Andre aktiviteter

Andre aktiviteter - Pattedyr og Fugle

2017

Cuyler C. – Reviewer for Polar Biology

Cuyler C. – Reviewer for Rangifer

Cuyler C. Chair for MoxNet, CBMP – Terrestrial Muskox Knowledge Network

Cuyler C. Greenland representative to CBMP – Terrestrial Steering Group

Cuyler C. Member CARMA international caribou network

Cuyler C. Member CBMP – Terrestrial Mammal Expert Group

Cuyler C. Member of AMAPs AACA-BBDS project and co-author on 2017 report.

Hansen RG, Heide-Jørgensen MP, Rosing-Asvid A, Ugarte F, Witting L. Members of the Scientific Committee of NAMMCO

Hansen RG. Chair of the Scientific Working Group of the Joint Commission on Narwhals and Beluga (JCNB)

Hansen RG. Participation in course on Spatial Point Process Modelling, January 11-13, Cape Town, South Africa

Hansen RG. Reviewer for Arctic

Hansen RG. Reviewer for Polar Biology

Hansen RG. Reviewer for the NAMMCO Scientific Publications series

Laidre KL, Ugarte F. Members of IUCNs Polar Bras Specialist Group

Laidre KL. Member of the Scientific Working group of the Canada-Greenland Joint Commission on Polar Bears

Merkel, FR. Censor ved kandidat eksamen: Breeding ecology and thermal stress behaviour of incubating Arctic Skuas, Stercorarius parasiticus, on the Faroe Islands. 7. september. Københavns Universitet

Merkel, FR. Reviewer for Methods in Ecology and Evolution

Merkel, FR. Reviewer for Polar Biology

Merkel, FR. Reviewer for Seabirds

Pedersen TJ, Ugarte F. Greenland representatives of the steering group of CAFF/CBMP-Marine

Rosing-Asvid, A. Reviewer for Polar biology (3 papers)

Tervo OM. Eksaminer for Pinti J. ”Passive Acoustic monitering of Cetaceans”. Project work. Danmarks Tekniske Universitet, 12. januar. København.

Ugarte F, Laidre K. Members of the Marine Mammal Expert Network, CAFF/CBMP-Marine

Ugarte F, Siegstad H. responsible for university course about fisheries and hunting in Greenland, Ilimatussarfik, April 21 – May

Ugarte F. Permanent participant of the Canadian Polar Bear Technical Committee

Witting, L. Member of IWC scientific committee

2016

Cuyler C. Member CBMP Terrestrial Steering Group, Lead CBMP Terrestrial Mammal Expert group, Chair for CBMP – Terrestrial Muskox Knowledge Network (MoxNet), member CBMP – Terrestrial Caribou Network (CARMA), Scientific Committee First Muskox Health Ecology Symposium 

Hansen RG. Reviewer for Polar Science, Advances in Polar Science, ARCTIC, African Journal of Marine Science, Chair of JCNB SWG, Editor NAMMCO Scientific Publications, Member of NAMMCO Scientific Committee

Heide-Jørgensen MP, member of NAMMCO’s Scientific Committee IUCN Red List Assessor Training Workshop, 18-21 januar. Nuuk

Laidre KL. Member of IUCN’s Polar Bear Specialist Group, IUCN’ Cetacean Specialist Group, Scientific Working Group of the CanadaGreenland Joint Commission on Polar Bears and the Marine Mammals Expert Network of the CBMP-Marine 

Merkel FR. Reviewer for Arctic, member of CA-FF/C-Bird expert group

Rosing-Asvid A. Member of ICES/NAFO/ NAMMCO Working Group on Harp and Hooded seals and of NAMMCO scientific committee

Tervo U. Reviewer for Royal Society open science, Polar Biology, vejleder I student projekt om akustik for DTU

Ugarte F. Member of IUCN’s Polar Bear Specialist Group, Canadian Polar Bear Technical Committee, NAMMCO Scientific Committee, CBMPMarine Steering Committee and the Marine Mammals Expert Network of the CBMP-Marine 

Witting L, member of NAMMCO and IWC Scientific Committees  Videnskabelig kvalificering 

2015

Boye, TB. Kursus, Effekter af undervandsstøj i havmiljøet, 13-14. april, Århus

Boye, TB. kursus, Sharepoint, 20.-22. april, Nuuk

Boye, TB. Reviewer for Journal of Wildlife Management and Wildlife Monographs

Cuyler C. Greenland representative to CBMP – Terrestrial Steering Group

Cuyler C. Lead for CBMP – Terrestrial Muskox Knowledge Network

Cuyler C. Medlem CARMA international caribou network

Cuyler C. Medlem CBMP – Terrestrial Mammal Expert Group

Cuyler C. Reviewer for CHARS Canadian High Arctic Research Station project proposals

Cuyler C. Reviewer for Proceedings of the Royal Society B

Cuyler C. Reviewer for Rangifer

Hansen, R. Chair of JCNB Joint Commission of Narwhals and Belugas

Hansen, R. Kursus, Introduction to Statistical Modelling Workshop, Januar 14-16. St. Andrews, Skotland

Hansen, R. Kursus, Workshop: Spatial models for distance sampling data using R and ArcGIS”, 26-30. Okstober, Durham, USA

Hansen, R. Reviewer for Arctic

Heide-Jørgensen, MP. Censor på Statens Naturhistoriske Museum, København , Danmark, 8 april 2015

Heide-Jørgensen, MP. Eksaminator ved Laia Agusti og Barbara Eva Laesser’s bachelor eksamen, 9.februar Statens Naturhistoriske Museum

Heide-Jørgensen, MP. Ekstern vejleder på Nynne Hjort Nielsenøs Del A eksamen, Århus Universitet, Roskilde, Danmark, 9 december 2015

Heide-Jørgensen, MP. Formand for NAMMCO’s TNASS2015 Steering Group

Heide-Jørgensen, MP. Medlem af seismic gruppen under GN og DCE

Heide-jørgensen, MP. Medlem af styregruppen for NAMMCO’s Symposium on disturbance of Arctic marine mammals

Heide-Jørgensen, MP. Reviewer for Polar Biology, Arctic og Journal of Cetacean Research and Management

Ugarte F and Siegstad H, Fisheries and Hunting in Greenland, from biological advice to management. Kursus på Grønlands universitet, 4. februar-21. april

Ugarte F, deltagelse i kursus om Sharepoint, 20.-22. april, Nuuk

Ugarte F, deltagelse i Adjunkt Pædagogikum kursus, modul 3; Ilisimatusarfik, 2.-8. marts, Nuuk

 

2014

Cuyler C. Grønlands repræsentant CBMP - Terre-strial Steering Group

Cuyler C. Member CARMA international caribou network

Cuyler C. Member CBMP - Terrestrial Mammal Expert Group

Cuyler C. Member CBMP - Terrestrial Muskox Network Group

Cuyler C. Reviewer for Polar Biology, POBI-D-13-00290

Cuyler C. Reviewer for Polar Biology, POBI-D-14-00226

Cuyler C. Reviewer for Wildlife Biology, ID WLB-00034

Heide-Jørgensen, MP: Eksaminering af Mads Schultz i forbindelse med bachelor eksamen, 5. februar

Heide-Jørgensen, MP: Eksaminering af Stine Deepika Christiansen i forbindelse med bachelor eksamen, 23. april

Jacobsen R, Søgaard D, Arendt K, Pedersen TJ, Blicher M, Hedeholm R og Ugarte F - Kursus: adjunt pedagogicum, modul 1. D. 20.-22 okt. Ilimmarfik

Merkel, FR. Reviewer for Condor

Merkel, FR. Reviewer for Waterbirds

Merkel, FR. Reviewer for Wildlife Society Bulletin

Tervo, OM. Reviewer for Journal of Acoustical Society of America

Tervo, OM. Reviewer for PlosOne

Tervo, OM. Reviewer for Polar Biology

Tervo, OM. Statistical Modelling Workshop, 21.-24. januar. St. Andrews, Skotland

2013

Besøg af GU i Kobbefjord/Kangerluarssunguaq feltstation, undervisningsprojekter, 20. – 22. august, Nuuk

Born E, Laidre K, Hegelund P. Deltagelse i dokumentarfilm ”Isbjørneundersøgelser i Grønland”, Jagtmagasinet, DK4, 35 minutter, Danmark, Grønland

Born EW, Førsteopponent ved Magnus Andersens Dr. philos. afhandling og forsvar, 16. marts, Tromsø Universitet, Norge

Born EW, Reviewer for - og citeret i - ”The unexpected walrus”, National Geographic, Vol 224 No. 6: 116-129

Cuyler C. Member Executive Committee, International Arctic Ungulate Society

Cuyler C. review of manuscript for Ecography 

Cuyler C. review of manuscript for Journal of Mammalogy

Heide-Jørgensen MP. Associate editor for Animal Conservation

Heide-Jørgensen MP. Hovedvejleder for Mads Schultz, Heide-Jørgensen MP. Reviewer for Journal of Cetacean Research and Management, Biological Conservation, Marine Ecology Progress Series

Kulturnatten 2013. 26. januar, Pinngortitaleriffik, Nuuk

Nielsen NH. Medvejleder for Mads Schultz (BA project)

Witting L. peer-Review for NAMMCO Scientific Publications og National Science Foundation of USA

2012

Born EW. Reviewer for Mar Mamm Sci

Cuyler C. Eksaminator ved Jillian Steeles forsvar af speciale ved Universitet af Calgary, 12. december

Cuyler C. Member Executive Committee, International Arctic Ungulate Society

Cuyler C. Member of Science Steering Group for ISAC (International Study of Arctic Change) Hedeholm R. Reviewer for Marine Biology

Heide-Jørgensen MP. Eksaminator og ekstern vejleder i Eva Garde ph.d.-forsvar, ”Past and present population dynamics of narwhals Monodon monoceros”. 20. februar, Københavns Universitet Internt fagligt seminar, 31. januar - 2. februar Internt fagligt seminar: Ilisimasavut

Witting L. Chair of NAMMCO Scientific Committee Witting, L. Peer-review for Acta Biotheoretica, Population Ecology, Annals of the New York Academy of Sciences

2011

Born EW. Reviewer for Mar Mamm Sci

Cuyler C. Eksaminator ved Jillian Steeles forsvar af speciale ved Universitet af Calgary, 12. december

Cuyler C. Member Executive Committee, International Arctic Ungulate Society

Cuyler C. Member of Science Steering Group for ISAC (International Study of Arctic Change)

Heide-Jørgensen MP. Eksaminator og ekstern vejleder i Eva Garde ph.d.-forsvar, ”Past and present population dynamics of narwhals Monodon monoceros”. 20. februar, Københavns Universitet Internt fagligt seminar, 31. januar - 2. februar Internt fagligt seminar: Ilisimasavut

Nymand J. Workshop ”Distance Sampling” om arbejde med bestandsestimater af pattedyr og fugle, afholdt af Centre for Research into Ecological and Environmental Modelling, University for St Andrews, 27. - 31. august, St Andrews, Skotland

Witting L. Chair of NAMMCO Scientific Committee Witting, L. Peer-review for Acta Biotheoretica, Population Ecology, Annals of the New York Academy of Sciences

2010

 Egevang C. Konsulent for National Geographic i forbindelse med udarbejdelse af posteren ”Animal Journeys” omhandlende vandringer i dyreverden vedlagt National Geographic Magazine November 2010

Born EW (2010) Chair of Canada-Greenland Joint Commission on Polar Bears

Born EW (2010) Formand for IUCNs Internationale Isbjørnespecialistgruppe

Born EW. Vurdering af ansøgere til forskningsstillinger ved Danmarks Miljøundersøgelser Afdeling for Arktisk Miljø/Århus Universitet GCRC Humboldt University (Berlin) – Tour of the Institute. 1. juni

Cuyler C. Reviewer for Climate Change Egevang C. Reviewer for Waterbirds

Egevang, C. Bidragsyder med data om havternens træk til OBIS-SEAMAP (http://seamap.env.duke.edu/) – web portal om marine dyrs vandringer

Egevang, C. Konsulent for Experimentariet, Hellerup i forbindelse med udarbejdelse af udstilling ”Tangible Earth – Vores Håndgribelige Kolde” – en digital interaktiv globus omhandlende bl.a. vandringer i dyreverden.

Egevang, C. Konsulent for NATIONAL MUSEUM OF EMERGING SCIENCE AND INNOVA- TION, Japan i forbindelse med præsentation af havternens vandringer ved Convention on Biological Biodiversity, COP 10, Nagoya, Japan.

Heide-Jørgensen MP. Reviewer for Arctic; Endangered Species Research; Journal of Cetacean Research and Management; Marine Ecology Progress Series; Marine Mammal Science; Polar Biology

Heide-Jørgensen MP. Specialevejleder for Rikke Guldborg Hansen, Københavns Universitet Hvass S. Udveksling, Østersøtogt på forskningsskibet DANA, 3 - 20 nov.

Kulturnat i Nuuk. Alle medarbejdere stiller hvert år op til Kulturnatsarrangementet. D. 23. januar 2010 besøgte 1148 gæster Pinngortitaleriffik/Grønlands Naturinstitut og Klimaforskningscenter.

Laidre K. Reviewer for Arctic; Marine Ecology Progress Series; Marine Mammal Science; Polar Biology

Merkel F. Reviewer for Arctic; Polar Biology

Nymand J, Raundrup K, Lund H. Indsamling af makroalger til Danisco, 1 oktober, Godthåbsfjorden, Nuuk

Rosing-Asvid A. Reviewer for Polar Biology

Simon M. Reviewer for Journal of the Acoustical Society of America; Marine Mammal Science; Polar Biology

Witting (2010) chair of Nammco Scientific Commitee

Witting L (2010) Chair of NAMMCO Scientific Committee

Witting L. Reviewer for Ecological Modelling.

2009

Labansen A, AK Madsen, SL Jacobsen og Blicher ME. Deltagere (og uofficielle vindere) af årets Air Greenland stafet Klimaforskningscenter strategi workshop, 22 - 23. november, Pinngortitaleriffik Personaleseminar Pinngortitaleriffik, 2. december, Katuaq, Nuuk

Simon M. Eksaminator ved Tenna Boye’s kandidat eksamen, 4. februar, Aarhus Universitet

2008

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Departementet for Infrastruktur og Miljø, Pinngortitaleriffik. KNAPK, TPAK, TIMMIAQ, AVATAQ. August 2008. Fuglearbejdsgruppens anbefalinger til landsstyret angående mulig revidering af gældende fuglebekendtgørelse. Grønlands Hjemmestyre. Departementet for Fiskeri, Fangst & Landbrug. 31. sider.

Labansen, A. L. Deltagelse i Uddannelsesdagene på GU i Nuuk og Aasiat og HTX skolen i Sisimiut. 25. november – 3. december.

Merkel, F.R., Arctic Biodiversity Assessment Steering Committee member.

Merkel, F.R., Conservation of Arctic Flora and Fauna (CAFF), videnskabelig rådgiver vedr. det grønlandske formandskab.

Rasmussen, L.M. Notat af 21. maj 2008 vedr. § 8 i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 5 af 29. februar 2008 om beskyttelse af fugle. 4 s.

Rosing-Asvid, A. Status notat om Spættet sæl: om behov for fredning. Notat til Hjemmestyre.

Ugarte, F. Deltager i arbejdsgruppen om fangerseminar. Tovholder: Departement for Fiskeri, Fangst og Landbrug.

Ugarte, F. og Labansen, A. L. Medlemmer på vegne af Grønland og Danmark i Circumpolar Biodiversity Monitoring Program CBMP, Marine Experts Group

2007

Egevang, C. ”Billedbehandling for Pinngortitaleriffiks ansatte” intern foredrag, sep. 07 Lakseindsamlinger med forskere fra USA og Canada i Nuuk på brædtet 2007, august - november.

Labansen, A. L. Uddannelsesdagene på GU Nuuk, 2007.

Rasmussen, L.M. Referee for Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift

Simon, M. Stress kursus. Pinngortitaleriffik. 25. Maj, 2007

Simon, M. VHF kursus. Pinngortitaleriffik. 21 – 24. Maj, 2007.

Ugarte, F. Deltager i arbejdsgruppen om etablering af et dataindsamlingssted for observationer af forskellige natur-, miljø- eller dyrefænomener. Tovholder: Direktoratet for Miljø og Natur.

Ugarte, F. Deltager i arbejdsgruppen om fangerseminar i 2008. Tovholder: Direktoratet for Fiskeri, Fangst og Landbrug.

2006

Labansen, A. uddannelsesdage i Sisimiut (HTX) og Nuuk (GU), 2006.

NOAA hjemmeside om narhval undersøgelser. GN Bestyrelses møder d. 17. januar. d. 04. og 07. april d. 21. November

2005

Born, Erik W., 2005. 1. opponent ved Ph.D.-forsvar på Norges Fiskerihøjskole. 28.-30. november,Tromsø, Norge.

Heide-Jørgensen, M.P., 2005. Ekstern vejleder ved specialeeksamen ved Københavns Universitet med titlen Aldersbestemmelse af narhvaler ved Vestgrønland. 21. november, København.

2004

Born, E.W., 2004. Censor ved candidat-eksamen i biologi. Århus Universitet. 9. juli, Århus.

Born, E.W., 2004. Vejleder for phd.studerende, der forvarede sin phd. vedr. hvalrossers energiomsætning på Den Kongelige Veterinær og Landbohøjskole. 30. januar, København.

Opdateret 06.07.2018