster: Modeling energy and protein costs of parasites in caribou and reindeer. IPY Oslo Science Conference. 8-12 June, Oslo, Norway

Witting, L. (2010) Kitaani ikiliartuutaanngitsumik qipoqqarniarneq/Bæredygtig fangst af pukkelhval. Kronik i Sermitsiaq 28, 16 juli

2009

Garde E, MP Heide-Jørgensen & SH Hansen (2009) Hvor gammel kan en enhjørning blive? Dansk kemi, nr. 5. s. 14 – 16.

Heide-Jørgensen MP. Web side beskrivelse af grønlandshval projekt på www.polarfocus.dk

Rasmussen LM. Rådgivning til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug vedr. eksisterende viden om snegås i Grønland, Notat 14 maj

Rosing-Asvid A og F Ugarte Notat vedr. Spættede sæler samt første kendte rapportering af gråsæler i Grønland. Rådgivning til Grønlands Selvstyre, 14 oktober

Stafford K, M Simon, L Craig and G Jason Summer and winter whales in Davis Strait, Greenland: results from a year-round passive acoustic study. Poster presented at the 18th Biennial Conference on the Biology of Marine Mammals. Quebec, 12-16 October 2009

þórarinsdóttir R & C Cuyler (2009) CARMA apprenticeship in Greenland 2009. Poster, 6th CARMA (CircumArctic Rangifer Monitoring & Assessment). Circumpolar monitoring of Rangifer populations, “Beyond Inventory - Synthesis”, 4 - 6 December 2009, Vancouver, British Columbia, Canada

Ugarte F (2009) Bemærkning til forslag om ny fuglebekendtgørelse, 20. februar 2009 (forventet ikrafttræden 1. marts 2009). Notat, 3 sider

Ugarte F (2009) For første gang i 20 år går det godt med narhval og hvidhval i Grønland, Kronik i AG 9. juni 2009

Volmer K, W Hecht, C Cuyler (2009) Hyperplastic hooves of muskoxen (Ovibos moschatus) from north-western Greenland: amino acid composition of the hoof horn Beiträge zu Jagd-und Wildforschung. 34: 457 – 460 (English & Russian summaries)

2008

Born, E.W. 2008. Grønlands hvide bjørne. Ilinniusiorffik – Pinngortitaleriffik/Grønlands Naturinstitut: 128 pp.

Born, E.W. 2008. Kalaallit Nunaata nanui qaqortut. Ilinniusiorffik/Grønlandske Undervisningsmidelforlag – Pinngortitaleriffik/ Grønlands Naturinstitut: 128 pp.

Born, E.W. 2008. The white bears of Greenland. Ilinniusiorffik – Pinngortitaleriffik/ Grønlands Naturinstitut: 128 pp.

Boye, T. K., Simon, M. J., Madsen, P. T. 2008. Site Fidelity and Residence Time in Foraging Humpback Whales in Nuuk Fjord, West Greenland. Poster presented at: Dansk Havforskermøde 2008 and Conference of the European Cetacean Society 2008.

Desportes, G., D. Pike, M. Acquarone, I. Golyak, J.F. Gosselin, T. Gunnlaugsson (5), S.D. Halldórsson, M.P. Heide-Jørgensen, J. Lawson, C. Lockyer, B. Mikkelsen, D. Ólafsdóttir, M. Simon, G. Vikingsson, L. Witting, V. Zabavnikov, N. Øien. 2008. From the Barents Sea to the St. Lawrence: a trans North Atlantic Sightings Survey T-NASS 2007.

Garde, E. Long term low genetic diversity in narwhals - insights from ancient DNA. Poster presented at the ISBA3 ancient DNA conference, York.

Garde, E. Undervisning, Ancient DNA course, okt/nov. Københavens Universitet.

Gillies, Y., Harding, A. Munck, M. Egevang, C. Bernlow, K. 2008 “Wildlife Guide to Northeast Greenland” Alaska pacific University/NANU Travel.

Gilliland, S.G., Gilchrist, H.G., Bordage, D., Lepage, C., Merkel, F.R., Mosbech, A., Letournel, B., Savard, J.L. 2008. Poster: Winter distribution and abundance of Common Eiders in the Northwest Atlantic and Hudson Bay. Third North American Sea Duck Conference, 10. - 14. november, Quebec City, Canada.

Rasmussen L. M., Cuyler, C. & Nymand, J. Spatial distribution of caribou harvest in West Greenland. Poster presentation at: 1) the 12th North American Caribou Workshop 2008, “Integrating Understanding Across Ecotypes”, 3th -5th November 2008, Happy Valley, Labrador, NFLD, Canada. And 2) the 12th North American Caribou Workshop 2008, “Integrating Understanding Across Ecotypes”, 3th -5th November 2008, Happy Valley, Labrador, NFLD, Canada. Poster presentation at the 5th CARMA (CircumArctic Rangifer Monitoring & Assessment). Circumpolar monitoring of Rangifer populations, 2th -4th December 2008, Vancouver, British Columbia, Canada.

Rosing-Asvid A. Er der blevet flere isbjørne? Kronik i Sermitsiak. 7. marts.

Simon, M. 2008. Sounds of whales and their food, baleen whale movements, foraging behaviour and ecology in an Arctic habitat. Part-A report of a PhD study. University of Aarhus.

Simon, M., Madsen, P.T. and Stafford, K. M. 2008. Calling in the Cold: Bioacoustic Niches of Baleen Whales in Arctic Habitats. Acoustic Communication by Animals. Oregon State University, USA. 12th-15th August.

Thorup, K., Rasmussen, L.M., Heldbjerg, H., Madsen, J.J., 2008: Hedehøge – under skærpet overvågning. Fugle og Natur. 04-08. s 10-13.

2007

Cuyler C. 2007. Relating location of kill to body condition in the 2004-2005 harvest in Greenland’s Akia-Maniitsoq caribou. Poster ved 4th CARMA mødet, 27. – 29. november 2007, Vancouver, BC, Canada.

Egevang, C. 2007 ”Drømmefuglen” Fugle og Natur nr. 1 2007: 18 – 19.

Rosing-Asvid A. 2007. Et nyt islæt I den grønlandske natur AG. 17/5 (Artikel om grønlandssæl unger født ved Kap Farvel).

2006

Heide-Jørgensen, M.P. and K.L.Laidre. 2006. Grønlands Vinterhvaler (Engelsk version: Greenlands winter whales, Grønlandsk version: Kalaallit Nunaanni ukiumi arferit). Ilinniussiorfik 124 pp.

Merkel, F. R. 2006. Common Eiders in Greenland interactions between harvest, body condition and habitat use in winter. Ph.D. dissertation, Greenland Institute of Natural Resources, Greenland, and University of Copenhagen, Denmark.

2005

Acquarone, A., M.F. Bertelsen, J.Teilmann, R. Dietz & E.W. Born, 2005. Extremely lightweight equipment for tagging unretrained hauled out walruses. Poster presented at 16th Biennial Conference on the Biology of Marine Mammals, San Diego, California, 12.-16. december.

Andersen, L.W., E.W. Born, B.D.Doidge, I. Gjertz & Ø. Wiig, 2005. Genetic signals of migration between subpopulations of Atlantic walruses (Odobenus rosmarus rosmarus) from eastern Hudson Strait (Canada) and West and Northwest Greenland.Verbal presentation at 16th Biennial Conference on the Biology of Marine Mammals.

Bertelsen, M.F., M.Acquarone & E.W. Born, 2005. Assessing heart rate and respiratory rate in free-ranging Atlantic walrus (Odobenus rosmarus rosmarus). Poster presented at 16th Biennial Conference on the Biology of Marine Mammals.

Born, E.W., 2005. Vibe, Christian. I: M. Nuttall (ed.). Encyclopedia of the Arctic. Loutledge.New York and London,Vol. I-III: pp. 2127-2128.

Born, E.W., 2005. Walrus. I: M.Nuttall (ed.). Encyclopedia of the Arctic. Loutledge.New York and London,Vol. I-III: pp. 2150-2152.

Born, E.W., J. Böcher,D. Boertmann & F.O. Kapel, 2005. Træk af den biologiske forskning i Grønland. I: K.Thisted (red.): Grønlandsforskning – Historie og perspektiver. Det Grønlandske Selskabs Skrifter XXXVIII: pp. 85-128.

Born, E.W., L.W.Andersen, R. Dietz, M.P.Heide-Jørgensen, B.D.Doidge, J. Teilmann & R.E.A. Stewart, 2005. Walruses in West Greenland:Where do they belong? Poster presented at 16th Biennial Conference on the Biology of Marine Mammals, San Diego, California, 12.-16. december.

Cuyler, L.C. & L.Witting, 2005. Caribou harvest advice 2005 for Inglefield- Prudhoe Lands,Olrik Fjord, Nuussuaq Halvø, and regions Naternaq, North, Central, South & Paamiut. Advisory document to the Greenland Home Rule Government. Greenland Institute of Natural Resources. 12. maj,Nuuk. Brevnr. 02282, J. Nr. 40.00-42. 12 pp.

Cuyler, L.C., 2005. Caribou Antlers.Tekst til Pilersuisoqbrochure om kunsthåndværk/husflid.

Cuyler, L.C., 2005. Greenland Caribou Facts.Tekst til Pilersuisoq-brochure om kunsthåndværk/husflid.

Cuyler, L.C., 2005. Muskoxen harvest advice 2005-2006 for Inglefield Land. Advisory document to the Greenland Home Rule Government. Greenland Institute of Natural Resources. 10. maj,Nuuk. Brevnr. 02281, J. Nr. 40.00.42. 2 pp.

Egevang, C., 2005. The Seabird Group, 8th International Conference 2004. Artikel i Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift 99(2): 86-87.

Egevang, C., A. Harding & F.Merkel, 2005. Grønland er søkongens rige. Artikel i SULUK (Air Greenlands magasin),  2/2005: 22-35.

Falk, K. & F.R. Merkel, 2005. Anskudte fugle har det svært. Pinngortitaleriffik, Pitu nr. 1, 2005:16-19.

Kristensen, E. & relevante forskere, 2005. Status for arter. Elektronisk udgivelse på hjemmesiden www.natur.gl, februar.

Levermann, N., M. Forchhammer, M. Acquarone & E.W. Born, 2005. The more the merrier – climate and density dependent haul-out dynamics in walruses. Poster presented at 16th Biennial Conference on the Biology of Marine Mammals.

Merkel, F.R. & A. Mosbech, 2005. Almindelig ederfugl eller kongeederfugl? Direktoratet for Fangst og Fiskeri, Piniarneq 2005:10-13.

Merkel, F.R. & A. Mosbech, 2005. Ederfugle med forskellig vinterstrategi. Pinngortitaleriffik, Pitu nr. 1, 2005:8-11.

Merkel, F.R., 2005. Bifangst uheldig for ederfuglebestanden. Pinngortitaleriffik, Pitu nr. 1, 2005:12-15.

Mosbech, A. & F.R. Merkel, 2005. Ederfugle fra Nuuk på langfart. Pinngortitaleriffik, Pitu nr. 1, 2005:2-5.

Mosbech, A., F.R.Merkel & K. Falk, 2005. Ederfugle spores af satelliter. Pinngortitaleriffik, Pitu nr. 1, 2005:6-7.

Nygaard, K. & E. Kristensen, 2005. Biologer lytter gerne. Indlæg i AG nr. 95, 8. december.

Nygaard, K. & E. Kristensen, 2005. Tager biologer fejl? Kronik i AG nr. 95, 8. december.

Rosing-Asvid, A., 2005. Hvad er det for en sæl jeg har fanget? Indlæg i Piniarneq 2006, udgivet af Direktoratet for Fangst og Fiskeri.

2004

Cuyler, L. C. & L.Witting, Lars, 2004. Kangerlussuaq (Angujaartorfiup Nunaa) muskox in West Greenland: Possible harvests for 2005, 2006, 2007 and herd status 2004. Ed. M.C.S. Kingsley. Rådgivning til Direktoratet for Miljø og Natur. 16 pp.

Cuyler, L.C. & M.C.S.Kingsley, 2004. Biologisk rådgivning vedr. rensdyrjagt 2004: rådgivning til Direktoratet for Miljø og Natur. 7 pp.

Cuyler, L.C., 2004. Brief status of Greenland caribou/reindeer (Rangifer tarandus spp.) in 2004. Rådgivning til Direktoratet for Miljø og Natur. 8 pp. Cuyler, L.C., 2004. Faktaark om moskusokser til Tulugaq-kampagnen.

Cuyler, L.C., 2004. Faktaark om rensdyr til Tulugaq-kampagnen. 18. juni, Nuuk.

Cuyler, L.C., 2004. Foreløbig status/orientering angående moskusokse minimumsog flokstrukturtælling, i det indre Kangertittivaq fjord august/september 2002-2003: rådgivning til Direktoratet for Miljø og Natur. 3 pp.

Cuyler, L.C., 2004. Foreløbige oplysninger til brug for moskusokse sommerjagten 2004: rådgivning til Direktoratet for Miljø og Natur. 4 pp.

Cuyler, L.C., 2004. Orientering angående moskusokse minimums- og flokstrukturtælling, Naternaq (Lersletten), marts/april 2004: rådgivning til Direktoratet for Miljø og Natur. 4 pp.

Cuyler, L.C., 2004. Orientering angående moskusokse minimums- og flokstrukturtælling, Svartenhuk Halvø/Sikuu, april 2004: rådgivning til Direktoratet for Miljø og Natur. 8 pp.

Egevang, C., 2004. A general impoverishment of breeding Waterbirds subsequent to a redistribution of Arctic Terns (Sterna paradisaea) at the archipelago Grønne Ejland,West Greenland.Waterbirds Around the World Conference. 3.-8. april, Edinburgh, Skotland.

Egevang, C., 2004. Grønne Ejland - perlen i Disko Bugt. Artikel i SULUK (Air Greenlands in-flight magasin) 01/2004:2-17.

Egevang, C., 2004. Relaying in Greenland Arctic Terns. Poster til 8th International Seabird Group Conference. 2.-4. april 2004, Aberdeen, Skotland

Egevang, C., 2004. The birdlife of Northeast Greenland og The mammals of Northeast Greenland.Web-tekster til www.eastgreenland.com

Kristensen, E. & M.P.Heide-Jørgensen, 2004. Færre hvaler ved ændret tællemetode. Kronik i Sermitsiaq. 18. august.

Kristensen, E. & M.P.Heide-Jørgensen, 2004. Narhvalers ve og vel i Grønland. Kronik i Sermitsiaq. 7. april.

Kristensen, E. & M.P.Heide-Jørgensen, 2004. Qilalukkanut qernertanut tunngatillugu killiffik. Artikel om status for narhvaler til KNAPK´s avis Sineriassortoq. 9. juni.

Merkel, F.R., K. Falk, P. Johansen, K. Kampp & S.E. Jamieson, 2004. Lead shot hunting of common eiders in Greenland: Impacts on eiders and human health. Poster presented at the Wetland International Conference,Waterbirds Around the World. 3.-8. april, Edinburgh, Skotland.

2003

Acquarone, M., E.W. Born, A. Chwalibog & J. Speakman, 2003. Walrus field metabolic rate by doubly labeled water. Præsentation ved 15th Biennial Conference on the Biology of Marine Mammals. 14.-19. december, Greensboro, USA.

Born, E.W., F.F. Riget, M.C.S. Kingsley, R. Dietz,T. Haug, P. Møller,D.C.G. Muir, P. Outridge & N. Øien, 2003. A multi-elemental approach to identification of sub-populations of whales. Poster præsenteret ved 15th Biennial Conference on the Biology of Marine Mammals. 14.-19. december, Greensboro, USA.

Cuyler L.C., 2003. Biologisk rådgivning for moskusoksejagt i Ivittuut 2004 til Direktoratet for Miljø og Natur. 17. december.Upubliceret. 8 pp.

Cuyler L.C., 2003. Faktaark om rensdyr og moskusokse til Tulugaq-kampagnen. Marts.

Cuyler, L.C. & M.C.S. Kingsley, 2003. Biologisk rådgivning vedr. rensdyrjagt 2003 til Direktoratet for Miljø og Natur. 28. april. Upubliceret. 3 pp.

Heide-Jørgensen, M.P., 2003. Grønlands vinterhvaler.Naturens Verden 2003/1: 24-33.

Kristensen, E., E.W. Born & M.P.Heide Jørgensen, 2003. Naturinstituttets biologer arbejder for Grønland. Artikel i Sermitsiaq. September.

Tøttrup, A., C. Egevang & D. Boertmann, 2003. Grønne Ejland – Terners øer. Fugle og Natur nr. 1, 2003: 28-31.

2002

Acquarone, M., N. Levermann, E.W. Born, S. Rysgaard, M. Sejr & G. Ehlmé, 2002. Observations of foraging free-living walruses (Odobenus rosmarus) with estimates of their food consumption. Poster presented Arktisk Biologisk  forskermøde IX 9th Arctic biological forum. 15 March 2002, Aarhus, Denmark.

Coupling between walrus and bivalves in a fjord in high-arctic NE Greenland. Poster presented at The American Society of Limnology and Oceanography (ASLO). Ocean Sciences Meeting 11-15 February 2002, Honolulu, Hawaii, USA.

Cuyler, C., 2002. Atuagagdliutit (AG) ”Genkomst af jerv på Svartenhuk”.

Cuyler, C., 2002. Atuagagdliutit (AG) ”Rensdyr angribes hårdest af både hud- og svælgbremser”.

Cuyler, C., 2002. Atuagagdliutit (AG) ”Tilbagemeldingsskemaer et vigtigt redskab”.

Cuyler, C., 2002. Tuttut piaqqat inersimasullu ukiulerneqartarnerat pillugu paasissutissanik imallit plakatit marluk kiisalu tuttut allerui pillugit paasissutissat. To informationsplakater vedrørende aldersbestemmelse af unde og voksne rensdyr samt informationer fra rensdyrkæber.

Dietz, R., F.F. Riget, C. Sonne-Hansen, P.S. Leifsson, L. Hyldstrup, E.W. Born, D.C.G. Muir, R. Letcher, G. Asmund & M. Kirkegaard, 2002. Pollution of East Greenland polar bear around the millennium change. Presentation at the AMAP Symposium, 1-4 October, Rovaniemi, Finland.

Jamieson, S.E., H.G. Gilchrist, F.R. Merkel, K. Falk & A.W. Diamond, 2002. Energetic reserve dynamics of Northern Common Eiders during the non-breeding season. Poster presented at the North American Sea Duck Conference and Workshop, 6-10 November 2002, Victoria, BC.

Landa, A., 2002. Det koster å være kar! Reindriftsnytt: 24-25.

Landa, A., 2002. Hvordan redusere tap til rovdyr? Reindriftsnytt: 56-57.

Landa, A., 2002. Valg av beite og risiko for å bli drept av rovdyr. Reindriftsnytt: 10-11.

Landa, A., R. Andersen & I. Halgunset, 2002. Jerven - naturarv med mange problemer. Bærekraftig høsting, NINAs strategiske institutt program 1996-2000. H.C. Pedersen & B. Jonsson. Trondheim, NINA*NIKU Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning. 18: 72-77.

Levermann, N., E.W. Born, M. Acquarone, G. Ehlme, M. Sejr & S. Rysgaard, 2002. Walruses (Odobenus rosmarus) foraging ecology and area use in an East Greenland fjord. European Cetacean Society (ECS) 16th Annual Conference, 7-11 April, Liege, Belgium.

Lunn, N.J., S. Schliebe & Born, E.W. (eds.), 2002. Polar Bears: Proceedings of the Thirteenth Working Meeting of the IUCN/SSC Polar Bear Specialist Group. SSC Occasional Paper No. 26. IUCN, Gland, Switzerland & Cambridge, UK, vii + 153 pp.

Sejr, M.K., S. Rysgaard, G. Ehlmé, E.W. Born, A. Acquarone & N. Levermann, 2002. Coupling between walrus and bivalves in a fjord in high-arctic NE Greenland. Poster presented at Arktisk Biologisk Forskermøde IX 9th Arctic biological forum. 15 March 2002, Aarhus, Denmark.

Sonne-Hansen, C., R. Dietz, F. Riget, E.W. Born, D.C.G. Muir, G. Asmund & M. Kierkegaard, 2002. Preliminary results of temporal trends of morphometric changes in skulls of East Greenland polar bears and its possible causes. Poster presented at the AMAP Symposium in Tromsø, January 2002.

2001

Acquarone, M., E.W. Born, A. Chwalibog & D. Griffith, 2001. Water metabolism of walruses by isotope dilution. Poster presented at the 14th Biennial Conference on Marine Mammals.

Born, E., D. Boertmann, J. Bøcher, S.A. Pedersen & M. Philip, 2001. Adaptations to Arctic Conditions, p. 84-109. In: E.W. Born & J. Bøcher (Eds.): The Ecology of Greenland. Ministry of Environment and Natural Resources, Ilinniusiorfik, Nuuk 2001. 429 pp.

Born, E.W. & J. Böcher (red.), 2001. The Ecology of Greenland. Atuakkiorfik Education: 429 pp.

Born, E.W. & M. Acquarone, 2001. Tilbage til Hvalrosodden. Tidsskriftet Grønland nr. 2, marts 2001: 51-61.

Born, E.W., R. Dietz, C. Sonne-Hansen, H. & B. Sandell, 2001. “Aberrant” polar bears in eastern Greenland. Poster presented at the 14th Biennial Conference on Marine Mammals.

Cuyler, C., A. Landa, L. Witting, M. Rosing, J. Linnell & A. Loison, 2001. Rådgivning for moskusokse-bestanden i Kangerlussuaq, region Nord/Avannaa i 2002, 2003 og 2004. Rapport til Direktoratet for Miljø og Natur. 14 pp.

Falk, K. & F.R. Merkel, 2001. Brünnich’s Guillemot in Greenland: the biologists view. WWF Arctic Bulletin 3.01: 18-19.

Heide-Jørgensen, M.P. Poster på dansk, engelsk, grønlandsk og inuktitut om narhvalernes vandringer.

Hobbs (née Bernt), K.E., D.C.G. Muir, E.W. Born, R. Dietz, T. Haug, T. Metcalfe, C. Metcalfe & N. Øien, 2001. Using persistent organochlorine levels and patterns to identify minke whale (Balaenoptera acutorostrata) stocks from the North Atlantic. Poster presented at the 14th Biennial Conference on Marine Mammals.

Landa, A. & R. Andersen, 2001. Fokus på jerven. - Årbok for Villreinrådet i Norge: 69-71.

Landa, A., 2001. Grønland har mange naturressourcer. Avisartikel i AG/Grønlandsposten.

Landa, A., 2001. Naturbeskyttelse tvingende nødvendig – Global Økologi 2: 5-8.

Landa, A., 2001. Wolverine, pp. 108-109. In: Mcdonald, D. (ed.). The New Encyclopedia of Mammals. Oxford UniversityPress.

Landa, A., R. Andersen & I. Halgunset, 2001. Jerven - fjellets omstridte rovdyr, p. 41 - 48. I: Jaren, V. & J.P. Løvstad (eds.). Utmarksbeite og store rovdyr: Delrapport 3 fra forskningsprogrammet Bruk og forvaltning av utmark. Norges forskningsråd, Oslo.

Landa, A., R. Andersen & I. Halgunset, 2001. Lav genetisk variasjon hos skandinaviske jerver, p. 20 - 21. I: Hindar, K. & B. Jonsson (eds.). NINAs strategiske instituttprogrammer 1996-2000: Bevaring av biodiversitet - fra gener til landskap. Sluttrapport. NINA temahefte 17. NINA/NIKU, Trondheim.

Linnell, J.D.C., C. Cuyler, M. Rosing, P. Møller Lund & A. Landa, 2001. Rådgivning vedrørende rensdyr jagten i Grønland 2001, Regionerne Nord, Midt, Syd, Paamiut, Naternaq, Nuussuaq & Inglefield Land. Rapport til Direktoratet for Miljø og Natur. 13 pp.

Opdateret 06.07.2018